بهره برداری مجاهدین از یک زندانی فریب خورده با مظلوم نمایی ابلهانه

هرآنکس که خبرمنعکس شده درسایت اطلاع رسانی شفاف!! ایران افشاگرمجاهدین را بخواند بی چون وچرا دلش به درد می آید وازحس انساندوستانه! اشکی هم میریزد! " دکترسعید ماسوری زندانی سیاسی محبوس درزندان گوهردشت که به حبس ابد محکوم شده است با تحمل یک سوم حبس خود هم چنان ازحق مرخصی برخوردار نیست (!!؟؟) " " مادراین زندانی سیاسی میگوید فرزندش دردیماه سال 79 هنگام ورود!به کشوربازداشت شده است ولی وزارت اطلاعات دراردیبهشت ماه سال 80 دستگیری فرزندشان را به آنها اطلاع داده است " شخص حقیرهم با جمیع حقوق یک زندانی برآمده از منشور انسانی و اخلاقی بین الملل به تمام و کمال موافق هستم حتی اگر بشود سعید ماسوری (دکتر!!) را دراعداد زندانی سیاسی به حساب آورد. ولیکن سوال دراین است که چگونه است که سازمان توقع دارد سعید ماسوری که بقول خودش صرفا به اتهام ارتباط وهمکاری با همین سازمان به زندان افتاده وازحکم اعدام به حبس ابد تقلیل یافته بایستی از امتیاز مرخصی برخوردار باشد اما اسرای اشرف که روزگاری به هرنحوی که خود جای تامل دارد به گروگان گرفته شدند حق ندارند که دردرون مناسبات لحظاتی با خود خلوت کنند، با خود و دوستان خود لختی بگویند وبخنندند و شاد باشند، با خود وبا دل خود فکرکنند وتصمیم بگیرند وحتی بخواهند یک فیلم سینمایی دلخواه را تماشا کنند، خود به کتابخانه بروند وکتاب دلخواه خودشان را مطالعه بکنند و یک غذای دوست داشتنی را نوش جان بکنند، خودشان بخواهند تلفن ثابت ویا موبایلی داشته باشند وبخواهند با خانواده شان آنهم پس ازسالیان طولانی ولو یک تماس کوتاه درحد اطلاع دادن حضورخود درصفوف پادگان اشرف به خانواده چشم انتظارش را داشته باشند وبا خود بخواهند با دل خودشان باشند ونه تحت القائات فکری فرقه ماجراجوی تروریستی دراسارتگاه اشرف ودرنهایت با خود ودل خودشان بتوانند به درب خروجی اشرف مراجعه کنند تا بتوانند با پدرومادرها وسایرعزیزان خود که بالغ برپنج ماه درحسرت دیدارعزیزانشان میسوزند بدور از کنترل سازمان آزادانه ملاقاتی داشته باشند ووووو…مرخصی باشد پیشکش سازمان! حال خوب است که بدانید که سعید ماسوری کیست؟ وی که یک عنصرفریب خورده بیش نیست درسال 79 ازجانب سازمان ازپادگان اشرف مامورمیشود که درکسوت یک تیم تروربه داخل کشورنفوذ کند وفرقی نمیکند دریک منطقه ای ولو مسکونی هم باشد خمپاره درکند!!
تا رجوی در بوق وکرنا بدمد که هنوزدرمیان توده ها است وپایگاه اجتماعی دارد و دارد مبارزه میکند!!
ولیکن خوشا به حال سعید ماسوری که امتیاز رده وکرسی دکتر!! نیزازسازمانش هدیه گرفته است، درجریان ماموریت خطیرانقلابی خمپاره اندازی!! دستگیرشد تا زنده بماند وگرنه تلف میشد وازخونش رجوی خیرش را میبرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا