مجاهدین و خوشرقصی برای بیگانگان

آیا شما داستان خوشرقصی را شنیده اید؟ پس من میگویم … در روزگاران قدیم كه راهها نا امن بوده و دزدها به كاروانها حمله میكردند در بین راه كالسكه ای مورد حمله قرار میگیرد، دزدها تمامی اموال خانواده را میدزدند اما راضی نمی شوند و برای تفریح میگویند كه یكی از شماها باید برقصید!
نهایتا یك نفر از آن كاروان شروع به رقصیدن میكند حالا نرقص و كی برقص! بعد كه دزدها میروند به او میگویند دزدها گفتند برقص اما نه اینكه اینهمه خوشرقصی كن تو آنقدر رقصیدی كه بیش از انتظار آنها بود! حالا شده سازمان . روزگاری سازمان در لیست تروریستی ایالات متحده و اروپا جا گرفت گفتند بیا و كمی برقص و … ! اما سازمان آنقدر دارد این كار را ادامه می دهد كه اوق همه در آمده ! سر مسئله اتمی ایران بقیه كوتاه میآیند سازمان كوتاه نمیآید . سر مسائل تحریم بقیه كوتاه میآیند سازمان نمی آید و كاسه داغ تر از آش شده راستش نمیدانیم اینهمه بی پرنسیبی سازمان برای چسبیدن های مشمئز كننده به این و آن از كجاست؟ ما كه نفهمیدیم سازمان چه میخواهد آیا به راستی فكر میكند اجانب میتوانند ایران را نابود كنند بعد آنرا بدست سازمانی تروریستی بدهند؟ من و نه هیچ آدم عاقلی این فكر را نمی كند و هیچ ادم سیاسی چنین نگرشی ندارد . ایران كه عراق نیست ایران كه افغانستان نیست ایران كه پاكستان نیست ! ارمنستان و تاجیكستان و …. نیست . بهتر است سازمان شكست خورده در خود تغییراتی بدهد و الا ممكن است خودش در این ماجرا سرخ شود!
اصغر فرزین

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.