همه از مرگ می ترسند مسعود و مریم رجوی از جداشده ها

داشتم مقاله را میخواندم در رابطه با نشستهای داخل تشکیلات فرقه رجوی با نام عبور از جداشده ها واقعیت اینکه از خواندن این مقاله درماندگی مسعود و مریم رجوی برایم بیشتر از پیش مشخص شد که مسعود و مریم رجوی چقدر از جدا شده ها و از حضور انها در اروپا به لرزه افتاده اند و مسعود و مریم رجوی این چنین وحشت خود را بر ملا میکنند و به هر چه چنگ می اندازد تا جلو ریزش و خروج اعضا اسیر در اسارتگاه اشرف را بگیرند تا مبادا اسیری آزاد شود و پایش به کشور آزادی برسد دکان دجالیت مسعود و مریم رجوی و همپالگیهایشان را تخته کنند و ماهیت فرقه ای مناسبات رجوی و جنایات و شکنجه ها و شکنجه گرهایش بر ایرانیان ودولتهای اروپایی و ارگانهای بین المللی و حقوق بشری رو کنند. مسعود و مریم رجوی خاک بر سر شما که اینقدراز افشاگریهای جداشده ها در اروپا ترس و وحشت دارید که هر شب نماز وحشت به جا می اورید که مبادا درب اشرف تخته شود و پای سه هزار و چهارصد نفر باقی مانده در اسارتگاه اشرف به اروپا برسد که ماهیت کثیفتان را افشا کنند واقعا مسعود و مریم رجوی خاک بر سر شما که اینقدر به دروغ متوسل می شوید. با خواندن این مقاله میگویم درود بر شرف و غیرت ان جدا شده ای که در صف رستوران گدا خانه ها ایستاد و می ایستد اما به چند صد یورو کثیف فرقه رجوی تف میکند و برای خوش گذرانی تن به خود فروشی سیاسی نمیدهد و یا برای کتمان حقیقت دستهای خود را به دلارهای کثیف فرقه رجوی که از هر نجسی کثیف تر هست الوده نمی کند. به مسعود و مریم رجوی جنایتکار وخائن و جیرخوارانشان میگویم در صف گدا خانه ها ایستادن هزاران؛ هزار بار شرف داره به ان پولهایی که شما به یک عده معلوم الحال میدهید تا به نام انها بر علیه جدا شده ها تند ؛ تند مقاله نوشته و سایتهایتان را با دروغ پر کنید. یادتان هست مسعود و مریم رجوی نشستهای عمومی میگذاشتید در قرارگاه باقرزاده که گرداننده آن خودتان بودید چند روزی جیغهای بنفش میکشیدن از دست افشاگریهای جداشده ها در کشورهای اروپای واقعا افشاگریهای جداشده ها چنین پوزه شما را به خاک می مالیدن که لرزه بر اندامتان می افتاد و روی سن بالا و پایین می پریدید تا پوزه مالیده شده تان به خاک را وارونه و با حرفهای دروغ و ساختگی به خورد نفرات نشست می دادید نفراتی که چندین دهه است ارتباطی با دنیای بیرون نداشتن. چه خوب که جداشده ها مثل مسعود و مریم رجوی در صف وطن فروشی ؛ جاسوسی؛ مزدوری ؛ در صف خائنان به خداو خلق ؛ در صف شکنجه گران فرقه؛ خود فروشان سیاسی ؛ در صف شارلاتان باز هایی مثل مسعود و مریم رجوی ؛ پا بوس امریکا و انگلیس و اسرائیل ؛ سرویسهای جا سوسی ؛ در پی ارباب یابی و در صف حرمسراداران نه ایستاده ایم. مسعود و مریم رجوی خودتان بهتر از هر کس دیگر میدانید که انقلاب ایدئولوژیک فرقه فقط با صدام کارای داشت با فرستادن به زندان و شکنجه و فرستادن به زندان ابو غریب عراق. مسعود و مریم رجوی دروغهای که به خورد نفرات اسیر در اشرف میدهید علیه جداشده ها فقط نشان دهنده وضعیت خراب و اسفبار اسیران در بند فرقه را نشان میدهد و اینکه شما هم خوب فهمیده اید در صورتیکه کوچکترین راهی باز و یا امیدی به ان باشد نفرات اسیر در اشرف خروج از فرقه را انتخاب خواهند کرد. مسعود و مریم رجوی دیکتاتور با اینکه فضای پلیسی سختی در اسارتگاه اشرف به راه انداخته اید مثل گشت ماشین، گشت موتوری، گشت پیاده سطح قرارگاه، کیوسک های کنترلی سر چهار راه ها،گشت امنیت، گشت هوشیاری داخل مراکز، انتظامات ورودی مراکز و هر گونه گشت اواکسی که در ستاد ها باز هم نفرات اسیر در اشرف پا به فرار میگذارند و خودشان را می رسانند به خانواده های داغدار که پشت درب اشرف بست نشستن به دیدار فرزندانشان. کاش یکی از ما جداشده ها می توانست در آن جلسات و نشستها تلفنی صحبت کنیم آن موقع بود که اشک تمساح خواهران شورای رهبری ومسعود و مریم رجوی چند برابر میشد و دو دستی توی سرشان میزدند و از دروغهای که متوسل شده بودند شرم میکردن و با جان نفرات اسیر در اشرف برای به قدرت رسیدن بازی نمیکردن.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا