افغانستان

  • کشورهامردم افغانستان مجاهدین را یک گروه تروریستی می دانند

    مردم افغانستان مجاهدین را یک گروه تروریستی می دانند

    دکتر حسین مدنی؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل و مدیر خبرگزاری جمهوری افغانستان در دیداری که با سید محمدجواد هاشمی نژاد داشت، گفت: با توجه به اشتراکات میان مردم ایران و افغانستان که اشاره کردم، سیاسیون، علما و توده مردم، گروه مجاهدین را به خوبی…

دکمه بازگشت به بالا