زن در سازمان

 • مجاهدین خلقهشت مارس روز جهانی زن

  هشت مارس روز جهانی زن

  هشت مارس روز جهانی زنرسول محمدنژاددو روز دیگر روز جهانی زن است و در همه جهان چشمها رو به این مقوله است و همه جا وضعیت زنان را زیر ذره بین میگذارند و دنبال حق و ناحق شدگیها در این زمینه میروند و هر کسی…

 • مجاهدین خلقنگاهی به استثمار زنان در فرقه رجوی

  نگاهی به استثمار زنان در فرقه رجوی

  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زننگاهی به استثمار زنان در فرقه رجوی پروین حاجیهمیشه در تاریخ مبارزات سیاسی،اجتماعی مردم در سراسر جهان روزهای بیاد ماندنی وجود دارند، روزهایی که به عنوان نشانه و مظهر هر مبارزه ثبت می شود. چنین روزهایی، خود به فراخوان مبارزه…

 • مجاهدین خلقدختران مجاهد در کنار صدام!

  دختران مجاهد در کنار صدام!

  دختران مجاهد در کنار صدام!واصف شنون از جملۀ عراقی‎هایی است كه از جنگیدن در ارتش صدام سر باز زده و از جبهۀ جنگ عراق علیه ایران فرار می‎کند و به دست دولت عراق دستگیر شده و در زندان فراریان بعقوبه زندانی می‎گردد. او در بخشی…

 • مجاهدین خلقتشكيل تيم يا تشكيل خانواده

  تشكيل تيم يا تشكيل خانواده

  « تشكيل تيم يا تشكيل خانواده »مرجان ملك و غلام مهدي قليبالاخره بعد از دو هفته سازمان مجبور به موضعگيري درباره ي من و همسرم (مرجان) شد، البته طبق معمول باز خودش جرأت به خرج نداد و از زبان يكي از اعضايش اقدام به اين…

 • مجاهدین خلقکدام پدر شهید؟

  کدام پدر شهید؟

  کدام پدر شهید؟غلام مهدی قلی، سوم دسامبردر یکی از سایتهای سازمان مطلبی را خواندم که برایم خنده آور و مضحک بود، گرچه طبق معمول برای اینکه سازمان به اذهان عمومی طوری وانمود کند که جداشده ها مشکل سازمان نیستند و هر بار با عناوینی نا…

 • مجاهدین خلقجایگاه زن در فرقه ی رجوی

  جایگاه زن در فرقه ی رجوی

  جایگاه زن در فرقه ی رجوی از بدو بنیان گذاری سازمان مجاهدین ،نقش زنان در تأمین بخش های مهمی از نیازهای تشکیلاتی مجاهدین نقش چشم گیر و پررنگی بوده است. در زمان رژیم شاه، زنان مجاهد در شناسایی اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم برای…

 • مجاهدین خلقراز آشکار

  راز آشکار

  راز آشکارنشریه نجات یافتگان/ شماره 18آیا می‎دانستید… چرا از سال 1989 هیچ تولدی در میان اعضای مجاهدین خلق نبوده؟در سال 1989، رجوی به همه اعضای سازمانش دستور داد تا از همسرانشان طلاق بگیرند. از آن زمان، همه روابط جنسی و هرگونه زندگی خانوادگی یا بزرگ…

 • مجاهدین خلقدختران وطن را دریابید!...

  دختران وطن را دریابید!…

  دختران وطن را دریابید!…طلب یاری برای نجات دختران و زنان اسیر در فرقه ی رجوی!دیدگاه رجوی به زن همانند دیگر نگرش های سطحی نگرانه ی او دیدگاهی است که خاص او و از نوع همان عصر جاهلیت است منتهی با رنگ و لعاب تازه یی…

 • مجاهدین خلقخدا به التماس ها و درخواست هایم جواب مثبت داد

  خدا به التماس ها و درخواست هایم جواب مثبت داد

  خدا به التماس ها و درخواست هایم جواب مثبت داداسم من مرضیه قربانی مقدم است که از اعضای سازمان مجاهدین بودم. پروسه من اینطور بود که سال 60-61 به مدت یک سال زندان بودم، به خاطر سابقه هواداری رفتم زندان و بعد از آن سال…

 • مجاهدین خلقپروازی بر فراز لانه خفاش

  پروازی بر فراز لانه خفاش

  پروازی بر فراز لانه خفاشمیترا یوسفیرقصی چنین میانه میدانم آرزوستاگرچه نخستین پرواز نیست، و اگرچه همه هولناک و طاقت فرسا بوده و جراتی مضاعف بر توان آدمی طلبیده اند. از همان دم که هوای طرح این مسئله را در ذهن خود میکنی تا به اعتراف…

 • مجاهدین خلقخانواده چه معنايي در فرقه دارد؟

  خانواده چه معنايي در فرقه دارد؟

  خانواده چه معنايي در فرقه دارد؟    درهر فرقه و. گروه اظهار نگراني ها بايد مطابق اصول اجرايي و حاكم بر آن فرقه و گروه باشد و هنگامي مي توان به دفاع از موضوعي پرداخت كه دفاع كننده براي آن موضوع ارزش عملي قائل باشد…

 • مجاهدین خلقاعتلای زن ایرانی و حضیض زن مجاهد

  اعتلای زن ایرانی و حضیض زن مجاهد

  اعتلای زن ایرانی و حضیض زن مجاهد ایران دیدبانفرقه ورشکسته رجوی و بقایای باند ِ ضدبشر او، در برابر مقام و موقعیت والای زن ایرانی به زانو در آمدند و با صدور اطلاعیه‎ای تحت عنوان موفقیت چشمگیر زنان ایرانی مجبور به اعتراف به واقعیت انکارنشدنی…

دکمه بازگشت به بالا