دروغ گویی و فریب کاری رهبران سازمان مجاهدین

تا آنجایی که من یادم می آید قرار بود با شروع جنگ ائتلاف مریم رجوی و آن شوهر هوس بازش صلیب های خودشان را بردارند و جلوی نیروها حرکت کنند! اما نمیدانم به یک باره چه شد که از فرانسه سر در آوردند؟ بعد ها خبر دار شدیم که قبل از شروع جنگ رجوی دست بانو مریم و ستاد فرماندهی را گرفته و به فرانسه گریخته است!آری ستاد فرماندهی که بایستی در جنگ کنار نیروها باشد در فرانسه جا خوش کرده بود و ما که جگر گوشه مریم قجر بودیم! در پراکندگی و در آن بیابان برهوت عراق با کم بود صنفی و جیره بندی آب شرب و زیر بمباران هواپیماهای آمریکایی در خاک غلط می خوردیم. بانو مریم در قصر مجلل و امن خود در فرانسه زندگی نکبت بار خود را ادامه میداد و گاه گاهی برای ما پیام می فرستاد که:" من هم کنار شما هستم". بعد از دستگیری مریم در فرانسه و لاس زدن های وی با افسران ارشد فرانسوی، سازمان دنبال این بود که چند نفری هم شده جلوی آمریکاییها اقدام به خود سوزی کنند. ولی کسی جرات این کار را نداشت و شورای سرکوب رهبری از این موضوع بهم ریخته بود. دریک نشستی زهره قائمی خطاب به افراد حاضر در نشست گفت:" شما ها چتون شده گرد مرگ برروی شما پاشیده اند. آبروی ما را پیش آمریکاییها بردید. تحلیل ستاد ما این بود که چند نفری جلوی آمریکاییها اقدام به خود سوزی می کنند و خواهر مریم بیشتر تثبیت می شود". در آن زمان حتی یکی از بزدل های سران سازمان اقدام به خود سوزی نکردند فقط کارشان این بود که با فریب و حیله گری می خواستند افراد را وادار به خود سوزی بکنند افراد حاضر در اشرف یک تو دهنی در این رابطه به شورای سرکوب رجوی زدند و به شورای رهبری سرکوب رجوی گفتند:" خودتی".
فواد بصری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا