خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند

خانواده هایی که در جلوی این کمپ بست نشسته اند روز مادر را در همین وضع جشن گرفتند. واقعیت این است که این افراد نه تنها از جگر گوشگان اسیر و گروگان گرفته شده شان در داخل کمپ دور هستند که اکنون بیش از چهار ماه است از خانه ها و خانواده های خود در شهر و دیارشان نیز دور می باشند. ولی این مسئله نه تنها نتوانسته است تا روحیه آنها را بشکند که این بار با بشاشیت و امید روز افزون به نجات عزیزانشان روز مادر را هم جشن گرفتند. خانواده ها همچنین در این روز ها در جلوی درب ورودی کمپ با نصب عکس هایی از خودسوزی های تشکیلاتی سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) در سال 2003 که بدستور مستقیم مریم رجوی در کشورهای اروپایی انجام گرفت هشدار دادند که این بار اجازه نخواهند داد تا فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی بدست رجوی و حامیان غربی اش مورد چنین سوء استفاده های وحشیانه ای قرار گیرند.
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند
خانواده ها اجازه نخواهند داد فرزندانشان بعنوان مشعل های انسانی مورد سوء استفاده رجوی قرار گیرند

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا