نگاهی به پرده خوانی فریبکارانه اتمی علیرضا جعفرزاده

فرقه منفور و تروریستی رجوی درسال 2003 درنزدیکی تنگاتنک با دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل خبر تاسیسات اتمی حکومت اسلامی را دریافت و بنام خود منتشر نمود! گرچه حقیقت این امر که اسرائیل آن اخبار را به این سازمان تروریستی فروخته و یا در راستای مزدورسازی آن را بگونه رایگان دراختیار این فرقه قرارداده است هنوز مشخص نگردیده است _ ولی باتوجه به مقتصد و حسابگربودن اسرائیلی ها این احتمال بیشتر است که این اطلاعات که توسط ماهواره های اطلاعاتی _ جاسوسی اسرائیل برفراز ایران تهیه شده در ازای دریافت مبلغ هنگفتی دلار در اختیار این گروه تروریستی نهاده شده باشد. فرقه تروریستی رجوی خوشحال و سرمست از این معامله چنین خبری را سالها منتشر کرد و این ادعا را تکرار نمود که این گروه برای اولین بار خبر تاسیسات اتمی حکومت ایران رامنتشر کرده است! _ برای کسانی که با شگردها وشیادی ها وتبهکاری این گروه منفور آشنایی دارند البته کاملا مشخص بود که این یک معامله بین سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل ودستگاه تبلیغی این فرقه بوده است _ ولی برخی که ساده و ناآگاه بودند بدون اینکه به جنس و نوع خبر توجه کنند چنین دروغ های این فرقه راباور کردند _ این ساده اندیشان نا آگاه زود باور هیچ گاه از خود نپرسیدند که چگونه این گروه به این اخبار دست یافته اند؟ آیا ماهواره جاسوسی بر فراز ایران دارند؟ طی چند سال گذشته دستگاه دروغزن فرقه رجوی هر از گاهی با استفاده از عکس هایی که از گوگل ارت به دست می آورد این پرده خوانی ها را تکرار کرده و هر بار اعلام نموده که این تاسیسات اتمی تازه کشف کرده است! آخرین بار درسال پیش بود که در یکی از همین نمایش های کمدی مسخره اعلام نمود که حکومت ایران درکنار دانشگاه مالک اشتر تاسیسات اتمی برپاکرده است! والبته خیلی زود این دروغ مشخص شد ومعلوم شد دزد ناشی به کاهدان زده وآن تاسیسات ادعایی " یک گاوداری بزرگ صنعتی" بوده است! آخرین ومسخره ترین شوی اتمی را همین چند روز پیش علیرضا جعفرزاده این تروریست شیاد و تبهکار و دروغگو درامریکا برگزار نمود که طی آن اعلام کرد حکومت ایران تاسیسات جدیدی را در کوه های بهجت آباد آبیک قزوین در دست ساخت دارد که 85 درصد آن نیز ساخته شده است! نگاهی به ادعاهای علیرضا جعفرزاده نماینده دروغگو وشیاد فرقه تروریستی درامریکا این فرد متقلب و شیاد دراین پرده خوانی در حضور چند نفر در باشگاه ملی خبرنگاران واشنگتن چند ادعای دروغین رامطرح نمود تا درآخر دریک جمله هدف اصلی خود از این نمایش مسخره اعلام نماید _ درواقع هدف از این شبیه خوانی تقاضای التماس و در خواست ولابه از دولت امریکا برای بیرون آوردن این فرقه خائن تروریستی از لیست گروه های ممنوعه بود و ادعای اطلاع رسانی درمورد تاسیسات اتمی درقزوین در حاشیه قرار داشت. سرفصل های ادعایی جعفرزاده شیاد دراین شوی تبلیغی چنین بودند. 1- دولت ایران از سال 2005مشغول ساختن سایتی درمنطقه کوه های بهجت آباد_ آبیک قزوین می باشد 2- تاکنون 85 درصد این تاسیسات زیرنظر وزارت دفاع ایران ساخته شده است 3- تصاویر ارائه شده از یک " منبع " درداخل ایران خریداری شده است 4- این " منبع " قبلا نیز اطلاعات سایت های نطنز و اراک را به این گروه فروخته است * 5- ما مختصات و نشان این " منبع " را در اختیار امریکا نیز قرار نخواهیم داد! 6- ما گروه اصلی مخالف دولت ایران هستیم! 7- اپوزسیون ایران به پول وسلاح وفن آوری اطلاعاتی نیازندارد! 8- ما از وزارت امورخارجه امریکا درخواست داریم تا نام ما را از لیست گروه های ممنوعه خارج کرده ودست مارا باز کند! دروغ بودن بند یک تا ششم این ادعا خیلی زود روشن شد…… بلا فاصله پس از این روضه خوانی وگریه و زاری والتماس آمیز که باچاشنی افشای سایت اتمی! همراه بود موسسه علوم وامنیت ملی درواشنگتن اعلام نمود که این گروه به جز " منابع گمنام" مدرک دیگری برای اثبات ادعاهای خود ندارد وهمچنین ادعاهای این گروه درباره وجود تاسیسات اتمی درایران " اغراق آمیز وغلط است! بنابراین خیلی زود بند یک تا شش ادعایی این فرقه تروریستی توسط موسسه علوم وامنیت درواشنگتن مردود اعلام شد _ ودرادامه یک مقام امریکایی نیز رسما اعلام کرد که دستگاه های اطلاعاتی امریکا از وجود چنین تاسیساتی آگاهی کامل دارند وهیچ دلیلی برای فعالیت های نظامی وخارج از قوانین آژانس دراین تاسیسات در دست ندارند. دروغ بودن بند 6 و7 نیز ادعایی است نادرست که در واکنش به نفرت و بیزاری جامعه ایرانیان ابراز گردیده ولی همه این زمینه چینی ها برای بند هشتم وآخراست که این فرقه با التماس وگریه وزاری دست به دامن امریکا شده است. هدف از اجرای چنین پرده خوانی های مسخره، رسوا و تکراری توسط فرقه رجوی چیست؟ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ازاجرای چنین شوهای مسخره و تکراری دوهدف مشخص را دنبال می کند یک هدف فرعی و یک هدف اصلی. هدف فرعی این نمایش ها این است که برای چندساعت هم که شده باصرف هزینه های فراوان نام خود را در رسانه ها مطرح نماید_ این درماندگان که از بیزاری ونفرت ایرانیان کاملا باخبرهستند سعی می کنند با انتشارچنین اخبار دروغی ومنتصب نمودن آن به خود شاید بتوانند بریک گوشه از بدنامی نزدیک به سی ساله خود خطی هرچند کم رنگ کشیده ودیگران را متوجه خود نمایند _ که البته عمر این موج آفرینی مصنوعی همانند عمریک حباب است و زود می ترکد وازبین می رود. ولی هدف اصلی آنها از انتشاراین اخبار دروغ سایه انداختن برشکست رخدادهای دوسال اخیراست _ از چندسال پیش دستگاه های تبلیغی این فرقه با صرف هزینه های کلان که از راه مزدوری و کشتار مردم ایران وعراق از صدام معدوم گرفته اند جهت پرداخت به وکیلان و تعدادی از نمایندگان پارلمان های اروپا و امریکا سعی کردند تا نام خود را از لیست گروه های ممنوعه امریکا خارج نمایند _ درآخرین گردهمایی رسوای این فرقه درپاریس آنها مبالغ گزافی به افراد بدنام وسابقه ای چون بولتون و ازنار دادند تا آنها را خریداری نموده واز سر زبان این دو نفراسرائیلی دومسئله رابیان کنند _ یکی این که تحریم ها بی نتیجه بوده وباید به ایران حمله نظامی نمود! ودوم اینکه امریکا باید نام این گروه را از لیست تروریستها خارج کند _ ولی همه این تلاش ها کاملا بی نتیجه بود زیرا وزارت امورخارجه امریکا دربازبینی لیست گروه های ممنوعه و تروریستی در پنجم آگوست 2010 این گروه تروریستی ودیگر نام های مستعارش را همچنان درکنار سازمان القائده ودیگر گروه های خشونت گرا درلیست منگنه نمود وچنین شد که کشتی تخیلات این فرقه تروریستی بازهم به گل نشست _ برپایی شوی مسخره علیرضا جعفرزاده تروریست درامریکا درواقع نوعی اعلام شکست درتلاش هایی است که این فرقه ازسالهای پیش به دنبال آن می باشد. سران فرقه منفور رجوی باید خوب بدانند که سالهاست جز جسد متعفنی بیش نیستندهیچ ایرانی آگاهی بیش از دو دهه خیانت وجنایت آنها رافراموش نمی کند _ امریکا هم پس از پنج سال مصرف از آنها درعراق بعنوان جاسوس درنهایت این تبهکاران را همانند یک دستمال کاغذی به سطل آشغال انداخت.. درانتها بجاست یادی کنم از تحصن بیش از هفت ماهه خانواده های اسیران فرقه رجوی درعراق وتشکر کنم از خانم ثریا عبداللهی ودیگر اعضای خانواده ها که چون کوه دربرابر این گروه منفور ایستاده اند و با تحمل سختی ها ومشقات فراوان باخود عهد بسته اند تا به دیدار فرزندان اسیرشان نائل نگردند به بست نشینی خود ادامه دهند. خانم ثریا عبداللهی شیرزنی که ماه هاست برای دیدن فرزند ربوده شده اش درجلوی کمپ برده داری اشرف مصمم و پا بر جا ایستادگی می کند ـ این خانم بی خسته درکنار خانم سلطانی بر سقف قلعه متروک اشرف شکاف انداخته است ودیری نمی پاید که درهای این قلعه باز واسیران رها می گردند. درود برشما زنان ومردان رنج دیده وشجاع که با مقاومت خود پایه های قلعه متروک برده داری اشرف رابه لرزه در آورده اید……. فرقه رجوی از وجود شما در آنجا سخت به هراس وسراسیمگی ودرماندگی افتاده است _ پس تا می توانید همچنان ایستادگی کنید که اکنون کلید رهایی این اسیران ذهنی _ فیزیکی _ احساسی _ جنسی در دستان قدرتمند شماست.. سحرنزدیک است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا