خیال بافی های مریم رجوی در مورد تحریم مردم ایران

اگر سایت مضحک سازمان را مشاهده کرده باشید سازمان منتظر این است که قطعنامه تحریم بر علیه ایران به تصویب برسد وببیند چه اتفاقی در ایران رخ می دهد. در سفرهای مریم رجوی به غرب یکی از درخواستهای مکرر او تحریم همه جانبه علیه مردم ایران است که شاید تحریم به مردم ایران فشار مضاعف بیاورد. حال گیریم که قطعنامه تصویب شد و تحریم علیه مردم ایران اعمال شد. چه چیزی به سازمان می رسد؟ فی الواقع رجوی و همسرش ضد ایران و ایرانی هستند در هر مقطعی قطعنامه ای بر علیه مردم ایران از سوی غرب به تصویب می رسد سازمان جشن می گیرد. تا به حال ثابت شده هر یک از تحریم ها علیه مردم ایران یک تو دهنی به غرب و یک تو دهنی به سازمان نیز بوده است و از طرفی مردم ایران یک مدار بالاتر می کشند. اگر قطعنامه ای علیه مردم ایران به تصویب برسد به احتمال قوی رجوی برای اشرفیان پیام می دهد که این حاصل تلاشهای رییس جمهور مقاومت است که قطعنامه به تصویب رسید! رییس جمهور قلابی دولت رجوی فقط جلوی غربی ها رقص سیاسی می کند وگاهی هم چیزی را که از سوی غربی ها به سمت او پرتاب می شود را به جیب میزند مانند پرتاب استخوان جلوی سگ!!! خانم رجوی این همه خود شیرینی و لاس زدن با غربی ها برای چیست؟ و از طرفی جلوی غربی ها ژست می گیری که من مدافع حق و حقوق مردم ایران هستم؟ شما که کوچکترین حق و حقوق فریب خوردگان اشرفیان را رعایت نمی کنید چگونه مدعی هستید که مدافع مردم ایران هستید؟ ضد مردمی بودن هم حد مرزی دارد. کارتان شده التماس از غربی ها که مردم ایران را همه جانبه تحریم کنید که شاید سرنگونی محقق شود و مریم خانم و آن مسعود خان عربده کش! کرسی ایران را بدست بگیرند. دیوانه های قدرت طلب! به نقطه ای رسیده اید که پروژکتور خودتان را روی مردم ایران روشن کرده اید که به چه میزان زیر فشار اقتصادی می روند؟ کارهایی که شما در رابطه با مردم ایران جلوی غربیها انجام می دهید خود غربیها هم شرم دارند. شما بیگانگانی هستید که فقط زیر چتر دشمنان مردم ایران لم می دهید و زیر پوش دفاع از مردم ایران برای خودتان اسم و رسم گذاشته اید. بدبختهای بیچاره!! آنقدر با غربیها لاس بزنید که جانتان در بیاد هر موقع پشت گوشهایتان را به عینه دیدید ایران را هم خواهید دید در غیر این صورت در آینده شما و آن شیر خفته ات عصا بدست در پارکهای فرانسه خاطرات ننگین خودتان را برای یکدیگر تعریف کنید و حصرت نشستن بر کرسی ایران را با خودتان به گور ببرید.
فواد بصری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا