تردید در سلامت روانی و عقلی رهبر عقیدتی مجاهدین

رهبرعقیدتی مجاهدین براستی از درک ساده ترین مفاهیم و رویدادها عاجز و ناتوان است. او در کمال حماقت، اعضای خانواده هایی را که در درب ورودی قرارگاه اشرف در انتظار ملاقات و دیدار با عزیزان و فرزندانشان هستند، مزدور و عوامل رژیم ایران معرفی می کند. خانواده ها هشت ماه است که به طور مداوم و پیوسته خواستـه های قانـونی و مشروع خـویش را مطرح و از سران مجاهدین می خواهند تا امکان دیـدار و تماس با عزیـزان و بستگانشان که در اشرف بسر می برند را با آنان فراهم سازند اما رهبر عقیدتی مجاهدین به شکلی بیمارگونه در سخنان پوچ و مضحک که از سیمای به اصطلاح آزادی به دفعات پخش می گردد گستاخانه پدران و مادران چشم انتظار و زجر کشیده و خواهران و برادرانی را که ماههاست در انتظار ملاقات با بستگانشان هستند خائن خطاب می کند؟!!
مسعود رجوی در پی مواضعی که در برابر خواسته های مشروع و حقوق بشری خانواده های مستقر در درب ورودی اشرف در ماههای اخیر اتخاذ کرده است در حقیقت ماهیت فاشیستی و توهمات ذهنی و بیمارگونه ی اش را بیش از پیش آشکار و عیان کرد. او که ادعای رهبری بزرگترین اپوزیسیون و سازمان سیاسی و نظامی را دارد و مجاهدین را در نوک پیکان تکامل اجتماعی معرفی می کند در کمال ناباوری در پی تحلیل های باسمه ای و آبکی و غیر واقعی ثابت کرد حتی توان فهم و آنالیز ساده ترین رویدادها و مسائل پیرامونی را ندارد.
وقتی مادر و پدر چشم انتظار و پیر و یا خواهر و برادری که لبریز از احساسات انسانی و علائق خانوادگی ست از نظر رهبر عقیدتی مجاهدین مزدور رژیم ایران و عوامل اطلاعاتی قلمداد گردند!! بایستی در سلامت روانی و عقلی رهبر بزرگترین اپوزیسیون رژیم ایران شک و تردید جدی کرد.
پارادوکس نظری و اندیشه ای رهبر عقیدتی مجاهدین ریشه در ساخت ذهنی و تفکر خشونت آمیز و نیز تاثیر گرفته از روحیه ی ستیزه جویانه و قدرت طلبانه ی وی دارد. مسعود رجوی به خواسته های مشروع و طبیعی خانواده ها از نظرگاه فرقه ی سیاسی و سکت مذهبی می نگرد در نتیجه او قادر نیست تا روابط انسانی ناب و زلال و احساسات سرشار خانوادگی را بفهمد. همه ی مسائل، مفاهیم و روابط انسانی از منظر تفکر رهبری مجاهدین سمت و سوی خاصی دارد، او خود را در محور عالم می پندارد و بایستی همه رویدادها و خواسته ها در مسیر امیال بیمارگونه و توهمات ذهنی ش قرار گیرند و گرنه ناچیز و بی اهمیت و یا دشمن و مزدور تلقی می گردند.
مسعود رجوی در گـرداب " خشم دیوانه وار " گرفتـار آمده است. او هرگز نمی تواند مسائل و پدیده ها را آنگونه که هست دریابد و این امر سرانجام منجر به فروپاشی فرقه ای ستیزه جو به نام مجاهدین در درون اسارتگاه اشرف خواهد گردید.
در هشت ماه اخیر فرار تعداد زیادی از عناصر و کادرهای تحت سیطره ی فرقه ی مجاهدین و پیوستنشان به اعضای خانواده هایی که در درب ورودی اشرف دست به مبـارزه ای جانانـه با دارودسته ی رجوی زده انـد، چـشم انداز روشـن و امید بخشی را به تصویر می کشد.
آقای عینکیان از عناصر با سابقه ی مجاهدین بامداد 16 شهریور ماه موفق شد از اسارتگاه اشرف فرار کند، نجات و رهایی آقای علیرضا عینکیان که بیش از 25 سال در دنیای تاریک و سیاه مجاهدین تحت شستشوی ذهنی و روانی قرار داشت را به خانواده محترم ایشان و همه ی خانواده های عضو انجمن نجات که با عزمی راسخ به تلاش های خستگی ناپذیرشان برای رهایی همه افراد تحت سیطره ی فرقه ی مجاهدین ادامه می دهند، صمیمانه تبریک می گویم.
آرش رضایی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا