تحلیل

 • مجاهدین خلقسئوال؟!جواب!! ........ افشا گری ؟!!!

  سئوال؟!جواب!!…….. افشا گری ؟!!!

  سئوال؟!جواب!!…….. افشا گری ؟!!! ایجاد سئوال کردن در فرد یکی از بهترین روش هایی است که می توان استیصال و درماندگی موجود در فرقه را به وی فهماند. سئوالاتی که شاید قبل از مطرح شدنش فرد به دلیل وابستگی گروهی آن ها را مدنظر قرار…

 • مجاهدین خلقتأثیرات مجاهدین در سیاست امریکا

  تأثیرات مجاهدین در سیاست امریکا

  تأثیرات مجاهدین در سیاست امریکا ما تروریست ها را از گرفتن کمک های مالی باز می داریم و یکی را بر علیه دیگری می شورانیم ، آن ها را از جایی به جای دیگر سوق می دهیم تا هنگامی که دیگر هیچ پناهگاه و استراحتگاهی…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (17)

  نگاه هفته (17)

  نگاه هفته (17)از 04.04.1385تا 18.04.1385سفر المشهدانی به ایران و نقشه های مجاهدین در عراقمحمد حسین سبحانی09.07.2006در روزهای گذشته اخبار زیادی در مورد ایران، عراق و منطقه خاورمیانه وجود داشت که از جمله می توان به گسترش در گیری های نظامی در مناطق فلسطین اشاره کرد.…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (15)

  نگاه هفته (15)

  نگاه هفته (15)از 1385.03.08تا 1385.03.15ــ گفتگو راه حل پرونده هسته ای ایرانــ تیم ملی فوتبال نماینده ملت ایرانمحمد حسین سبحانی، پنجم ژوئن 2006گفتگو راه حل پرونده هسته ای ایران در هفته گذشته اخبار مختلفی پیرامون مسائل ایران و منطقه وجود داشت که از جمله می…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (14)

  نگاه هفته (14)

  نگاه هفته (14)از 1385.02.25تا 1385.03.08مطالب این هفته:ــ تضمین کتبی مجاهدین به مقامات آلمان برای عدم انجام اقدامات تروریستی در بازی های جام جهانیــ نگاهی به ناآرامی های تبریز ــ تلاش مجاهدین برای تحکیم و تقویت تروریسممحمد حسین سبحانی28.05.2006در هفته گذشته اخبار مهمی در حوزه مسائل…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (13)

  نگاه هفته (13)

  نگاه هفته (13)از 1385.02.17تا 1385.02.25مطلب این هفته:نقشه های مجاهدین برای ضربه زدن به فوتبال، نقطه وفاق ملی ایرانیانمحمد حسین سبحانی14.05.2006در هفته گذشته اخبار مختلفی در امور ایران، عراق و سازمان مجاهدین وجود داشته است که می توان به نامه احمدی نژاد به جورج بوش، حمایت…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (12)

  نگاه هفته (12)

  نگاه هفته (12)از 1385.02.10تا 1385.02.17مطالب این هفته:ــ به یاد سعید نوروزی ــ از تاثیرات انتخاب جواد المالکی به نخست وزیری عراقمحمد حسین سبحانی07.05.2006در هفته گذشته چند خبر در مورد اوضاع عراق و منطقه مهم وجود داشته که می توان در صدر آن به انتخاب جواد…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (10)

  نگاه هفته (10)

  نگاه هفته (10)محمدحسین سبحانیاز 20.01.1384 تا 27.01.1384مطالب این هفته:ــ هراس از افشای رازهای پنهانــ عبور از زندان ( به مناسبت رهایی خانم مرضیه قرصی )در هفت گذشته چند موضوع مهم در مورد مسائل ایران، عراق و سازمان مجاهدین خلق وجود داشت که به دو مطلب…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (9)

  نگاه هفته (9)

  نگاه هفته (9)از 13.01.1384تا 20.01.1384محمد حسین سبحانیــ سالگرد کردکشی مجاهدینایام این هفته تقریباً با کردکشی مجاهدین در سال 1991 در شهرهای جلولا و طوز عراق مصادف بود که عملاً این اقدام مجاهدین، موجب شکست پیشروی اپوزیسیون رژیم صدام حسین، شامل کردها و شیعیان، به سمت…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (8)

  نگاه هفته (8)

  نگاه هفته (8)از 1385.01.06تا 13.01.1384منافع مردم، فداي جاه طلبي و قدرتمحمد حسین سبحانیدر خبرهاي هفته گذشته آمده بود که مریم رجوی از بيانيه شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران خشنود!! شده است و همچنين درخواست کرده که گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق به…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (5)

  نگاه هفته (5)

  نگاه هفته (5)از 05.03.2006 تا 12.03.2006برابر با14.03.1384 تا 21.03.2006محمد حسین سبحانیفرار یارانهمانطور که اطلاع دارید سازمان مجاهدین طی اطلاعیه های مختلف و با اسامی گوناگون در دو هفته گذشته، ، بطور ضمنی نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین را تا زمان حاکمیت رژیم صدام حسین…

 • مجاهدین خلقنگاه هفته (4)

  نگاه هفته (4)

  نگاه هفته (4)از 26.02.2006 تا 05.03.2006برابر با07.12.1384 تا 14.03.1384محمد حسین سبحانیدروغ در برابر حقیقت1ـ در هفته گذشته سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با انتشار اطلاعیه و همچنین مطلبی تحت عنوان حقیقت در برابر دروغ به موضع گیری علیه گزارش دوم سازمان دیدهبان حقوق بشر…

دکمه بازگشت به بالا