نامه به خانم ایزابل دورانت نائب رئیس پارلمان اروپا درمورد فرقه تروریستی رجوی

بروکسل پارلمان اروپا – دفتر فراکسیون سبزها 04/12/2010 خانم ایزابل دورانت با درودهایی گرم اخیرا مشاهده گردیده گروهی از نمایندگان پارلمان به قطع نامه ارائه شده توسط دوتن از لابی های رژیم اسرائیل در آن پارلمان به نام های استروا استیونسون و آخویدال کوارداس درمورد فرقه تروریستی رجوی واکنشی مثبت نشان داده اند. گرچه پارلمان اروپا در زمینه صدور چنین قطع نامه های نمایشی و بی ارزش وغیرالتزامی سابقه ای طولانی دارد ولی دونکته بسیار خنده دار دراین قطع نامه وجود دارد که نشان می دهد عوامل رژیم اشغالگر اسرائیل درآن نهاد تا چه اندازه از مسائل حقوقی ودیپلملتیک حاکم بر روابط سیاسی درجهان بی اطلاع بوده ودنیا را چنان بی حساب و کتاب دیده اند که بخود اجازه می دهند که برای سیاست خارجی دوکشور مستقل درجهان دستور العمل صادر نمایند! گرچه دراین قطع نامه چند دروغ تهوع آور در مورد شرایط اسیران فرقه تروریستی رجوی درعراق به چشم می خورد ولی آنچه بیشتر باعث شگفتی است عبارتند از: 1- درخواست مسخره و غیرقانونی وغیر دیپلماتیک جمعی از نمایندگان مبنی بر ملاقات خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات دولت امریکا و تلاش درمورد بیرون آوردن نام فرقه تروریستی رجوی و اسامی مستعارش از لیست سیاه گروه های ممنوعه تروریستی وزارت امور خارجه امریکا می باشد. طبیعی است که چنین درخواست بی ارزش ونادرستی ضمن اینکه نشان می دهد گروه طراح این درخواست تا چه حد از تاریخچه عملیات ضدانسانی فرقه تروریستی رجوی بی اطلاع ونا آگاه بوده اند _ با اصل مبارزه با ترور و تروریسم درجهان درتضاد کامل است و به مثابه آنست که گروهی حقوق بگیر و مزدور تحت نام نمایندگان منتخب از کشورهای جهان بخواهند تا اقدامات غیر انسانی سازمان تروریستی القائده را نادیده گرفته و خواهان محو نام این گروه مذهبی _ تروریستی از لیست های ممنوعه گردند! بنا بر وجود هزاران سند مکتوب وشهادت صدها عضو سابق این فرقه مذهبی _ تروریستی وهمچنین بنا بر گزارش مستند سازمان دیده بان حقوق بشر منتشرشده درسال 2005 تحت نام " خروج ممنوع " این گروه مزدور طی سه دهه گذشته درهمه زمینه های خلاف کاری واقدامات ضدانسانی فعال بوده است _کارنامه این گروه مافیایی وگنگستری بسیار رنگارنگ است _ ازترور وآدمکشی تا بمب گذاری وهوا پیماربایی _ از آدم ربایی وگروگان گیری تا شکنجه و زندانی نمودن و انسان سوزی _ از محاکمات صحرایی و زندانی نمودن مخالفین تا اعدام اعضای معترض خود _ از پولشویی و قاچاق اسلحه وانسان وجعل مدارک شناسایی تا حمله به سفارتخانه ها _ از حمله نظامی تحت مزدوری صدام به خاک ایران وکشتن صدها مدافع میهن ما درزمان جنگ وآتش بس تا جاسوسی ودادن گرا جهت حمله موشکی ارتش صدام به شهرهای ایران از قتل عام هزاران معترض عراقی درسال 1991 تا مزدوری وارائه گزارشهای دروغ برای امریکا واسرائیل ازسال 2003 بدین سو وو…… با چنین پرونده سنگینی از جرم وجنایت که در پیشینه این گروه مزدور وجود دارد وبا توجه به گردش شتابناک اطلاعاتی درجهان امروز و باتوجه به اینکه آگاهی یافتن از اطلاعات منتشرشده درباره این فرقه تروریستی برای هرکس قابل دسترسی می باشد _ ارائه چنین درخواست نادرستی از دولت امریکا که بی تردید اطلاعات کامل وموثق تری از رفتارها واعمال تروریستی این گروه دراختیاردارد _ بنابراین اگراین اقدام نمادین را یک نمایش متهوع سیاسی نخوانیم _ چنین تلاش بی سرانجامی چنان خنده دار ومسخره می باشد که می توان از آن بعنوان یک طنز دیپلماتیک نام برد. صدورچنین قطع نامه های مسخره ای از طرف جمعی از پارلمانترهای اروپایی چند سئوال را درذهن متبادر می نماید که بعنوان یک شهروند خواهان پاسخ از جانب شما هستم. یکم _ آیا درپشت صدور چنین قطع نامه های مسخره و نسنجیده ای انگیزه هایی غیر از دریافت رشوه وفساد مالی وجود دارد؟ دوم _ آیا پارلمان اروپا چنان بی در و پیکر و بی سروسامان است که پشتبانان مزد بگیر یک گروه منفور تروریستی تحت نام لابی های دولت اسرائیل می توانند چنین قطع نامه های ابلهانه ومسخره ای را به تائید برسانند؟ سوم _ آیا دربایگانی این مجمع مهم اروپایی رد پا ونشانی قابل دسترسی برای آگاهی نمایندگان از پیشینه تاریک وسیاه این فرقه مخرب وخطرناک مذهبی _ تروریستی وجود ندارد؟ 2- دخالت بیجا وضد دیپلماتیک وموضع گیری نادرست گروه لابی های رژیم اشغالگر ونژاد پرست اسرائیل در پارلمان اروپا درمقابل دولت دکتر نوری المالکی نخست وزیرمنتخب مردم عراق….. در بخشی از این قطع نامه طراحان این مصوبه درامور داخلی عراق دخالت بیجا نموده و تحث تاثیر دروغزنی های سران این فرقه برای دولت عراق خط مشی تعیین می نمایند! دولت آقای نوری المالکی طی شش سال اخیر بویژه از اول ژانویه 2009 که کلیه مسئولیت های پادگان تروریستی این فرقه را دراختیار خود گرفته است به خوبی وشایستگی توانسته است از حقوق اسیران این گروه دراین قرارگاه بجا مانده از دوران صدام محافظت نموده و حقوق انسانی انها را بگونه ای کامل رعایت نماید _ واین درحالیست که سرکردگان مزدور این گروه طی این مدت تبلیغات دروغین ونادرستی را علیه این دولت در رسانه های تبلیغی خود منتشر نموده و روش رذیلانه ای راعلیه این دولت دنبال می نمایند. آنچه دولت منتخب مردم عراق روشن ساخته اینست که خاک آن کشور همچنان دوران صدام نمی تواند پایگاه یک گروه خطرناک از اعضای بجامانده فرقه تروریستی رجوی باشد ودولت عراق برآنست که دریک پروسه مسالمت آمیز بساط شیادی این گروه منفور را ازخاک خود جمع نماید ودراین راه حتی بیشتر از توان و حق خود با این اسیران مدارا نموده است _ طبیعی است که تصمیم گیرنده اول و نهایی دراین مورد تنها دولت منتخب عراق است ولذا هیچ کشور و دولت و مجمعی نمی تواند دراین مورد برای دولت عراف دستور العمل و راه حل و پیشنهاد ارائه نماید و لذا اگر از این منظر به این قطع نامه مسخره نگاهی حقوقی بیاندازیم تنها رد پا ونشان دخالت بیجا وضد دیپلماتیک گروهی از نمایندگان حقوق بگیر دولت اسرائیل را مشاهده می کنیم که همصدا با سران فراری ودرصحنه این فرقه درامور داخلی عراق دخالت نموده وهمگام با تبلیغات دروغین سران این گروه برای دولت عراق دستور العمل صادر کرده اند….! دراین مورد هم حضور شما چند سئوال مطرح نموده وخواهان پاسخ هستم. یکم _ برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بنا برکدام موازین و حقوق شناخته شده ای بخود حق می دهند که درامور داخلی یک کشور مستقل ویک دولت منتخب دخالت نموده وتقاضاهایی غیراصولی ارائه نمایند؟ دوم _ باتوجه به این واقعیت که اسیران گروگان در دست این فرقه درعراق بعنوان اسیر جنگی تسلیم شده محسوب می گردند و با در نظر گرفتن این واقعیت حقوقی که تروریست ها ومزدوران تا زمان جدایی از تشکیلات پناهنده محسوب نگردیده و تحت بندهای حمایتی کنوانسیون ژنو قرار نمی گیرند _ واز جانب دیگر بنا سوابق موجود در بایگانی دولت عراق تروریست های موجود درعراق نه تنها بعنوان پناهنده بلکه بعنوان دوست وهمخون ومزدور صدام وارد اینکشور شده و اقامت گزیده اند لذا بهمین دلیل تا جداشدن وفرار از این تشکیلات ضدانسانی پناهنده به حساب نخواهند آمد وبرهمین پایه سازمان هایی چون صلیب سرخ و کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان هرگز قادر نیستند درچهارچوب وظایف خود به این تشکیلات تروریستی خدماتی قانونی ارائه نمایند. دولت آقای نوری المالکی هم بنا بر نگاه انسانی خود و باتوجه به قراردادهای انساندوستانه بین المللی تعهد نموده که هرگز این اسیران را به اجبار به کشوری که امنیتشان به خطر افتد اعزام ننماید و طی این مدت هم به تعهدات خود کاملا عمل نموده است _ بنابراین درخواست این قطع نامه از دولت عراق غیرقانونی _ غیرحقوقی و ضد دیپلماتیک به حساب آمده وفاقد هرگونه اعتبار حقوقی است و بهمین دلیل دخالت بیجای گروهی پارلمانتر مزد بگیر در اموری است که به آنها ربطی ندارد و از این منظر دخالت درامور یک کشور مستقل محسوب خواهد شد. خانم ایزابل دورانت باتشکر از دقت و وقت شما……… درخواست اینجانب از شما اینست که این نامه را درچرخش کاری فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا قرارداده و پاسخی منطقی برای سئوالات بنده ارائه نمائید. توجه کنید گروهی از اعضای جداشده و گریخته از این فرقه تروریستی که برای رهایی دوستان سابق خود تلاش می کنند حاظرند در کمیسیون های مختلف پارلمان اروپا حضور یافته ودرحضور نمایندگان مستقل کلیه اطلاعات و اندوخته های تجربی خودرا بعنوان شاهدین ماجرا های این گروه بگوش نمایندگان پارلمان اروپا برسانند. با تشکر منتظر پاسخ شما خواهم ماند…..
الف.مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشر وزنان رونوشت به: دفتر نخست وزیری دولت عراق
رونوشت به: پارلمان اروپا _ فراکسیون عراق و ایران
رونوشت به: وزارت امور خارجه امریکا
رونوشت به: سازمان دیدبان حقوق بشر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا