زندگی آزاد و به دور از سران فرقه رجوی

بدور از سران ظلم ستيز سازمان ، و بدون اجازه تشکيلاتی  با تعدادی از دوستان بازگشتی بنام طه حسينی ، سعيد فيروزی ، فاضل فرهادی ، فواد بصری  جلسه ای صميمی در دفتر انجمن نجات اراک برگزار شد . بدور از سران ظلم ستيز سازمان ، و بدون اجازه تشکيلاتی با تعدادی از دوستان بازگشتی بنام طه حسينی ، سعيد فيروزی ، فاضل فرهادی ، فواد بصری جلسه ای صميمی در دفتر انجمن نجات اراک برگزار شد . کسانی که در فرقه مخرب رجوی مجاز نبودند دو نفره با يکديگرگفتگو کنند الان آزاد دور هم جمع شده بودند و با هم محفل می زنند و گذشته های تلخی که در فرقه رجوی داشتند را برای يکديگر تعريف می کنند .آقای سعيد فيروزی ، از خاطرات تلخی خود در پادگان اشرف (پادگان تباهی و اسارت ) برای ما تعريف می کرد و فشارهايی که سران سازمان بر آن اعمال می کردند .آقای طه حسينی ، خاطراتی از نحوه فريب دادن او توسط تيم های شکار انسان سازمان مجاهدین در ترکيه تعريف می کرد که سازمان با چه ترفندی آن را شکار کرده و به پادگان مخوف اشرف منتقل کرده است . آقای فاضل فرهادی ، شيوه فريب سازمان در رابطه با شکار اسيران جنگی در اردوگاه عراق و منتقل کردن اسيران به پادگان اشرف را تعريف می کرد . آقای فواد بصری ، در رابطه با رکبی که از سازمان در اردوگاه خورد و مناسبات خشک و بی روح سازمان را برای دوستان خود توضيح داد . جلسه صميمی با محفل و عکس های يادگاری به پايان رسيد . به اميد روزی که تمامی اسيران در فرقه رجوی بدور از رهبران تروریست سازمان به دور هم جمع شوند و آزاد با يکديگر گفتگو کنند و زندگی آزاد و جديدی را آغاز کنند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.