مجاهدین خلق

زنان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی

زنان ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی
(به مناسبت 8مارس روز جهانی زن)
پرونده سیاه
16/اسفند/84
سالهاست سازمان باشعاررهایی وآزادی زن ، عده ای ازدختران وزنان هوادارخودرافریب داده ودرجنایات باخودشریک وهمراه ساخته است هنگامی که سازمان درفازسیاسی بودبرای دردست داشتن یک آتوی ناب وسوژه تبلیغاتی جهت نمایش درتظاهرات ودرگیریهااززنان حامله ومادران استفاده می کردوآنان راسپربلا قرارمی داد , برای کارازدختران جوان وعمدتاً زیبا و برای فروش روزنامه ,ازدختران تک فرزندخانواده بهره می گرفت بعد از فرار رهبری مجاهدین به اروپا واعلام انقلاب ایدئولوژیک اولین قدم اضمحلال زن درسازمان وسقوط شخصیتی اوبرداشته شد ، زنی درتملک وتصرف مرد دیگری بارضایت صاحبش به تملک دیگری درمی آیدوازاینجانقش ابزاری زن برای رجوی آغازمی شود.
چطورچنین چیزی ممکن است ؟ چه کسی سراغ دارد ؟ درکدام تاریخ بشری وحتی غیربشری سراغ دارید ؟ حتی درمیان حیوانات هم اگربه جفت آنان دست درازی شود ، می جنگندولی اینجااعتراضی نیست وگویااین جشن فرخنده نه آغازتنزل شخصیتی زنان بلکه اوج رشد آنان رقم زده شده، زن در نقش عنصر تعادل‎بخش در فعال نمودن و کنترل اعضای مجاهدین، همواره با تعاریف و جایگاه‎های مختلف به‎کارگرفته شده است، همان که سرنوشت رقت‎انگیز و غم‎بار زن در مراودات مجاهدین را رقم زده است. گوشه ای از خاطرات عضو جدا شده از مجاهدین که مدت 25 سال عضو مجاهدین بوده در خصوص شاخص ابزار بودن زن در مجاهدین به شرح زیر است:
زن ها واقعا در سازمان فقط یک ابزار هستند بطور مشخص من یادم هست مریم رجوی در رابطه با شورای رهبری خودشان که این همه بوق و کرنا میکنند که ما شورای رهبری تماما از زنان داریم و این همه به حقوق زن اعتقاد داریم و از این حرف ها که زیاد میزنند در تبلیغات اش در خارج از کشور و من یادم می آید دقیقا مریم رجوی در یکی از نشست ها دقیقا گفت که من شورای رهبری را قبول دارم که هرگز هیچی حتی یک کلمه یک نظر از خودش نداشته باشد و اگر یک نفر از شورای رهبری نظر داشته باشد و بعد اشاره کرد به مهوش سپهری که نفر بعد از خودش میباشد حتی یک نظر از خودش داشته باشد همانجا درجا کنارش میگذارم.
این بیانگر 2 نکته است که یکی زن بازیچه ای است در دست مسئولین سازمان که استفاده ابزاری از آنها میکند برای سرکوب مردان و هم از خودشان برای سرکوب خودشان و از طرف دیگر هم بیانگر این نکته است که تمامی بحث شورای رهبری هیچکدام اش انتخابی نیست و تماما انتصابی است ولی تبلیغ میکنند که زن ها خودشان تلاش کردند به وجهه ها و جایگاههایی رسیدند که به عنوان شورای رهبری مجاهدین اعلام شده ولی در واقع همه آنها انتصابی هستند و مریم رجوی گفت که اگر من چنین چیزی ببینم بلافاصله بر میدارم اش یعنی اینکه انتصاب اش میکنه و هر موقع هم که بخواد انها را برمیدارد.
رجوی در کمال ناجوانمردی و رذالت، زنان را به مثابه ی یک ابزار جهت پیش برد مطامع و منافع خویش به کار گرفته است. در دستگاه رجوی، زن ابزار و وسیله ای است که هر گاه تشکیلات لازم بداند باید مقنعه بر سر کند و هر جا مصالح همین تشکیلات ایجاب نماید باید خود را بزک کرده و در معرض دید شهروندان اروپایی قرار دهد شاید بدین طریق ترحم و توجهی به سوی سازمان جلب شود!
رجوی با بر هم زدن کانون خانوادگی این زنان، تنها نقطه ای که میتوانست آنان را مورد حمایت قرار دهد از بین برد و بدین طریق برای آنان هیچ چشم اندازی برای زندگی مستقل باقی نگذاشته است و زنان در تمامی موارد صنفی، سیاسی، اجتماعی و… به تشکیلات جهنمی وی وابسته میباشند.
در گروه به آنان هشدار داده میشود که اگر به هر طریقی قصد جدایی داشته باشند، هیچ سرنوشتی به جز فاحشه شدن ندارند و راه دیگری برای آنان به جز ماندن در گروه باقی نمانده است.
زنان به طور مشخص از دستیابی به هرگونه رسانه آزاد محرومند و به هیچوجه اجازه نمیدهند آنان با دنیای آزاد ارتباط داشته باشند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا