خروج نیروهای امریکا از عراق و تحصن خانواده ها نوید دهنده آزادی اسیران فرقه رجوی

با خروج نیروهای رزمی امریکا از عراق آخرین امیدهای سران منفور فرقه تروریستی که به صورت خدمتکاری تمام وقت از سال 2003 بدین سو به جاسوسی و خبرچینی و دروغ پردازی برای نیروهای ائتلاف مشغول بوده و نیز فکرمی کردند می توانند برای امریکا بجای ارباب سابق خود صدام، خوش رقصی کنند نیز از بین رفت و امریکا پس از 7 سال استفاده ازاین تروریست ها آنها را همانند دستمالی چرک به زباله دانی انداخت. بنا بر اخبار منتشره از این پس " ماموریت نیروهای به جامانده امریکایی درعراق تنها آموزش نیروهای ارتش و پلیس عراق است وآنها بدون درخواست مقامات عراقی درهیچ عملیاتی شرکت نخواهند کرد " (به نقل از بی بی سی) و باراک اوباما و آقای مالکی نیز ماموریت نیروهای امریکایی درعراق را رسما پایان یافته اعلام نمودند. درآستانه چنین تحولی دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی که به هذیان گویی و سراسیمگی افتاده بود در ابتدا از سازمان ملل خواست تا ضمن استقرار نیروهای ناظر یونامی در اشرف نیروهای امریکایی هم حفاظت از آنها را به عهده بگیرند! _ واین را می گویند فریاد _آخرین فریاد های کمک خواهی یک نفرقبل از غرق شدن ومردن دردریا. ولی چون چنین درخواست تکراری وغیرحقوقی را غیر قابل اجرا می دانست از عضو اروپایی خود در پارلمان اروپا خواست تا ضمن نوشتن یک نامه ملتسمانه به آقای نوری المالکی از ایشان بخواهد که در چنین شرایطی امنیت اعضای اسیر این فرقه درعراق را تضمین نماید…! برای کسانی که تحولات عراق و وضعیت این فرقه را طی این مدت دنبال کرده اند از مدت ها قبل این حقیقت مسلم بود که اولا افراد مستقر در اشرف تروریست هستند و لذا مشمول کنوانسیون ژنو در مورد اسیران جنگی نمی گردند_ دوما تنها مرجع تصمیم گیرنده درباره این افراد دولت عراق است _سوما دولت عراق آنها را بعنوان تروریست شناسایی کرده وخواهان جمع شدن بساط این فرقه درعراق می باشد _ و چهارما _ این گروه طی این سالها درعراق با نزدیکی به بقایای حزب بعث و القائده بگونه ای مستقیم (تربیت تروریست انتحاری) وغیر مستقیم پرداخت هزینه های عملیات تروریستی دست داشته است (بنابر آخرین اطلاعات امنیتی وزارت امور خارجه امریکا) وهمه اینها درکنارهم خود را درگزارش وزارت امور خارجه امریکا درسال 2010 نشان داد که این گروه و تمامی نام های مستعارش را همچنان در لیست گروه های ممنوعه و تروریستی منگنه نمود.. سران خائن این گروه اما در راستای تداوم خیانت خود چندی پیش جان بولتون و ازنار اسرائیلی وجنگ طلب را به نمایش خود دعوت نمودند تا اززبان این دو ورشکسته و از کار افتاده سیاسی عنوان نمایند که تحریم ها نتیجه ندارد و باید به ایران حمله نظامی نمود! چنین تشبثات خائنانه ای اما هیچ سودی برای این فرقه در برنداشت و در آخرین پرده نمایش وجود این گروه تروریستی درعراق در تاریخ 26 اگوست آخرین نظامیان امریکایی مستقر در قرارگاه تروریستی اشرف این پادگان به جامانده از دوران صدام را ترک نموده و مسئولیت خود را رسما تحویل ارتش عراق دادند…. آینده اسیران فرقه تروریستی رجوی با توجه به نقش جدبد امریکا درعراق چه خواهد شد؟ همانگونه که در بالا اشاره شد نیروهای رزمی امریکا عراق را ترک نمودند و وظیفه آن بخش از نیروهای غیر رزمی بجامانده تنها آموزش نیروهای عراقی و درمواقعی ضروری کمک به پلیس وارتش عراق تعیین شده است و برغیرزرمی بودن آنها تاکید شده واین بدان معناست که این نیروها تحت فرماندهی ارتش عراق قرارخواهند داشت. بنابراین باتوجه با حقایق مستند بالا، ترس و سراسیمگی و پریشانحالی سران این گروه کاملا طبیعی به نظر می رسد زیرا این گروه تروریستی علاوه بر خیانت و جنایت در ایران درسال 1991 درمقام بخشی از ارتش صدام در حمله و کشتار اکراد و شیعیان عراق دست داشته است و از آن وحشت دارد که عراقی ها به فکر انتقامجویی برآیند. و این درحالی است که دولت منتخب مردم عراق بارها و بارها اعلام نموده که گرچه تداوم وجود این اسارتگاه تروریستی درعراق را نمی پذیرد و خواهان جمع شدن این پایگاه است ولیکن در اجرای تصمیم خود اولا _این افراد را به دولت ایران تحویل نمی دهد _ دوما انها مجاز نموده تا بین بازگشت داوطلبانه به کشورشان ویا یک مبدا سوم تصمیم بگیرند _ سوما _ دراجرای اقدامات جمع کردن این پایگاه از زور و تهدید استفاده نخواهد کرد _ چهارما امنیت آنها را تا سرانجام تعین تکلیف تامین می کند و درآخر اینکه ماندن درعراق جزو گزینه های این افراد نخواهد بود. ولی متاسفانه سرکرده فراری فرقه رجوی از بعد از سرنگونی صدام مواضع خصمانه ای را در برابر دولت های موقت و انتخابی عراق پیش گرفته و تبلیغات خصمانه ای را درباره دولت آقای مالکی در دستور کاری خود قرار داده است و طی این پنج سال اخیر بگونه ای سیستماتیک از راه های مختلف تضعیف و ضربه زدن به این دولت منتخب را در دستور کاری خود قرارداده است _ والبته چنین برخوردی بخاطر آویختن به گردن امریکا بوده است و در واقع سران این گروه منفور طی این سالها بگونه ای دروغ تبلیغ کرده اند که تصمیم گیرنده درباره آنها امریکاست! و دولت عراق دراین مورد حقی ندارد! ولی این بازیگری ها و توهمات 7 ساله اکنون به پایان رسیده و سران این فرقه اکنون هیچ راهی جز گفتگو با دولت عراق جهت چگونگی جمع شدن این پایگاه تروریستی ندارند _ کاری که شاید باید در5 سال گذشته انجام می گردید. چند سال پیش وقتی دولت عراق رسما طی مصوبه ای اعلام کرد خواهان برچیده شدن این پایگاه تروریستی می باشد بسیاری از انسان دوستان و مدافعان حقوق بشر از سرکردگان این فرقه خواستند که داوطلبانه وارد گفتگو با دولت عراق جهت حل این مسئله در محیطی دوستانه و به دور ازخشونت و درگیری گردند. اما متاسفانه سرکرده خائن وفراری این فرقه این درخواست ها را نادیده گرفت و بر اقامت این سه هزاراسیر دراشرف تاکید نمود_ چرا سرکرده فرقه راه استفاده از وقت کشی و خشونت بجای راه گفتگو برای حل این مشکل را برگزیده است؟ نگاهی به وضیعت این فرقه درسال 1367 و1389 سال 1367 _ تعداد اعضا حدود شش هزار نفر که در شش پایگاه مستقر بودند_ مسلح به انواع و اقسام اسلحه و ماشین آلات و ابزار جنگی _ پشتوانه دولت و ارتش و سازمان اطلاعاتی عراق _ قدرت مانور ونفوذ _ سراسر خاک عراق _ متوسط سن اعضا 30 سال _ هدف سرنگونی رژیم ایران درزمان جنگ بین عراق وایران! چنین نیرویی در بهترین و آماده ترین حالت ممکن در حمله نظامی در مرداد 67 با پشتیبانی آتش و هوایی نیروی هوایی عراق ودرحالیکه حکومت اسلامی قطع نامه 598 را درتاریخ 14 تیرماه 67 پذیرفت وجنگ متوقف شد به ایران حمله نمودند! وپس از سه روز باشکست کامل وبجا گذاشتن بیش از 1500 کشته و صدها مجروح و معلول با شتاب به خاک عراق عقب نشینی کردند. سال 1389 _ تعداد افراد3400 نفر _ یک پایگاه _ حکومت دیکتاتوری صدام سرنگون شده _ این افراد تسلیم وکاملا خلع سلاح گردیده اند _ بین ایران وعراق صلح و آشتی و روابط درهمه زمینه ها برقرارشده _ متوسط سن افراد 55 سال _ 150 بیمار مبتلا به سرطان _ بیش از نیمی مبتلا به بیماریهای عصبی روانی _ تعداد نزدیک به 200 معلول جسمی _ هدف ماندگاری؟……… هیچ حال درچنین شرایطی این سئوال مطرح است که چرا سران این فرقه برماندگاری بی دلیل این افراد بیمار و درمانده و کهن سال درچنین شرایطی درآن کشور تاکنون اصرار ورزیده اند؟ جواب سئوال را باید درخاطرات صدها عضو جدا شده و گریخته از این فرقه بویژه اعترافات تلخ خانم ها بتول ابراهیمی وخاتم بتول سلطانی عضو سابق جسور و با شهامت شورای رهبری این فرقه جستجو کرد.. خانم بتول سلطانی از قول سرکرده فراری فرقه نقل قول کرده است که ایشان گفته است: اعضای شورای رهبری دارای اطلاعات سری و مهمی هستند و درصورت گریز هریک از این افراد راز و رموز و ناگفته های این فرقه هویدا خواهند شد…… بخشی از رازهای مگویی که سرکرده فرقه روزی از افشا شدن آن دیگران را هشدار می داد راباید از زبان این دوخانم شنید… اعترافات خانم بتول ابراهیمی با عضویت 12 سال در این فرقه….. خانم بتول ابراهیمی پس از فرار و رسیدن به فرانسه در پارلمان اروپا از چند نکته پرده برداشت که عبارت بودند از عقیم کردن تعدادی از زنان جوان اسیر جهت به آخر ناامیدی و یاس کشاندن انها دراشرف تحت نام و طرح " رسیدن به قله آرمانی " این عمل جنایتکارانه و ضدانسانی توسط زنی جلاد بنام نفیسه بادامچی صورت می گرفته است _ نکته دوم مخلوط نمودن غذای زنان با ماده ای که باعث ازدیاد و رشد سریع مو در اندام زنان ازجمله صورت آنها می گردید _ نکته سوم _ کار طاقت فرسای زنان درزیر آفتاب سوزان که منجر به از بین رفتن و سوختن پوست بدن آنها می شد _ زنان اسیر از داشتن امکانات آرایشی _ بهداشتی محروم بودند _ دستگاهی را جهت برطرف کردن موی پوست بدن زنان به کار گرفتند که باعث ایجاد تورم وسوختگی و لکه های ماندنی دراندام آنها می شد. اعترافات خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری با سابقه عضویت بیش از 20 سال مسعود رجوی طی مراسمی زنان عضو شورای رهبری را با حضور مریم قجر به عقد این فرد درمی آورد و این شخص پس از خواندن خطبه عقد زنان را مجبور به استریپ تیز و رقص رهایی می نمود و سپس به این زنان تجاوز جنسی می کرد…… تعداد زنان عضو شورای رهبری…. درحدود صد نفر…. این اعترافات تلخ البته تنها بخشی از رازهای همچنان سر به مهر رهبر جنایتکار و زن ستیز فرقه طی سالهای 1365 _ 1382 می باشد و بی شک هنوز چند صد اسیر راز و رمزهای ناگفته دیگری با خود دارند از این مقوله که به وسیله نزدیکان سرکرده فراری فرقه مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند و…… درچنین شرایطی ترس و وحشت سرکرده فراری فرقه از برملاشدن راز و رمزهای همچنان سربه مهر بویژه از جانب زنان درمانده وناامید اسیر درقلعه متروک اشرف است ونام " پایگاه استراتژیک " درحقیقت نام رمزی این قلعه مخوف است که درآن صدها نفرشکنجه وزندان شده وبه قتل رسیده اند وصدها زن مورد دستبرد وآزار جنسی قرارگرفته اند و هدف واصرار سرکرده فراری فرقه از ماندن این پایگاه درحقیقت جلوگیری از انتشار این اتفاقات تاسف و تاثر برانگیز درمورد افرادی است که تحت نام دروغین " مبارزه برای سرنگونی" مورد دستبرد فیزیکی _ احساسی _ عاطفی _ جنسی قرار داشته اند…… و این ها دلیل و بهانه این فرد تبهکاراست که می خواهد این افراد درهمان قلعه مخوف بمانند وبپوسند وبمیرند و یا به بهانه هایی توسط جلادان با پوشش مرگ طبیعی کشته شوند تا این رمز و راز ها ی تاکنون ناگفته را با خود به گور ببرند…… ولی به چنددلیل بنظر می رسد که سرانجام تعین تکلیف اسارتگاه اشرف درآستانه عمل قرارگرفته است. یکم _ تحصن 7 ماهه ده ها تن از اعضای خانواده افراد اسیر درقلعه که مصمم هستند تا دیدار فرزندانشان به بست نشینی خود درعراق و درجلوی درب اسارتگاه ادامه دهند…… درود براین زنان ومردان مقاوم وپایدار دوم _ خستگی _ بی اعتمادی _ ناامیدی ویاس _ بیماری _ واخوردگی _ بیکاری و بیعاری _ بی آیندگی _ بریدگی ونارضایتی دست کم یک سوم تا نیمی از اسیران. سوم _ ترک آخرین سربازهای امریکایی مستقر دراشرف و بدست گیری کامل پرونده وامنیتی وحفاظت وکنترل اسارتگاه اشرف از تاریخ 2010/08/26 چهارم _ قطع آخرین امیدهای سرکرده فراری فرقه دربه دست گرفتن حضانت و سرپرستی این افراد درعراق که با تغییر وظایف نیروهای امریکایی از رزمندگی به آموزش دهنده تحت امربودن دولت وارتش عراق این چهاردلیل به تنهایی می تواند آخرین پیچ ومهره های تشکیلاتی این فرقه را باز وشل نماید ولذا چون این واقعیات نمی تواند توسط سرکوبگران و جلادان مستقردراشرف پنهان بماند ظن آن می رود که دیر و یا زود اعتراض های بخشی ازاسیران به شورش وفرار منجرگردد که دراینصورت جلوگیری آن برای جلادان غیرممکن خواهد شد. ولی چه باید کرد تا این تحول با کم ترین هزینه انسانی انجام گیرد؟ دادن پند واندرز به سران خائن این فرقه طی این هفت سال گذشته اثر چندانی نداشته است و بنابراین تنها تداوم و گسترش بست نشینی خانواده ها درعراق می تواند دراین راه بسیار موثر افتد _ دولت وارتش عراق بهتراست برای تسریع دراین امر برای خانواده های متحصن امکاناتی زیستی درداخل پایگاه اشرف ایجاد نمایند _ چنین سرپناه هایی ماندنی چون کانکس ها درداخل قرارگاه ضمن اینکه باعث تشویق سایرخانواده ها درسفر به عراق می گردد اثر بسیارمثبتی در فرار افراد اسیر و ناراضی خواهد داشت…. بجاست تادولت عراق نسبت به ایجاد این امکانات زیستی _ رفاهی اقدام نماید. دوم هشدار دولت عراق و تعیین زمان برای گفتگو با سران این فرقه _ دولت عراق 7 سال است به علت دخالت نیروهای امریکایی نتوانسته است مصوبات خودرا درباره جمع آوری این پایگاه و تحت تعقیب قراردادن ودستگیری آن 39 نفررا به اجرا بگذارد واکنون باشرایط تازه دولت و دستگاه قضایی عراق بجاست تا احکام قضایی صادرشده رابه مرحله اجراگذاشته وآن تعداد از تروریست های مستقردراشرف را دستگیر نماید. البته برای جلوگیری از هرنوع سو استفاده سران این فرقه گفتگو با مسئولین در حضور افرادی از سازمانهای حقوق بشر و صلیب سرخ و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل پیشنهاد می گردد که البته بایستی برای چنین روندی محدودیت تاریخی مشخص گردد… به هرصورت ضمن قدردانی و تشکراز اقدامات خانواده های متحصن درعراق به این عزیزان یاد آوری باید کرد اکنون شرایط بهتری جهت آزادی فرزندان شما مهیا گردیده است و بنابراین ازدولت عراق درخواست کنید امکانات زیستی رفاهی دایمی برای شما درداخل اسارتگاه فراهم آورد وهمچنان مقاوم و پایدار به تحصن خود ادامه دهید که کلید رهایی این اسیران ناامید وهستی باخته فقط در دست شماست… با آرزوی رهایی همه اسیران وجمع شدن هرچه زودتر این اسارتگاه بردگی درعراق…. سحرنزدیک است

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا