انتشارات

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقخبرنامه کانون شورشی

  خبرنامه نجات: به اصطلاح “کانون های شورشی” فرقه تروریستی رجوی

  فضای مجازی و به خصوص شبکه‌ های اجتماعی امروز مهم ترین بستر عملیات اعضای سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) محسوب می ‌شوند. آن ها با استفاده از استعداد نیرویی نزدیک به دو هزار نفره خود در آلبانی از مهم ترین امکان موجود خود برای فریب…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت نهم

  ارتش ورشکسته – قسمت نهم

  البته در مورد مرگ سهیل ختار حرفهای زیادی شنیده میشد. مسئولین فرقه مدعی بودند که وی در حین تنظیف اسلحه بر اثر بی احتیاطی کشته شده، بعضی از نفراتی نیز که سهیل را از نزدیک میشناختند میگفتند سهیل با سازمان خیلی مشکل پیدا کرده بود.…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت هشتم

  ارتش ورشکسته – قسمت هشتم

  مسئولین فرقه کاملاٌ ذلیل وعاجز شده بودند و نمیدانستند که چه کار باید بکنند. سرانجام طی مذاکرات محرمانه ای که بین سران فرقه و آمریکائی ها صورت گرفته بود آمریکائی ها اعلام کرده بودند که اگر مجاهدین تسلیم شوند و در مراحل بعد از تسلیم…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت ششم

  ارتش ورشکسته – قسمت ششم

  نحوه آرایش و استقرار نیروهای فرقه دال بر این مدعا بود.ادوات و تجهیزات نظامی که فرقه در اختیار داشت نیز در همین جابه جائی های کوچک داشتند امتحان خود را پس میدادند. بیشتر تانکها خراب شده بودند خودروهای سنگین نیز اکثراٌ معیوب بودند و هر…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت چهارم

  ارتش ورشکسته – قسمت چهارم

  اولین بار بود که پس از مدتها داشتم به موسیقی و آهنگهائی که در فرقه کاملاً ممنوع بود گوش میدادم. به لحظات روشن شدن هوا نزدیک میشدیم که اخبار اعلام کرد: جرج بوش رئیس جمهور آمریکا فرمان خلع سلاح دولت صدام حسین را صادر کرده…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت دوم

  ارتش ورشکسته – قسمت دوم

  اما همزمان با این ادعاها، از طرف دیگر و در نهان طبق اعترافات خود مسئولین فرقه، تیمی از کادرهای سیاسی فرقه در اروپا و آمریکا به سرپرستی محمد سیدالمحدثین به راه افتاده بودند و مشغول چاپلوسی و ابراز اطاعت در برابر دول غربی بودند. این…

 • انجمن های مستقلارتش ورشكسته - قسمت اول

  ارتش ورشکسته – قسمت اول

  مسلماً بروز این جنگ احتمالی تأثیر تاریخی بر سرگذشت و سرنوشت فرقه مجاهدین خلق می گذاشت به این دلیل که مسعود رجوی رهبر این فرقه تروریستی تمام تار و پودهای دیکتاتوری کوچک خویش را در اردوگاه کار اجباری اشرف و سایر مقرهای وابسته به این…

 • کنترل ذهناز خیال تا واقعیت - قسمت سوم

  از خیال تا واقعیت – قسمت سوم

  تاکسی که به راه افتاد، فرهاد گفت: یک چرخی در بغداد می زنیم،حیف است شهر شهرزاد قصه گو را نبینیم. شهر افسانه ای خلفا ی اسلام – دارالخلافه – فرهاد رو به راننده گفت: ما را کمی در بغداد بچرخان می خواهیم یک گشت خوب…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویاز خیال تا واقعیت - قسمت دوم

  از خیال تا واقعیت – قسمت دوم

  حالا درست روبرویم ایستاده بود و به من نگاه می کرد. چند جمله ای ترکی گفت و من که متوجه حرف های او نشده بودم تنها به فارسی به او گفتم: من یک ایرانی هستم. بعد از درنگی کوتاه با فارسی لهجه دار آذری شروع…

 • کنترل ذهناز خیال تا واقعیت - قسمت اول

  از خیال تا واقعیت – قسمت اول

  انسان ها با آرزو زنده اند و همه آدم ها به نوعی با آرزوها، آمال ها و آرمان های خویش به آینده دل بسته اند. هر چند ممکن است به آن ها دست نیازند، اما دغدغه ی رسیدن به این آرمان ها و آرزوهاست که…

دکمه بازگشت به بالا