متد مناسب براي کاهش راديکاليسم در جامعه

متد مناسب براي کاهش راديکاليسم در جامعه
کانون آوا
مصاحبه روزنامه هلندي داخ بلاد فن هت نوردن با آقايان هادي شمس حائري و مسعود جاباني
اکتبر 2005-11-29
هلند با مشکل راديکاليسم و تروريسم مواجه شده است. چگونه ميشود اعمال تروريستي جوانان احساساتي و آرمانگرا راکه، شستشوي مغزي داده شده اند ، پيشگيري نمود.
هادي شمس حائري و مسعود جاباني ساکنين شهر خرونينگن ميتوانند در اين رابطه ياري رسانند.آنها براساس تجربياتشان، ميدانند که تروريستها چگونه و از چه متدي براي به دام انداختن جوانان پرشور استفاده ميکنند.
گزارش از هيلبراند پولمان
مسعود جاباني بيست و شش ساله بود که از ايران آيت الله خميني فرار کرد. او براي ادامه فعاليتهاي سياسيش به مجاهدين مستقر در عراق، تحت نظر صدام حسين پيوست. او در آن زمان معتقد بود که ميتواند از طريق مبارزه سازمان يافته جبهه اي، ايران تحت حاکميت ملايان را آزاد نمايد.
مجاهدين در عراق نيروي نامرئي و ويژه صدام را، براي جنگ با ايران و همچنين سرکوبي کردها و شيعيان عراق تشکيل ميدادند.رهبر مجاهدين از اعتقاد آنان به خودش سوء استفاده کرد او با بکارگيري روشهاي مخصوصي که فرقه ها در جذب و شستشوي مغزي و عمليات انتحاري جوانان آرمانگرا بکار ميبرند، توانست آنها را براي رسيدن به اهداف خودش ، مانند عمليات انتحاري و شهادت آماده نمايد.
جاباني از طرف سازمان، در پاکستان ماموريت يافته بود تا جواناني را که از ايران بنابه دلايلي فرار ميکردند جذب نموده و به سازمان معرفي نمايد بويژه جواناني که پرشور بوده و عشق مبارزه را در سر ميپروراندند بيشتر در دام سازمان ميفتادند.
جاباني گفت : پس از مدتي در عراق مشاهده کردم که چگونه مجاهدين راه اشتباهي را انتخاب کرده و نيروهاي خودرا نيزدر آنجا تحت فشار قرار ميدهند.
جاباني بقيه شرح حال خودش را در اتاق نشيمن ادامه داد.او به سمت کامپيوتر رفت و سايتي را نشان داد که در آن
زندانيان در عراق توسط ارتش صدام با چوب و مشت و لگد به قتل ميرسيدند.او توضيح داد که در سالهاي آخر قبل از سقوط صدام ، جداشدگان نيز به اين نوع زندانها فرستاده ميشدند.
مجاهدين تا سال 1986 با نيروهائي که ميخواستند از آنان جداشوند ، برخورد متمدنانه تري داشتند و جاباني در ان سال از آنان جداشده و زندگي جديدي را آغاز نمود.او دو باره به پاکستان برگشت ولي در آنجا امنيت جاني نداشت.
او توسط سازمان ملل پناهندگي گرفت و به هلند دعوت گرديد.پس از مدتي که در آپلدورن سپري کرد، وارد خرونينگن شد و پس از مدتي دانشجوي رشته روان_ درماني گرديد و به مدت سيزده سال نيز به تدريس زبان مادري اشتغال يافت و در شهرداري استخدام گرديد.
سالهاي آخراو به فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي خود افزود بويژه جهت تشنج زدائي و نزديک کردن اقليتهاي مسلمان و معرفي آنان در جامعه هلند تلاش بسياري نمود.
جاباني در رابطه با افزايش جوانان راديکال در جامعه ابراز نگراني کرد و گفت که من بخشي از گذشته خودم را در محمد ب و سميراآ ميبينم.
او ودوستش هادي شمس حائري کانون ضد تروريسم را در خرونينگن بنياد نهاده اند.
جاباني براساس تجارب خودش که در مجاهدين کسب کرده است، کتاب سکت را نوشته است.در اين کتاب در مورد پروسه انسانهاي نرمالي که تبديل به يک تروريسم ميشوند ، توضيح داده شده است.
هادي شمس حائري و او سايت آنتي ترور را براي فعاليتهايشان برگزيده اند
آنها بارها به مسئولين هلند مانند وزراي دادگستري و امور داخله، در مورد فعاليتها و تهديدهاي مجاهدين هشدار داده اند. مجاهدين براساس تجارب و همکاريشان با سازمان اطلاعات صدام استخبارات بسيار خطرناکتر از گذشته ميباشند و در اروپاي آزاد ميتوانند به عنوان دستهاي نامرئي صدام عمل نمايند.
چگونه ميتوانند اين دو فرد ساکن خرونينگن، در رابطه با کاهش راديکاليسم موثر باشند؟
هادي شمس ميگويد: ميتوان آن را با واکسينه کردن بدن عليه يک مريضي، مقايسه کرد. جامعه را نيز ميشود عليه تروريسم واکسينه کرد.اگر کمي از ويروس ضعيف شده به بدن اين جوانان راديکال تزريق شود ، طبيعتا درمحيط و آموزش مناسب، آنتي ويروس عمل ميکند و آنان را در مراحل بعدي وارد فاز ديگري خواهد نمود.
ما ميدانيم که اين جوانان چگونه مي انديشند و چگونه حواس پنچگانه آنان عمل ميکند. جاباني ادامه داد
ما ميتوانيم آنان را با روش مناسب، براي فعاليتهاي تروريستيشان، حداقل به شک بيندازيم. اين مهمترين قسمت کار است. اگر جواني براي نابودي هدفي شک کند ، ديگر دستش ميلرزد و نميتواند آن را به انجام رساند.
يک تروريسم واقعي! که در آخر فاز راديکاليسم قرار گرفته است، نميتواند براي نابودي هدفش ترديد نمايد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا