آیا پشتببانی جمشید چالنگی از فرقه رجوی را باید تنها دلیل ناآگاهی نامبرده دانست؟

جمشید چالنگی کیست؟ (منبع ویکی پیدیا) اگر دراینترنت به جستجوی کار و فعالیت های جمشید چالنگی (متولد 1326 مسجد سلیمان) بپردازید _ به جز سرتیترهای بدون اثر مستند ومدلل هیچ نوشته ویا اثری از این شخص پیدا نخواهید کرد _ وهیچ ردپایی از یک نوشته ویا تفسیر ویا نقدی وجود ندارد تا شما را با نوشته واثری از ایشان آشنا نماید واین درحالی است که در ویکی پیدیا می خوانیم نامبرده ازسال 1346 کارحرفه ای خودرا با نوشتن نقد تاتر درروزنامه مردم (ودر ادامه رستاخیز) شروع نموده است. سپس از کار درقسمت ادبی تلویزیون ملی ایران و روزنامه تماشا و دربرنامه ای بنام ادب امروز با سردبیری زنده یاد نادر نادرپور یاد می شود _ ودرادامه از ایشان بعنوان یکی از بنیان گذاران روزنامه ” بامداد ” بعد از تحولات سال 57 یاد می گردد_ درتداوم این زندگی نامه به همکاری ایشان با زنده یاد احمد شاملو درچاپ ” کتاب جمعه نیز اشاره ای دارد _ بهر روی جمشید چالنگی درسال 1362 از ایران به قاهره مهاجرت نموده وطی سالهای 1984 _ 2003 برکار درزمینه مسائل خاورمیانه فعالیت می کرده است ودرانتها به همکاری این فرد بعنوان گزارشگر رادیو آزادی (رادیو فردا) تاسال 2006 واز آن پس اقامت گزیدن درامریکا وهمکاری بابخش فارسی صدای امریکا تا کنون پایان می یابد. جمشید چالنگی از ادعا تا واقعیت… آنچه باعث شد اینجانب درباره این شخص پرادعا (با کوله بارخالی) به تحقیق نشسته ومورد تحقیق قراردهم کم سوادی _ بی اطلاعاتی اشتباهات مکرر و فراوان ایشان درمقام مصاحبه کننده در بخش تفسیر خبر بخش فارسی صدای امریکا می باشد. بنا برادعاهایی که جمشید چالنگی طی یک ساله اخیر درصدای امریکا نموده (با مدارک موجود) نامبرده خود را _ خبرنگار درمجلس خبرگان _ مصاحبه گر بامسئولین ایران وجهان _ روزنامه نگار _ منتقد ادبی _ و درنهایت آخرین ادعای نامبرده درهمکاری با زنده یاد شاملو در تدوین فرهنگ ” کتاب کوچه ” معرفی می نماید.! (باکتاب جمعه اشتباه نشود) کسی که چنین ادعاهای دورودرازی دارد طبعا بایستی پس از بقول خودش چهل سال کار وفعالیت بویژه ازسال 1362 به این سو (27 سال) اثری از خود درجامعه اینترنت بجای گذاشته باشد _ بنده گشتم وگشتم وتنها یک نوشته تبلیغی از ایشان درمورد نمایش نامه یک ایرانی دربهشت (کار آقای توضیع) به دست آوردم که درکیهان لندن بچاپ رسیده است! http://keyhanpublishing.uk.com/pages/archive/weekly/1299/chalangi_1299.htm و باز بیشتر و بیشتر گشتم و نام ایشان را در زمره کسانی یافتم که درکنار نام فعالان ادبی در بزرگداشت زنده یاد منصور خاکسار وجود دارد……………. همین این دونشان تنها اثری دردنیای مجازی است که می توان از این مدعی 45 سال فعالیت ادبی _ فرهنگی _ سیاسی یافت! نگاهی به چند ادعای جمشید چالنگی دربخش های متفاوت برنامه تفسیر خبر.. یکم _ آیت الله خمینی درفرانسه گفت: مارکسیست ها می توانند فعالیت سیاسی کنند! >>> جمله آقای خمینی دقیقا این است ” مارکسیست ها در ابراز عقیده آزاد هستند به شرط آنکه توطئه نکنند” دوم _ چالنگی >>>> منابعی! اعدام شدگان سال 1367 را بالغ بر 20000 نفر اعلام کرده اند! واین درحالی است که مهم ترین وموثق ترین منبع خبر دراین باره اطلاعیه سازمان عفو بین الملل است که این اعدام شدگان را حدود 2000 نفر اعلام نموده وبرآن تاکید مجدد نهاده است _ این آمار دروغین جمشید چالنگی که تاکنون چندین بار آنرا تکرار کرده است حتی از دروغ های نجومی فرقه خائن و تروریستی رجوی دراین مورد بیشتراست! _ پیدا کنید منبع خبر دروغ نجومی جمشید چالنگی را؟ سوم _ چالنگی >>>>> درمجلس خبرگان خبرنگار بودم! _ تا آنجا که بنده گشتم وتحقیق نمودم هیچ منبعی این ادعا را تائید نمی کند واثر و مستندی درباره آن وجود ندارد؟ و ده ها دروغ و خبرجعلی دیگر که حاکی از بیسوادی _ کم اطلاعی وهم چنین نزدیکی فکری نامبرده با فرقه تروریستی وپشتیبانی از آن می نماید…. آمار دروغین جمشید چالنگی درباره اعدام شده گان سال 67 ونزدیکی آن با دروغزنی های فرقه خائن وتروریستی رجوی بنده رابعنوان یک پژوهشگر کنجکاو وادار نمود تا بدنبال رابطه فرقه تروریستی رجوی بااین مجری نا آگاه بگردم _ این امر از آنجا ممکن شد که دوتن از دست اندرکاران بخش فارسی صدای امریکا از چگونگی نفوذ این گروه تروریستی دراین رسانه اطلاعاتی دراختیار بنده قراردادند (باتشکر از این دوستان). عوامل نفوذی فرقه تروریستی رجوی درصدای امریکا چه کسانی هستند؟ علی جوانمردی وجمشید چالنگی و یک نفر درقسمت پخش (از نام این شخص معذورم) از جمله این حلقه ارتباطی هستند _ سرحلقه ارتباط همان علی جوانمردی است که بگونه ای دائم با اسارتگاه اشرف وپایگاه رجوی درفرانسه درارتباط است. شاهید و رافت (خبرنگاران صدای امریکا درفرانسه وایتالیا) نیز گهگاهی اخبار دروغین فرقه تروریستی رجوی را به سفارش جمشید چالنگی درلابلای گزارشات خود پهنان و از صدای امریکا منتشر می نمایند. پخش یک دقیقه ای تصویر مریم قجر تروریست درهنگام سخنرانی در روز سی خرداد سال گذشته (88) از صدای امریکا _ پخش بادلیل وبی دلیل فیلم های ویدئویی ارسالی فرقه تروریستی رجوی به صدای امریکا _ دعوت از حسن داعی ااسلام (عضو کراواتی وبیسواد فرقه رجوی درامریکا) بعنوان نویسند وپژوهشگر! مصاحبه با علیرضا جعفراده (تروریست معروف) و مهدی عقبایی (تروریست مقیم اشرف) ومحمد محدثین (تروریست مقیم فرانسه) از جمله تلاش های باند فرقه رجوی دربخش فارسی صدای امریکاست _ البته اینگونه تلاش ها طبق منشور صدای امریکا تبلیغ برای یک گروه تروریستی منفور محسوب می گردد و کاملا غیرقانونی است (فیلم ضبط شده موارد بالا جهت رسیدگی به وزارت امور خارجه امریکا ارسال شده است) که درنتیجه علی جوانمردی (سرحلقه ارتباطی تروریست ها) از اجرای کلیه برنامه های بخش فارسی صدای امریکا کنار گذاشته شد. تحصن بیش از 5 ماهه برخی از خانواده های اسیر فرقه رجوی درعراق وسکوت مرگبار صدای امریکا آیا بخش فارسی صدای امریکا را می توان یک رسانه بیطرف ومنبع مستقلی برای گردش آزاد اطلاعات به شمارآورد؟ طبیعی است پاسخ سئوال بالا منفی است وروشن ترین دلیل آن اینست که بخش فارسی صدای امریکا که وظیفه خود را “خبررسانی ” ادعا می نماید از 5 ماه پیش که خانواده تعدادی از اسیران فرقه رجوی درجلوی درب اشرف متحصن شده اند کوچکترین خبر واشاره ای به این رخداد دربرنامه های مختلف خود نکرده است! واین درحالی است که طی این مدت بارها به مسئولین این اسارتگاه فرصت تبلیغ داده است تا از طریق صدای امریکا به خانواده اسیران متحصن توهین نمایند! پشتیبان جمشید چالنگی درصدای امریکا کیست؟ اختلاف علی سجادی (سردبیر ارشد بخش اخبار) با جمشید چالنگی مدتی پیش بخاطر همین پشتیبانی این مجری از تروریست ها بالاگرفت (اخبار آن در نت منتشر شد) و علی سجادی سعی کرد تا جمشید چالنگی را از برنامه تفسیر خبر (بعلت عدم بیطرفی) کنار بگذارد _ ولی پس از این تصمیم جمشید چالنگی دست بدامن لابی اسرائیل درصدای امریکا (الکس بلیدا) شد و بابت برنامه کنارگذاشتن خود اعتراض کرد که درنتیجه با پادرمیانی این شخص برنامه جمشید چالنگی به سه روز درهفته تقلیل یافت _ گرچه مخالفت علی سجادی با جمشید چالنگی که فردیست مستقل ومخالف جهت گیری بنفع تروریست هاست همچنان ادامه دارد…… جمشید چالنگی آنگونه که من شناختم…… حدودا مدت یکسال است برنامه های جمشید چالنگی را بگونه ای مداوم دنبال کرده ام _ جمشید چالنگی بنظر من مجری متوسط و بی سوادی است ودانش او بسیار اندک است _ او به شدت تحت تاثیر دجال گریها و دروغگویی های فرقه تروریستی رجوی است ومنابع دانش او از این فرقه منفور از مطالعه سایت های دروغزن وتلویزیون تبلیغی شیاد وفریبکار تجاوز نمی کند وبهمین دلیل است که سخت تحت تاثیر این فرقه تروریستی قرارداشته و بگونه ای موذیانه از این گروه منفور حمایت وپشتیبانی می کند….. جمشید چالنگی برخلاف ادعا هایش هیچ دانشی درهیچ زمینه ندارد و تمام آنچه درویکی پیدیا از این شخص وجود دارد غیرمستند و غیرقابل باوراست _ پیامی برای جمشید چالنگی.. جناب چالنگی _ شما موفق نیستی وبیطرف ومستقل نیستی و جانبداری شما از تروریست ها کاملا مشخص شده است و لذا سعی کن از این فرقه تروریستی که باهمه نام های مستعارش درلیست تروریستی دولت امریکا قراردارد دوری کنی ویادت باشد ببینندگان صدای امریکا همه جوان وکم تجربه نیستند تادروغ بافی ها وادعاهای شما راباورکنند_ امروزه بااین گسترش سریع خبرسانی دیگر کسی نمی تواند درعین بی هنری خودرا دانا وباتجربه جا بزند _ کسی باور نمی کند _ کافی است بااین همه ادعایی که دارید نام خود رادرنت سرچ کنی تا آگاه شوی میزان ادعاهای شما تا چقدر از واقعیات به دور هستند. درضمن اگرهنوز ادعا دارید که وظیفه صدای امریکا خبررسانی بیطرفانه وآزاد است! دراولین فرصت ممکن به خبر تحصن بیش از پنج ماهه خانواده اسیران قلعه متروک رجوی واکنش نشان داده و تنها رسانه ای نباشید که دربرابر این رخداد 5 ماهه مهر سکوت مرگبار برلب خود زده اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا