زن در سازمان

 • نقض حقوق بشر

  مریم رجوی، زن ستیزترین زن جهان

  روز جهانی زن یک روز بزرگداشت جهانی است که هر ساله در ۸ مارس برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. در طول اعصار گذشته رویکردهای متفاوتی نسبت به زن و ارزش او در مقابل مردان در جوامع مختلف…

 • مسعود رجویزنان مجاهدین

  روزی که رجوی دیدگاه ارتجاعی تروریست القاعده را به رخ اعضا کشید

  در یازده سپتامبر 2001 سلسله حملات انتحاری توسط اعضای گروه تروریستی وارتجاعی درخاک امریکا انجام گرفت که مهم ترین آن حمله به برج های دوقلو مرکزتجارت جهانی بود. درجریان این حملات 2977 نفر جانشان را از دست دادند. سن قربانیان بین 2تا 85 سال بود.…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبتول سلطانی

  آنچه نادره افشار از مجاهدین پیش بینی کرد، بتول سلطانی افشا کرد

  هنگامی که در سال 1389، خانم بتول سلطانی مدتی پس از فرار از تشکیلات مجاهدین خلق برای نخستین بار به افشاگری درباره جلسات «رقص رهایی» و سواستفاده های جنسی مسعود رجوی از زنان عضو شورای رهبری مجاهدین خلق دست زد، بسیاری از ما شوکه شدیم…

 • مجاهدین خلقبرده پروران ِ برده نواز

  برده پروران ِ برده نواز

  برده پروران ِ برده نواز ( برگ سوم از برگی از تاریخ )27.11.2006سازمان ملل متحد 25 نوامبر را روز جهانی حذف خشونت عليه زنان اعلام کرده است، از همین رو برگ سوم از برگی از تاریخ را به سالگرد مبارزه برای محو خشونت علیه زنان…

 • مجاهدین خلقبا تاسف فراوان معصومه یگانه از میان ما رفت

  با تاسف فراوان معصومه یگانه از میان ما رفت

  با تاسف فراوان معصومه یگانه از میان ما رفت بتول ملکی، بیست و سوم نوامبر 2006دلیل فوت او نیز بیماری سرطان ذکر شده است. با توجه به اینکه ما در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی می کنیم با رسیدگی های ویژه و علاج به…

 • مجاهدین خلقزن قهرمان

  زن قهرمان

  زن قهرمانکانون قلم، بیست و سوم نوامبر 2006این سخن در مورد زن قهرمانی است که هنگامی دخترکی بیش نبود برای مبارزه با بی عدالتی های سیاسی، اجتماعی پای بر صحنه مبارزه گذاشت. بر دل او شعار های جامعه بی طبقه توحیدی و آزادی خوش نشست.…

 • مجاهدین خلقحیات بازیافته می خواهم زنده بمانم! آتشی که گلستان شد

  حیات بازیافته می خواهم زنده بمانم! آتشی که گلستان شد

  حیات بازیافته می خواهم زنده بمانم! آتشی که گلستان شدحیات بازیافته! می خواهم زنده بمانم!« آتشی که گلستان شد»نخستین بار از تصویر او به تلخی روی گردانیدم. ذره یی رحم و شفقت، کمرنگ ترین با رقه یی از تحسین و اعجاب در من برنیانگیخت.در نظر…

 • مجاهدین خلقشست و شوی مغزی زنان و خالی کردنشان از هویت در فرقه ی رجوی

  شست و شوی مغزی زنان و خالی کردنشان از هویت در فرقه ی رجوی

  شست و شوی مغزی زنان و خالی کردنشان از هویت در فرقه ی رجوی موضوع شخصیت زن در فرقه ی رجوی موضوعی نیست که بتوان در یک یا چند نوشته در مورد آن بحث کرد بلکه در مورد ظلم هایی که این فرقه در حق…

 • مجاهدین خلقمقاومت مدافع زنان!

  مقاومت مدافع زنان!

  مقاومت مدافع زنان!رسول محمد نژاد، چهارم ژوئیه 2006امروز مقاله ای در سایت ایران فحشاگر خواندم که باز هم دم از آزادیخواهی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده اش! زده بود. نمی دانم این مجاهدین چه روئی دارند که با این همه افشاشدگی و منفوریت در نزد…

 • مجاهدین خلقشورا وکمیسیون زنان

  شورا وکمیسیون زنان

  شورا وکمیسیون زنانپرونده سیاه، بیستم ژوئن 2006قبل از هر چیز بدانید تمام شعار ها وجو سازی های شورا وکمیسیون هایش گاف زدایی از عملکرد فرقه مجاهدین است که اعضای شورا خود کادر های ارشد وفالانژ های درجه اولش بوده وهستند ،سرو ناز چیت ساز مسئول…

 • مجاهدین خلقدو زن در آستانه سال نو

  دو زن در آستانه سال نو

  دو زن در آستانه سال نومیترا یوسفی، بیست و هفتم مارساز آنجا که انسان اگرچه یکسان آفریده شده، ولی درعمل، به کلی متفاوت می شود. دو زن سال 1385 شمسی را بیرون از مرزها، بسیار متفاوت تحویل و آغاز کردند. نخستین، بانوی سالخورده یی که…

 • مجاهدین خلقزن از منظر مجاهدین؛ موهبت، معضل یا ابزار تاریخی

  زن از منظر مجاهدین؛ موهبت، معضل یا ابزار تاریخی

  زن از منظر مجاهدین؛ موهبت، معضل یا ابزار تاریخیامید پویا/ سایت مجاهدینسیمای آزادی ارگان رسانه ای سازمان مجاهدین خلق این روزها به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن اقدام به پخش برنامه های ویژه به این مناسبت نموده است. این برنامه ها اختصاص به فعالیتهای…

دکمه بازگشت به بالا