بند بازی از نوع آمریكایی و استفاده از تروریستهایی مثل مجاهدین

در یك روند حقوقی معمولی كه در ایالت متحده یا همان سرزمین عمو سام رسم است فرقه رجوی یك دعوی حقوقی بر علیه وزارت خارجه آمریكا براه انداختند تا از رهگذر رسیدگی در این دادگاه و قرار گرفتن این پرونده در ریل حقوقی بتوانند مثل اتحادیه اروپا از لیست تروریستی وزارت خارجه خلاص شوند و نجات پیدا كنند.
بخاطر اینكه در اتحادیه هم گویا همین روند طی شده بود.
اینكه درست در زمانی كه انفجارات تروریستی زاهدان را تكان داده و افكار بین المللی را هم برانگیخته است. جای تعجب دارد و مشكوك بنظر میرسد.
انفجارات ظاهرا تحت عنوان گروه جندالله صورت گرفته كه اساساً زیر پر و بال خود آمریكا شكل گرفته بودند و این آمریكایی ها بودند كه آنها را مسلح كردند و آموزش دادند و برای ایجاد جو وحشت و خشونت به شرق ایران گسیل داشتند.
این اتفاقات در حالی افتاد كه فرقه رجوی آن كارایی قبلی در زمینه تروریسم را بخاطر تغییر شرایط منطقه و ایران از دست داده بود و قادر نبود آنطوری كه آمریكا میخواسته نقش بازی كند پس كار سختی نبوده كه سلاحها را از فرقه بگیرد و به گروه ریگی بدهد. حال نیز كه انفجارات به وقوع می پیوندد جلو جلو راه می افتند و از وزارت خارجه گرفته تا سخنگوی كاخ سفید و سازمان ملل همه محكوم میكنند. جالب اینكه بر خلاق سابق كه فرقه رجوی از این گروه بی واسطه و بدون رودربایستی حمایت میكرد و اعمال جنایت بار آنها را در رسانه های خود پوشش میداد و آنها را در حد قهرمان می ستود این دفعه صرفاً به ذكر خبر آنهم به نقل از خبرگذاری های دیگر روی آورده و هیچ موضعی در قبال آن نگرفته است كه این سكوت خود علامت رضایت مندی است.
در اصل آمریكا كلید دیگری را در زمینه تروریسم روشن میكند. و جای تعجب ندارد كه در حالی این جابجایی نقش ها صورت میگیرد، كه این دفعه این گروه ریگی است كه قادر نیست نقش مورد درخواست آمریكا را در ایران و منطقه آنطور كه باید و شاید، بازی كند پس راهی ندارد جز اینكه كنار برود.
می بینید این محكومیت ها در كنار حكم دادگاه فدرال آمریكا در قبال فرقه رجوی هیچكدام بی دلیل نیست و رابطه فوق الذكر بخوبی در آن مشاهده می شود.
این جابجایی مثل جابجایی در تماس در صحنه جنگ است. یك گروه جای خود را به گروه دیگری میدهد و خود مدتی برای استراحت یا آمادگی جهت ماموریت دیگر به عقب میرود.
طبعاً این را می شود جابجایی در ترور نامگذاری كرد. مدتی فرقه رجوی در محاق قرار گرفته بود و گروه ریگی در خدمت مطامع شیطان بزرگ به انجام عملیات خشونت آمیز و ترور و وحشت افكنی در منطقه مباردت می ورزید و فرقه نقش پشت جبهه آنرا بازی میكرد و به پشتبانی لجستیكی و اطلاعاتی برای آن می پرداخت.
طبعاً بعد از ضربات سهمناكی كه این گروه دریافت كرد و رهبران خود را یكی بعد از دیگری از دست داد و در بالای دار مشاهده كرد عمرش بسر آمد و از سوددهی افتاد حالا عمو سام قصد دارد سوزن را عوض كند. پس عجیب نیست كه بگوییم حكم دادگاه فدرال آمریكا مبنی بر تجدید نظر وزرات خارجه در مورد فرقه رجوی آنروی سكه محكومیت های عدیده اعمال عناصر باقیمانده و بخت برگشته ریگی است. و این گونه تغییر مشی ها نمی تواند روند كلی در منطقه و ایران را تغییر دهد و یا در آن اندك تأثیری بگذارد و حتی اگر از لیست تروریستی وزارت آمریكا هم خارج بشود از لیست تروریستی مردم ایران گریزی نخواهند داشت و دوام این حكم در سرتاسر كشور ایران مدتهاست كه ثبت شده است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.