سئوال؟!جواب!!…….. افشا گری ؟!!!

سئوال؟!جواب!!…….. افشا گری ؟!!!


ایجاد سئوال کردن در فرد یکی از بهترین روش هایی است که می توان استیصال و درماندگی موجود در فرقه را به وی فهماند. سئوالاتی که شاید قبل از مطرح شدنش فرد به دلیل وابستگی گروهی آن ها را مدنظر قرار نمی داده است.
البته طرح سئوالات با توجه به این موضوع که انگیزه های جذب و یا ماندن در فرقه برای همه یکی نیست، باید متنوع و در ابعاد گوناگون انجام گیرد. در این رابطه ،یعنی؛ انگیزه ها ممکن است عده ای فقط انگیزه ی عاطفی داشته باشند. مانند کسانی که به دلیل اعدام یا زندانی شدن یکی از اعضای خانواده اشان وبا توجه به تبلیغات دروغی که فرقه انجام می داده و یا می دهد به آن سمت کشیده شدند. عده ای دیگر شاید به دلایل مذهبی ، اقتصادی ، سیاسی و…
به هر حال طرح مجموعه سوالات باید در برگیرنده ی همه این ابعاد باشد. با این مقدمه سوالات پیشنهادی را مطرح می نمایم.
1. چرا فرقه از ابتدا بنای مخالفت را با طرح مسائل عاطفی شروع کرد؟
2. چرا بیش تر از مردان از وجود زنان و دختران جوان در ابعاد مختلف بهره جویی می کرد؟
3. با چند درصد پشتوانه مردمی وارد فاز مسلحانه و در واقع ترور و خشونت شد؟
4. چرا رهبر فرقه به جای ماندن در کشور ( اگر هدفش قدرت و کرسی ریاست نبود) فرار را بر قرار ترجیح داد؟
5. چرا رهبر فرقه هنگام فرار هیچ توجهی به امنیت و جان اعضای باقیمانده نکرد؟
6. چرا وعده های کوتاه مدت فرقه مبنی بر سرنگونی زودهنگام و بازگشت توأم با استقبال مردمی تحقق نیافتند؟
7. چرا پس از فرار رجوی بدون امید امنیت و پیروزی اعضا را به خروج از کشور فراخواندند و در واقع عده ی زیادی را به این شکل با وجود احتمال نود درصدی دستگیری در معرض زندان و اعدام قرار دادند ؟
8. چرا رجوی هنگام خروج ا ز بنی صدر قهرمان ملی ساخت و پس از انتقادهای او به هژمونی طلبی اش مزدور و خائن و مطرود نامیده شد؟
9. با کدام دلیل و حکم شرعی رجوی، زن ابریشم چی را وادار به طلاق و سپس به عقد خود در آورد و از چه رو نامش را انقلاب ایدئولوژیک گذاشت؟
10. تیم های ترور را با کدام معیار اخلاقی و سند و مدرکی اعزام و دستور بمب گذاری در معابر عمومی و کشتن مردم بیگناه کوچه و خیابان را به آنان می داد؟
11. آیا اگر برخوردهای دولت ایران با آن شدت در هنگام ترورها و بمب گذاری ها نبود، رجوی حکم قتل عام ایرانیان را به دلیل پشتیبانی نکردن شان از قدرت طلبی هایش صادر نمی کرد؟
12. آیا به هنگام زندان و یا اعدام شدن اعضای فرقه و رهبرش جز بهره برداری تبلیغی برای بر حق نشان دادن خود چه کردند؟
13. چرا رجوی با وجود این که می دانست با ورود به فاز مسلحانه جز به کشتن دادن اعضا بهره ای نمی برد، این دستور را صادر کرد؟
14. اگر برای ورود به مرحله ترور ( نظامی) و قتل عام از قبل برنامه ای نبود؛ چرا از بدو پیروزی انقلاب اقدام به جمع آوری سلاح می کردند؟
15. چرا ابتدا آیت ا… خمینی (ره) را رهبر کبیر و مرد بزرگ می خواندند و به محض مقابله ی ایشان با سیاست های خودکامه ی رجوی با رکیک ترین صفات از ایشان یاد می کردند؟
16. چرا فرقه هنگام شروع تجاوز صدام به ایران در بیانیه های مختلف خواستار اعزام هواداران به مرزها برای دفاع از خاک و ناموس شد و پس از فرار به پاریس با طارق عزیز دیدارکرد و خواستار رفتن به عراق شد؟
17. این که با کشور متجاوز به خاک خود وارد معامله و در
آن جا پایگاه نظامی بزنی با کدام معیار دینی و مذهبی که فرقه ادعایش را دارد هم خوانی دارد؟
18. طبق کدام معیار اخلاقی و یا توجیهی می توان به جاسوسی در مرزهای دشمن علیه مردم و کشور خود پرداخت؟
19. آیا بمباران مناطق مسکونی و بیمارستان و آموزشی و حتی پارک ها که با جاسوسی و اطلاعات فرقه به دشمن صورت می گرفت به دلیل هواداری از خلق بود و آیا اینان جزو خلق نبودند؟
20. آیا گرفتن توپ و تانک و کمک های مالی و در اختیار داشتن اراضی کشت و مسکونی و پایگاهی، تحت آموزش قرار گرفتن اعضای فرقه توسط افسران ارتش صدام ، بهایش جز مزدوری و پشت کردن به خلق است؟
21. آیا خروج افراد و احزاب از شورای رجوی که به دنبال پیوستن رجوی به صدام متجاوز صورت گرفت، جز به دلیل محرز شدن پوشالی بودن شعار خلقی بودن و زیاده طلبی های رجوی بود؟
22. آیا سبب کشتار مردم ایران و عراق جز حس برتری طلبی رجوی که مانند هیتلر خود را از همه چیز و همه کس بالاتر می دانست، بود؟
23. آیا مانع و سد دانستن عواطف خانوادگی و پیوند زناشویی که اسلام این همه برایش ارزش قائل است، جز بدعت در دین و ضربه زدن به آن است؟
24. چرا پس از شکست های پی در پی در عملیات های جنون آمیز رجوی، همه ی تقصیرها به گردن اعضا می افتاد تا جایی که در یک نشست رجوی انقلاب دیگری اعلام کردو حکم طلاق جمعی را صادر نمود؟
25. رجوی که خود را نعوذبالله از پیامبر (ص) هم بالاتر می داند و اعضا را به تقدس و پرستش خود و همسرش وا می دارد با کدام سند تاریخی و دینی بودن زنان و مردان و کودکان در کانون گرم خانواده محل اهداف انقلاب من درآوردی اش می دانست؟
26. اگر انگیزه قبول فرقه ادعا مذهبی بودنش است، کجای مذهب بر سر زنان چنین جفاهایی را کردن، روا داشته است؟
27. در کدام آیین و مذهب و مکتب اخلاقی و اجتماعی و روانشناسی و گروهی و حزبی دیده شد که داشتن همسر برای اعضا حرام است و آن را مساوی توحش و جنسیت گرایی قلمداد کرد، ولی خود در همه نشست ها دست در دست همسر بود؟
28. آیا رهبر گروه نباید هر آن چه برای اعضا تجویز می کند خود اولین عمل کننده به آن باشد، پس چرا در انقلاب طلاق او و خانم قجر مستثنی می شوند؟
29. چرا باید زنان که مظهر عاطفه و مهرند به جای بودن در کنار شوهر و فرزندان به پاک کردن توپ و تانک و آموزش های سخت نظامی مشغول شوند؟
30. آیا دادن رده ها و پست های کذایی بر زنان جز جایگزین کردن خشونت و کینه به جای عشق و عاطفه مورد نیاز اوست؟
31. آیا به گدایی فرستادن زنان در خیابان های اروپا با بهره گیری از عکس معدومین ارج نهادن به شخصیت زن است؟
32. آیا جاسوسی زن و شوهر از یکدیگر که به دستور رجوی صورت می گرفت از شاخصه های اخلاقی فرقه است؟
33. هیچ از خود پرسیده ای چرا عملکردهای فرقه با هیچ معیار اخلاقی و دینی مطابقت ندارد؟
34. از خود سئوال کردی بر چه مبنایی کودکان از آغوش مادران جدا شده و به خانواده های ناآشنای اروپایی و یتیم خانه سپرده شوند؟
35. مگر وجود کودکان در کنار مادرانشان چه ضربه و مانعی بود برای اهداف وی که این گونه کردند؟
36. از بیت المال مردم در عراق استفاده کردن و در عوض برای کشتن آنان با صدام هم دست شدن چه توجیهی جز خوش خدمتی به ارباب خون آشام و ضد مردم دارد؟
37. مگر اکراد عراقی با فرقه دشمنی داشت یا برای احقاق حقوق پایمال شده شان توسط صدام مبارزه می کردند که این چنین به کشتارشان دست زدند؟
38. اگر فرقه برای نجات خلق خویش، به دامن دشمن خلق پناه برده و برای اثبات نوکری به کشتن کردهای عراقی دست می زند، با کشور کویت چه خصومتی دارد که در محاصره اش توسط صدام با او همکاری می کند؟
39. آیا دم از حقوق بشر زدن با برپا کردن زندان ها و شکنجه گاه ها بری اعضای معترض و خواهان جدایی مطابقت دارد؟
40. از خود پرسیدید فرقه ای که این همه از دمکراسی و آزادی بیان دم می زند، چرا در برابر کوچک ترین انتقاد و اعتراض اعضا نسبت به سیاست های مزدورانه رجوی با هتاکی و توهین روبرو می شوند؟
41. پرسیدی چرا هر معترض به فرقه و رهبرش مزدور دولت ایران محسوب می شود و فرقه با کمال وقاحت حتی دولت های غربی را به این ؟؟ می خواند؟
42. پرسیدی چرا با وجود پناه دادن اولیه به فرقه از سوی همان دولت های حامی نامش در لیست های تروریستی قرار می گیرد؟
43. چرا میزان بریده ها این همه افزایش می یابد تا جایی که به فرار روزانه مبدل می شود؟
44. چرا این همه روی سلاح و ارتش رجوی مانور داده می شد و به یک باره پس از حمله ی امریکا به عراق همه زمین گذاشته می شود؟
45. سئوال کردی چرا باز فرار تکرار می شود و رجوی باز هم از ترس جان هنگام حمله امریکا با لباس مبدل از مرز اردن خارج می شود و باز اعضا را تنها می گذارد؟
46. چرا جای ساختن ویتنام برای امریکا رجوی دستور می دهد اعضا دو دستی سلاح ها را تسلیم سربازان امریکایی کرده و زیر چتر آنان به مبارزه برای خلق! مشغول شوند؟
47. چر ا پس از افشای هر سند و فیلمی مبنی بر همکاری رجوی و صدام جواب فرقه فقط فحش و ناسزا است؟
48. چرا اعضایی که روزی رجوی آنان را بهترین ها می دانست، به محض بریدن حتی عضویت شان را زیر سئوال می برد؟
49. اگر همه ی بریده ها نفوذی دولت ایران بودند، پس رجوی چه غلطی می کرده که با آن همه حصار با این وسعت نفوذی وارد حریمش شده؟
50. آیا بریده ها از بی هویتی اعتقادات القا شده به آنان و کذب بودن شعارهای فرقه خبر نمی دهند؟
51. آیا دستور خودسوزی از پس دستگیری خانم قجر استیصال و درماندگی فرقه در مقابله با منطق را آشکار نمی کند؟
52. آیا بیانیه ی دیدبان حقوق بشر را در نقض حقوق اولیه و ثانویه اعضا مطالعه کردی؟ و آیا آن افراد را می شناسی؟
53. آیا هدف وسیله را توجیه می کند که رجوی و خانم قجر با هر که ضد ایران و ایرانی موضعی بگیرد و یا کلامی بگوید، هم صدا و همراه شود. حال امریکا باشد یا اسرائیل و یا هر کس دیگری؟
54. آیا دشمن خواندن 70 میلیون ایرانی توسط رجوی در دیدار با آن افسر عراقی دال بر خلقی بودن فرقه است؟
55. تاکنون هیچ حمایت و پشتیبانی از فرقه در داخل ایران دیده اید؟ چرا؟
56. این که فرقه خواهان فشار بر ملت ایران باشد با آرمان خواهی خلق چه تناسبی دارد؟
57. از خود پرسیدی چرا فرقه فقط خود را صاحب حق در حکومت بر ایران می داند و نه هیچ کس دیگررا؟
58. سئوال نمودی چه فاصله ای طولانی میان آرمان های رهبران اولیه مثل حنیف نژاد و بقیه با آن چه رجوی خواهان آن است وجود دارد؟
59. آیا تضادهای میان عملکردهای فرقه با دین رهایی بخش اسلام را در ابعاد دینی، سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مشاهده کرده ای ؟
60. آیا بررسی اجمالی در دستورات دین به هنگام حمله بر مسلمانان و خاکشان رفتارهای خانوادگی، شأن زنان، حجاب ،تقوی نماز و روزه و حقوق افراد داشتی تا متوجه فاصله شان با آن چه در فرقه گذشته و می گذرد بشوی؟
61. آیا شناختی نسبت به افکار عمومی دنیا نسبت به فرقه داری تا ببینی آن زمان که ندا حسنی خود را در خیابان فرانسه به آتش کشید، چگونه فرقه را لعنت می کنند؟
62. آیا سرنوشت محتوم خائنان به میهن و سرسپردگان به بیگانه و مزدوری کردن برای آنان را مورد مطالعه قرار دادی؟
63. آیا تاکنون فکر کردی چرا بیش از دو دهه از وعده های فتح تهران از سوی رجوی می گذرد و چنین اتفاقی نیفتاده؟
64. سئوال کردی چرا خارجه نشین های مخالف دولت ایران با هر نام و آرمی فرقه را خائن به وطن می دانند و پشیزی برایش ارزش قائل نیستند؟
65. پرسیدی چرا آلان محمدی خود را می کشد ( در اثر بحران هایی که فرقه برایش به وجود آورده)؟
66. پرسیدی چرا فرقه هیچ گونه پیشرفتی را برای ملت ایران برنمی تابد و هم صدا با دشمنان برای نابودی آن تلاش می کند؟
67. چرا در برنامه هسته ای که دست یابی به آن حاصل تلاش هم وطنان ماست با امریکا و اسرائیل متحد می شود و تمامی جملات و بیانیه های آنان بر ضد ایران را در صفحه سایت ها و نشریه هایش می آورد؟
68. اگر یک زن مسلمان هستی آیا پرسیده ای که خانم قجر با کدام حکم شرعی این گونه در مجامع حاضر می شود و لباس های مد به مد می پوشد و برنامحرمان لبخند می زند ؟
69. اگر یک مرد مسلمان هستی پرسیده ای چرا رجوی می خواهد غیرت را از مردان بگیرد ؟
70. اگر یک جوان مشتاق سربلندی کشورت هستی آیا حضور ورزشکاران هم وطنت در میدان های جهانی خوشحالت نمی کند؟ پس چرا فرقه خوشحال نمی شود و برعکس خواهان عدم حضورش می شود؟
71. چرا فرقه از هر عرصه ای فقط برای خروج نامش از لیست های تروریستی سوء استفاده می کند؟
72. پرسیدی چرا رجوی در زندان شاه از اعدام نجات می یابد؟ به هنگام شکست ورود به فاز نظامی اش فرار می کند و وقت جنگ، در کشور دشمن ملتش پایگاه نظامی می زند و بالاخره لحظه محاصره پایگاهش پا به فرار می گذارد؟
73. آیا عزل و نصب هایی را که در فرقه صورت می گیرد بررسی کرده ا ی که بر چه اساسی است؟
74. پرسیدی چرا فرقه در برابر سوالات و انتقادات بدون دادن پاسخ فقط فحاشی می کند ؟
75. آیا بررسی کردی چرا در هیچ عرصه ای از بحران گرفته تا تحریم و فشار و پیشرفت فرقه همراه مردم ایران نبوده؟
76. از خود پرسیدی این همه هزینه های تبلیغی و دروغ گویی و.. را فرقه از چه منبعی تأمین می کند؟
77. برایت سئوال پیش آمده که چرا فرقه سعی دارد از اسامی بزرگان کشور بهره ببرد؟
78. آیا نوار و متن نشست های فرقه در مقاطع مختلف را بررسی کردی که چه طور رجوی از همه طلب کار است و همه به او بدهکار ؟
79. از خود پرسیدی چرا رجوی و همسرش این همه خواهان خشونت و فشار هستند و هر دو به هم قرض می دهند، مسعود می خواهد، مریمش را به تهران ببرد و مریم می خواهد مسعودش را؟
80. آیا پرسیدی جواب این همه تحقیر، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق اعضا را چه کسی خواهد داد؟
81. آیا به جهت کینه و دشمنی با دولت می توان خواهان فشار بر مردم شد؟
82. اگر سایت ها و نشریات فرقه را بررسی می کنی، آیا جز شعارهای در تضاد با منافع مردم چیزی مشاهده می کنی؟
83. آیا به خودت گفتی چرا و چگونه جذب شدی و با چه انگیزه ای ادامه می دهی و سهم عقل و منطق در این انتخابت چقدر است؟
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا