حضور هیئتی از شرکت کنندگان سمینار پاریس در دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر

نامه کمیته برگزار کننده سمینار پاریس به آقای جو استورک جناب آقای جو ستورک، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر ابتدا از جنابعالی بخاطر تلاش هایتان برای رعایت حقوق بشر در سراسر جهان سپلسگذاری می کنیم. همانطور که مطلع هستید بیش از پنج ماه است که گروهی از مادران و پدران سالخورده که با امید در آغوش کشیدن فرزندان خود بعد از سالیان دوری تحمیلی و اجباری به پادگان عراق جدید در کشور عراق آمده اند پشت درب های این قلعه متوقف و متحصن شده اند و به آنها اجازه دیدار با فرزندانشان از طرف رهبری فرقه رجوی به آنها داده نمی شود. این خانواده ها که از کشور های کانادا و ایران جهت دیدار با بستگان خود به این پادگان مراجعه کرده اند متاسفانه بجای دیدار با عزیزان خود مورد هتاکی و انواع و اقسام تهمت های ناروا از طرف مسئولین و گردانندگان فرقه رجوی قرار گرفته اند و در شرایط آب و هوای بسیار بد عراق و کمبود امکانات مدت 5 ماه است که از دیدن عزیزان خود محروم گشته اند.
با این توضیحات خدمت جنابعالی اعلام می کنیم که ما پشتیبانان و حمایت کنندگان از سمینار " حمایت از خانواده ھای قربانیان قلعه رجوی (کمپ اشرف عراق) که در تاریخ 19 ژوئن 2010 در پاریس تشکیل شد از اعضای قربانی و جداشده از سازمان مجاھدین خلق، و فعالین حقوق بشر و خانواده ھای قربانیان کمپ اشرف در عراق می باشیم که ھر کدام برادر، خواھر، فرزند و یا پدر و مادر یا دوست خود را در قلعه اشرف، سالیان در سازمان مجاھدین خلق (فرقه رجوی) در اسارت افکار و ایدئولوژی فرقه ای آن قرار داشته ایم و و بلاخره توانستیم خود را از اسارت این فرقه(فرقه رجوی) رھا کرده و آزادی خود را بدست آوریم و ھم اکنون با کمک ھم بتوانیم کمپینی به منظور رسیدگی به سایر قربانیان و اعضای گرفتار تشکیلات این فرقه در دو مقر اصلی آن یکی در عراق و دیگری دراروپا یعنی اورسورآواز پاریس کمک نمائیم.

حضور هیئتی از شرکت کنندگان سمینار پاریس در دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر

ما از شما می خواهم که موجبات دیدار این خانواد های محتر م را با فرزندان خودشان که بعضا بیش از بیست سال است که یکدیگر را ندیده اند، فراهم کنید. چون سران فرقه بطور خاص مریم و مسعود رجوی این خانواده ها رنج دیده و دردکشیده را مزدور خطاب می کند و با این فرافکنی خانواده ها را از حق مسلم خود که دیدار با فرزندانشان هست محروم می کند. این در حالیست که این فرقه خود را به دروغ حامی حق و حقوق مردم ایران می داند باید از سران این فرقه بپرسید آیا این خانواده ها جز مردم ایران نیستند؟ که آنها را از بدیهی ترین حق خود که دیدار با فرزندان هست، محروم کرده اید. در پایان بار دیگر از شما خواهشمندم که موجبات دیدار این خانواد ه ها را با عزیران خود که در شرایط بسیار بدی در قلعه اشرف بسر می برند، فراهم سازید. رونوشت:
ــ سفارت عراق درفرانسه
ــ نمایندگان مربوط در پارلمان اروپا
ــ دفتر نخست وزیر عراق
ــ وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا انجمن های حمایت کننده: انجمن آریا، انجمن ایران اینترلینک، انجمن ایران پیوند، کانون آوا، انجمن ایران باستان، انجمن ایران سبز، کانون رهایی، کانون ایران قلم، انجمن پارس ایران افراد امضا کننده:
1ـ عباس صادقی (آلمان)
2 ـ رعنا صمد زاده اقدم (سوئد)
3 ـمریم احمدی (سوئد)
4 ـ حسین صمد زاده اقدم (سوئذ)
5 ـ آریا عبداللهی (نروژ)
6 ـ جواد ابولحسینی (هلند)
7 ـ علیرضا بشیری (نروژ)
8 ـ بتول ملکی (سوئیس)
9 ـ مسعود جابانی (هلند)
10 ـ محمد حسین سبحانی (آلمان)
11 ـ هادی شمس حائری (هلند)
12 ـ نوشین بشیری (نروژ)
13 ـ وارطان باباخانی (هلند)
14 ـ تامین عبداللهی (نروژ)
15 ـ رابعه شاهرخی (سوئد)
16 ـ هاشم پیرو (نروژ)
17 ـ حمید یزدان فر (نروژ)
18 ـ جعفر احمدی (نروژ)
19 ـ مریم طاهریان پژوه (سوئد)
20 ـ مهدی احمدی (سوئد)
21 ـ امید احمدی (سوئد)
22 ـ مسعود خدابنده (انگلستان)
23 ـ ایوب کرد رستمی (کانادا)
24 ـ فرشید احمدی (سوئد)
25 ـ فرید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
26 ـ سعید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
27 ـ میترا یوسفی (سوئد)
28 ـ ناصر رضوانی (سوئد)
29 ـ فرشید نظری (نروژ)
30 ـ فرزاد فرزین فر (سوئد)
31 ـ نیما پرنیا (نروژ)
32 ـ آن سینگلتون (انگلستان)
33 ـ سعید خدابخش (کانادا)
34 ـ پروین حاجی (کانادا)
35 ـ فرشته حسینی (دانمارک)
36 ـ پریا دبیریان (یونان)
37 ـ حسنی فرجی (سوئد)
38 ـ امید آریا پور (نروژ)
39 ـ فرامرز افشاری (یونان)
40 ـ الهام نوروزی (کانادا)
41 ـ سهیلا نوروزی (کانادا)
42 ـ بابک ـ الف (فرانسه)
43 ـ علیرضا نصراللهی (فرانسه)
44 ـ مصطفی محمدی (کانادا)
45 ـ شان کرد رستمی (کانادا)
46 ـ مارلن کرد رستمی (کانادا)
47 ـ بهاره نیکبخت (فرانسه)
48 ـ حسن پیرانسر (فرانسه)
49 ـ حامد صرافپور (فرانسه)
50 ـ علیرضا نبوی (سوئد)
51 ـ آنیکا نبوی (سوئد)
52 ـ سارا نبوی (سوئد)
53 ـ روحی اصلانی (سوئد)
54 ـ زهرا مکاری (سوئد)
55 ـ کنار جاسم علی (هلند)
56 ـ هوریه محمدی (کانادا)
57 ـ شیرین اقوامی (سوئد)
58 ـ زری اقوامی (سوئد)
59 ـ مهری نصیری (سوئد)
60 ـ غلام شیر علی (نروژ)
61 ـ حبیب خرمی (هلند)
62 ـ مرضیه گنجشکی (هلند)
63 ـ محبوبه حمزه (کانادا)
64 ـ نارمین جاسم علی (هلند)
65 ـ زهرا محمدی (هلند)
66 ـ محمد محمدی (کانادا)
67 ـ مرتضی محمدی (کانادا)
68 ـ حمید توانا (هلند)
69 ـ محمد هراتی (هلند)
70 ـ تول ملاوی
71 ـ کریگوریان
72 ـ محمد اعلامی
73 ـ خلیل تقوی (هلند)
74 ـ مینا تقوی (هلند)
75 ـ کریم حقی (هلند)
76 ـ خالد تقوی (هلند)
77 ـ زاغیک باباخانی (هلند)
78 ـ فاطمه غیائی (آلمان)
79 ـ مریم جهانفرد (هلند)
80 ـ محمد کرمی (فرانسه)
81 ـ جواد فیروزمند (فرانسه)
82 ـ مهدی سجودی (آلمان)
83 ـ مهرداد ساغرچی (اسکاندیناوی)
84 ـ علی جهانی (آلمان)
85 ـ مجید روحی (دانمارک)
86 ـ پروین جعفری (دانمارک)
87 ـ رویا هراتی پور (نروژ)
88 ـ بشیر همدردزاده (سوئد)
89 ـ جاوید حسینی (یونان)
90 ـ محمد ستاری (نروژ)
91 ـ جلیل حسیمی (دانمارک)
92 ـ زید رحمانپور (نروژ)
93 ـ اشرف محمدی (نروژ)
94 ـ حمید بالفان (هلند)
95 ـ نور دارا (هلند)
96 ـ سهیلا بهبودی (آلمان)
97 ـ نسرین بهبودی (هلند)
98 ـ کاظم حسینی (هلند)
99 ـ مریم فرخی (سوئد)
100 ـ امیر موثقی (آلمان)
101 ـ ادوارد ترمادو (آلمان)
102 ـ آرمینه ترمادو (آلمان)
103 ـ بهزاد علیشاهی (هلند)
104 ـ ناهید امیری (هلند)
105 ـ علیرضا میرعسگری (آلمان)
106 ـ محسن عباسلو (اتریش)
107 ـ علیرضا نقاش زاده (آلمان)
108 ـ الهام کاکاوند (هلند)
109 ـ علی اکبر راستگو (آلمان)
110 ـ ماجد دارا (هلند)
111 ـ نوریه دارا (هلند)
112 ـ نونا عبداللهی (هلند)
113 ـ علی تقوی (هلند)
114 ـ مهدی فدایی (آلمان)
115 ـ خالد تقوی (هلند)
116 ـ یوریک ابراهیمیان (آلمان)
117 ـ فریده براتی (هلند)
118 ـ محبوبه براتی (هلند)
119 ـ آرش مقدم (هلند)
120 ـ بتول سلطانی
121 ـ آرمین سراج (هلند)
122 ـ کاردو دارا (هلند)
123 ـ الف آبخازیان (آلمان)
124 ـ نارینه آرتش (آلمان)
125 علی زیرک (هلند)
126 ـ سارا صادقی (آلمان)
127 ـ بهادر خرمی (هلند)
128 ـ جعفر گنجشکی (دانمارک)
129 ـ جمشید چارلنگ (آلمان)
130 ـ علی شیخی (هلند)
131 ـ حسام شیخی (هلند)
132 ـ رضا صادقی (بلژیک)
133 ـ ایمان واسطی (هلند)
134 ـ خلیل واسطی (هلند)
135 ـ فرامرز پاشایی (کانادا)
136 ـ محمد نبی سلیمان نجات (کانادا)
137 ـ خوشنام حسامی (کانادا)
138 ـ حسن صابری (کانادا)
139 ـ مهرزاد زردشتیان (هلند)
140 ـ قدرت حمیدی (کانادا)
141 ـ هاشم میرزا (هلند)
142 ـ ارشاک نقد علی (هلند)
143 ـ ابراهیم مناف (هلند)
144 ـ سوا مناف (هلند)
145 ـ امیر عاطفه (هلند)
146 ـ ساناز دارا (هلند)
147 ـ سعید سلطانپور (کانادا)
148 ـ مهناز علوی (هلند)
149 ـ کریستین کرخازیان (آلمان)
150 ـ حبیب اسداللهی (آلمان)
151 ـ میلاد آریایی (آلمان)
152 ـ علی قشقاوی (آلمان)
153 ـ شادی دوستی (هلند)
154 ـ حسن حقی (هلند)
155 ـ مصطفی رحمانی (آلمان)
156 ـ امیر موثقی (آلمان)
157 ـ سعیده جابانی (هلند)
158 ـ مریم واسطی (هلند)
159 ـ حسین قنبری (فنلاند)
160 ـ منصور نظری (فرانسه)
161 ـ حسین نقدی (آلمان)
162 ـ محمد رزاقی (فرانسه)
163 ـ نادر نادری (فرانسه)
164 ـ یحیی حقجو (سوئد)
165 ـ فرامرز نیک صفت (دانمارک)
166 ـ سپیده عارف – فرانسه
167 ـ دکتر فرزاد رهنما – آمریکا – کارولینا
168 ـ محمد علوی -فرانسه
169 ـ معصومه نظری (سوئد)
170 ـ مهران تقی آبادی – فرانسه
171 ـ جمشید پیوسته (هلند)
172 ـ مهرداد سیدیان (نروژ)
173 ـ عشرت فلاح (نروژ)
174 ـ امیر طاهر لو (سوئد)
175 ـ شیوا مصطفوی -فرانسه
176 ـ شکوفه بیات (سوئد)
177 ـ فاطمه سلیمانی (نروژ)
178 ـ علی میرزایی (نروژ)
179 ـ اشرف امراللهی (سوئد)
180 ـ احمد نورائی (آلمان)
181 ـ زهره شمس (آلمان)
182 ـ حیدر قدیری (دانمارک)

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا