مرور برچسب

زن در سازمان

برده پروران ِ برده نواز

برده پروران ِ برده نواز ( برگ سوم از برگی از تاریخ )27.11.2006سازمان ملل متحد 25 نوامبر را روز جهانی حذف خشونت عليه زنان اعلام کرده است، از همین رو برگ سوم از برگی از تاریخ را به سالگرد مبارزه برای محو خشونت علیه زنان اختصاص داده ایم. روشن…

با تاسف فراوان معصومه یگانه از میان ما رفت

با تاسف فراوان معصومه یگانه از میان ما رفت بتول ملکی، بیست و سوم نوامبر 2006دلیل فوت او نیز بیماری سرطان ذکر شده است. با توجه به اینکه ما در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی می کنیم با رسیدگی های ویژه و علاج به موقع آن، می شود جلوی پیشرفت…

زن قهرمان

زن قهرمانکانون قلم، بیست و سوم نوامبر 2006این سخن در مورد زن قهرمانی است که هنگامی دخترکی بیش نبود برای مبارزه با بی عدالتی های سیاسی، اجتماعی پای بر صحنه مبارزه گذاشت. بر دل او شعار های جامعه بی طبقه توحیدی و آزادی خوش نشست. دخترک جوان…

حیات بازیافته می خواهم زنده بمانم! آتشی که گلستان شد

حیات بازیافته می خواهم زنده بمانم! آتشی که گلستان شدحیات بازیافته! می خواهم زنده بمانم!« آتشی که گلستان شد»نخستین بار از تصویر او به تلخی روی گردانیدم. ذره یی رحم و شفقت، کمرنگ ترین با رقه یی از تحسین و اعجاب در من برنیانگیخت.در نظر من او…

شست و شوی مغزی زنان و خالی کردنشان از هویت در فرقه ی رجوی

شست و شوی مغزی زنان و خالی کردنشان از هویت در فرقه ی رجوی موضوع شخصیت زن در فرقه ی رجوی موضوعی نیست که بتوان در یک یا چند نوشته در مورد آن بحث کرد بلکه در مورد ظلم هایی که این فرقه در حق زن ها روا داشته می توان صدها کتاب و مقاله نوشت! ظلم…

مقاومت مدافع زنان!

مقاومت مدافع زنان!رسول محمد نژاد، چهارم ژوئیه 2006امروز مقاله ای در سایت ایران فحشاگر خواندم که باز هم دم از آزادیخواهی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده اش! زده بود. نمی دانم این مجاهدین چه روئی دارند که با این همه افشاشدگی و منفوریت در نزد مردم…

شورا وکمیسیون زنان

شورا وکمیسیون زنانپرونده سیاه، بیستم ژوئن 2006قبل از هر چیز بدانید تمام شعار ها وجو سازی های شورا وکمیسیون هایش گاف زدایی از عملکرد فرقه مجاهدین است که اعضای شورا خود کادر های ارشد وفالانژ های درجه اولش بوده وهستند ،سرو ناز چیت ساز مسئول…

دو زن در آستانه سال نو

دو زن در آستانه سال نومیترا یوسفی، بیست و هفتم مارساز آنجا که انسان اگرچه یکسان آفریده شده، ولی درعمل، به کلی متفاوت می شود. دو زن سال 1385 شمسی را بیرون از مرزها، بسیار متفاوت تحویل و آغاز کردند. نخستین، بانوی سالخورده یی که با عبور از…

زن از منظر مجاهدین؛ موهبت، معضل یا ابزار تاریخی

زن از منظر مجاهدین؛ موهبت، معضل یا ابزار تاریخیامید پویا/ سایت مجاهدینسیمای آزادی ارگان رسانه ای سازمان مجاهدین خلق این روزها به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن اقدام به پخش برنامه های ویژه به این مناسبت نموده است. این برنامه ها اختصاص به…

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زنسایت پرونده سیاه/17/ اسفند /1384روز جهانی زن مبارک بادهزاره سوم را در شرایطی آغاز نموده ایم که زنان بعنوان نیمی از جمعیت جهان مصممند تا برای احقاق حقوق شناخته شده اشان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رهایی از…