جعفر بابایی نژاد

  • من فقط پدرم را می خواهم

    من فقط پدرم را می خواهم

    پدر عاجزانه از تو و دیگر اسیران در بند می خواهم که خودتان را به دستان خدای مقتدر، پروردگار مهربانمان بسپاری و یکبار برای همیشه به او توکل کنی و با تمام وجودت از او بخواهی که نجاتت دهد واین راه نیز حرکتی به خودت…

دکمه بازگشت به بالا