دار و دسته ی رجوی بازی را باخته اند

سالهاست سران فرقه ی مجاهدین در سیمای آزادی و از طریق سایت های وابسته بدون رعایت پرنسیب های اخلاقی و معیارهای انسانی بر علیه انجمن نجات لجن پراکنی می کنند. آنان با طرح مسائل غیر واقعی و نادرست سعی کردند تا ماهیت انجمن نجات و فلسفه وجودی آن را انکار کنند. حال پرسش این است که آیا سران مجاهدین پس از سالها لجن پراکنی و فریبکاری توانستند ذهنیت خانواده ها را نسبت به انجمن نجات مخدوش کنند؟ مایلم به این سوال مهم پاسخ دهم چرا که معتقدم بایستی سران مجاهدین را وادار کرد تا با نگاهی رئال و منطقی مسائل و رویدادها را مورد تحلیل قرار دهند و به درستی، پیامدها و تبعات پدیده های سیاسی و اجتماعی را ارزیابی کنند تا دچار تناقض ذهنی نشوند و بیش از این خود را در گرداب و توهمات رهبر عقیدتی مجاهدین اسیر نکنند. خانواده ها سالهاست به شکلی داوطلبانه با انجمن نجات در ارتباطند. آنان صمیمانه با اعضای انجمن نجات در تعامل هستند. دیالوگی سازنده و مبتنی بر اعتماد متقابل میان آنان شکل گرفته است. انجمن نجات در حقیقت خانه دوم خانواده هایی ست که فرزندان، بستگان و عزیزشان در اسارتگاه اشرف و یا در تاروپود تشکیلات مخوف فرقه ی مجاهدین مورد شسشتوی ذهنی قرار دارند. همه ی خانواده هایی که من از نزدیک با آنان در تماس و ارتباط مستمر و مداوم هستم انجمن نجات را تنها امید و پناهگاه واقعی خود بشمار می آورند. آنان در نهایت صداقت و خلوص فعالان انجمن نجات را مورد پشتیبانی قرار داده اند. زیرا به خوبی و با همه وجوشان لمس و احساس کرده اند که فعالان انجمن نجات در مسیر تدارک بهزیستی انسانها و نجات و رهایی افراد تحت اسارت در اشـرف با صبر و امید به تـلاش و کوششی سترگ و سـتودنی ادامـه می دهند.
برای خانواده ها نهاد مدنی و حقوق بشری انجمن نجات امکانی برای طرح مطالبات و خواسته های مشروع و قانونی ست و این نکته ی مهمی ست که هیچگاه و هرگز سران بیمار ذهن مجاهدین متوجه آن نشدند و از درک این امر مشهود عاجز ماندند. حال پرسش دیگری مطرح است، چرا سران مجاهدین و رهبر عقیدتی فرقه ی رجوی نمی توانند به راز محبوبیت انجمن نجات در میان خانواده هایی که فرزندان و بستگانشان در اسارتگاه اشرف و تشکیلات فاشیستی مجاهدین تحت شستشوی سیستماتیک مغزی قرار دارند، پی ببرند؟
طرح این پرسش یک ضرورت است تا رهبران مجاهدین بدان پاسخ منطقی دهند؟
عمیقا بر این باورم که نحوه ی پاسخ رهبر عقیدتی و سایر سران مجاهدین بدین پرسش مرزهای راستی از ناراستی و عقلانیت از توهم و افسانه پردازی را روشن و مشخص خواهد نمود.
آرش رضایی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا