مرور برچسب

تلاش برای نجات

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی – گزارش هفتم

مأمورین عراقی امروز صبح، ظاهرا بر اساس دستورات جدید، مانع از آن شدند تا خانواده ها به اردوگاه نزدیک شوند ولی خانواده ها مصمم بودند تا صدای خود را به داخل اردوگاه برسانند. بالاخره بعد از گفتگوهای بسیار و اصرار و انکار های مکرر، خانواده ها…

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی – گزارشات پنجم و ششم

خانواده ها بسیار مشتاق بودند تا با جدا شده ها، خصوصا آقای اسماعیل فلاح رنجکش که بعد از تهاجم موشکی به اردوگاه لیبرتی از آنجا فرار کرده و جدا شده بود، دیدار و گفتگو داشته و احیانا از وضعیت عزیزان خود کسب اطلاع نمایند. خوشبختانه جداشدگان…

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی

صبح روز جمعه 29/ 8/ 94 سری دوم خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه لیبرتی در عراق برای تلاشی مجدد جهت کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان که در فرقه رجوی اسیر هستند به این اردوگاه مراجعه کرده و درخواست خود را با مقامات محلی…

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی – گزارش چهارم

خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای گرفتار در فرقه رجوی در عراق امروز نیز مانند روز قبل از بغداد به مقابل دروازه اردوگاه لیبرتی مراجعه کردند و همچنان با ممانعت مسئولین محلی برای ورود به داخل اردوگاه مواجه گردیدند. مسئولین کمیساریا و یونامی…

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی – گزارش دوم و سوم

خانواده ها همچنان در مقابل دروازه اردوگاه لیبرتی مستقر هستند و به کمتر از ملاقات با عزیزان خود رضایت نمی دهند. بعد از موشک باران اردوگاه این حق مسلم آنانست تا مطمئن شوند که عزیزانشان سالم هستند. آنان به حق از کمیساریا می پرسند که چه مانعی…

به خانواده های حاضر در مقابل کمپ لیبرتی ملاقات داده شود!

ما بعنوان گروهی از اعضای خانواده های مرتبط با ساکنان لیبرتی، ضمن محکوم کردن این برخورد لاقیدانه ی مسئولین ذیربط کمیساریای امور پناهندگان درعراق، با اصرار تمام خواستار دخالت قانونی آنها درترتیب دادن ملاقات ها بوده ومعتقدیم که اجرای فرامین…

سری دوم خانواده ها در لیبرتی

صبح امروز سری دوم خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه لیبرتی در عراق برای تلاشی مجدد جهت کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان که در فرقه رجوی اسیر هستند به این اردوگاه مراجعه کرده و درخواست خود را با مقامات محلی کمیساریای عالی ملل…

دیدار با خانواده اسماعیل فلاح رنجکش در دفتر انجمن نجات گیلان

آقای اسماعیل فلاح رنجکش عضوجدید رها شده ازچنگال رجوی دریک تماس تلفنی گفت:" وقتی نزدتان آمدم ازظلم وجوررجوی وازمناسبات دروغ ودغل وفریبکاری یک تشکیلات مافیایی یک سینه سخن دارم ولیکن عجالتا همین یک جمله را ازمن داشته باشید که ای وای برمن. ای…

پوران مبرهن با درایت تحسین برانگیزی تمامیت فرقه رجوی را به چالش کشیده است

خانم مبرهن به مجرد ورود به دفترانجمن با شادمانی وخوشحالی وصف ناپذیرخطاب به مسول انجمن گفتند:" قبل ازهمه ممنون ومتشکرازاینکه خوشحال مون کردین واطلاع دادین که برادرنازنینم یوسف ضمن نجات ازلیبرتی ناامن به کشورآلبانی منتقل شده است. نمی دانم…

دیداربا خانواده مجید رجبی شهرستانی دردفتر انجمن نجات گیلان

امروزآقای صمد رجبی شهرستانی ازبرادران مجید با دردست داشتن نامه ای برای برادراسیرش به دفترانجمن مراجعه کرد وضمن یک ملاقات صمیمانه با مسول انجمن گفت" خیلی خوشحال وشادمان شدیم ازاینکه شنیدیم برادرمان به تازگی به آلبانی منتقل شده است ودریک قدمی…