شورا وکمیسیون زنان

شورا وکمیسیون زنان
پرونده سیاه، بیستم ژوئن 2006
قبل از هر چیز بدانید تمام شعار ها وجو سازی های شورا وکمیسیون هایش گاف زدایی از عملکرد فرقه مجاهدین است که اعضای شورا خود کادر های ارشد وفالانژ های درجه اولش بوده وهستند ،سرو ناز چیت ساز مسئول کمیسیون زنان فرقه مجاهدین از شورای رهبری مجاهدین واز زنانی است که عضو کمیته اولیه فشار بر اعضای فرقه در سر فصل طلاق های اجباری بود.
این کمیسیون در تاریخ 21/خرداد/85در مقابل طرح رژیم مبنی بر پوشش برای زنان شاغل در ادارات از این فرصت سوء استفاده کرده وهر گونه حجاب وپوشش وشئونات انسانی را که هر انسانی خود بایستی به ضرورت وحقانیت آن برسد را دستآویز قرار داده و دقیقا مانند داخل تشکیلات خود قصد بهره برداری به سود خود دارد.
فارغ از انگیزه فعلی ومقطع کنونی فرقه از این مقوله ، جالب این است که فرقه ای این جو سازی و شعار را می دهد که خود آنقدر مرتجع وعقب مانده است که حتی سوراخ بودن یک لنگ جوراب مردان و پیدا بودن سر انگشت مردی در مجلس مردانه حتی بر خلاف الگوی حجاب در مناسباتش بوده وهست ، فرقه مجاهدین اگر صداقت دارد ومخالف محدود نمودن آزادی زنان است چگونه است که خودش زنان را مجبور می کند در جمع و بعضا در جلساتی که مردان هم حضور دارند ذهنیات جنسی خود را بالا آورده وبه ان اعتراف کنند؟ چرا سازمان پر افتخار آنقدر زنان در فرقه خود را مجبور به پوشش اجباری حتی پوشش ذهنی می کند که آنان را بطور سیستماتیک در شرایط ونقطه ای قرار می دهد که روز مره خود را افشا نموده وخواب های خود را هم به رهبری بگویند؟
ما جدا شدگان که اغلب بیش از دو دهه در مناسبات تشکیلاتی رجوی بوده ایم چند نکته را در تناقض با موضع اخیر کمیسیون شورا با اشراف به عملکرد گذشته مجاهدین وزنان به شرح زیر می بینیم :
*-از سال 1370 بعد از بهم ریختن خانواده وطلاق اجباری زنان ومردان مجاهدین عملا محدوده ومحیط کار وزندگی زن ومرد را از هم تفکیک کرد ،به گونه ای که محل های استقرار زنان در گوشه های پرت افتاده و با دیوار های با ارتفاع خیلی بلند ویا در قلعه های که با چند لایه سیاج وسیم خاردار محدود شده بودند ،
*- مجاهدین طرحی را اجبار کردند طبق این طرح هیچ زن ومردی حق نداشتند در کابین جلو یک خودرو بنشینند این طرح شامل سالمندان در فرقه هم می شد.
*-در سال 72 13مجاهدین در طرحی با نام اثبات هژمونی زنان و شکست حاکمیت مردان یا به قول فرهنگ فرقه ای (نون وحشی) به تمامی زنان اجبار شد که هر یک سلاح کمری به خود ببندند واز این شاخص پیامی برای محدود کردن وسرکوب حس برتری مردان استفاده نمایند.
*-مجاهدین در طرحی پوشالی با نام تبعیض مثبت به سود زنان آمد هر زن تازه واردی را بر عده ای از مردان با سابقه ای بالای 20 سال بطور شکلی حاکم کرد و از این طریق هم از وجه زنانه آنان برای کنترل مردان بهره گرفت وهم با استثمار جنسی زنان آنها را در نقطه ای قرار می داد که اسیر در چنگ رهبری باشند.
*-آیا اگر تعداد زیادی از زنان در تشکیلات فرقه مجاهدین مخفیانه با کارگران خارجی در اسارتگاه اشرف رابطه جنسی بر قرار می کنند وباعث آبرو ریزی می شوند ناشی از عملکرد ضد زن ومحدودیت های پیچیده تشکیلات علیه زنان نیست؟
*-آیا برای نمونه در فرقه مجاهدین حتی یک ازدواج زن ومرد بر اساس انتخاب خودشان بوده یا به خاطر عملی شدن خواست رهبری آنها استثمار می شده اند؟ منظور ازدواج های تشکیلاتی در فرقه می باشد.
کمیسیون زنان شورا با یستی اول برای آن دسته از زنانی که در فرقه بدلیل قبول نکردن ازدواج اجباری بدستور رهبری دست به خود کشی زده اند وهم چنین آنانی که بلاجبار همسر وفرزند شان از آنان گرفته اند پاسخی بیابد وانگهی شورا وفرقه وکمیسیون های بی محتوای آن با عملکرد ننگینشان حق دخالت در سر نوشت هیچ ایرانی ندارند.
و نکته آخر اینکه ما شاهد وناظر وشاید هم در پاره ای موارد مسئول در بعضی تصمیمات فرقه و شورای وابسته اش بوده ایم و این چیزی که می گوئیم واقعیت محض می باشد شورا وکمیسیون هایش سوژه وملاط تبلیغی می خواهند وموضع آنها اساسا برای افشاگری ودفاع از حقوق هیچ قشری نیست ، مجاهدین از خدا می خواهند رژیم سرکوب کند تا انها بهانه داشته باشند ،مجاهدین به عمد خانواده اعضای خود را رودر روی رژیم می گذارند وآنها را تحریک می کنند وعموما با سناریو سازی ها وانمود می کنند که خانواده ها با آنها همکاری می کنند تا از این طریق آنها را به خطر اندازند واین چنین سوژه تبلیغی و مشروعیت برای حیات خود بدست آورند.
ما به این نتیجه رسیدیم مجاهدین دوست دارند وتلاش عملی می کنند ورژیم را هم تشویق وهم مجبور وتحریک به سرکوب کنند تا آنها به توانند بهانه ای برای ادامه زندگی انگلی خود داشته باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا