محمد علی آقاجانی

 • انجمن نجات گیلانابراهیم آقاجانی سیگارودی

  دیدار با خانواده محمدعلی آقاجانی سیگارودی

  محمد علی آقاجانی از اسرای جنگ هشت ساله بود که دراثراغفال ومغزشویی ازاسارتی به اسارت دیگردرآمد طوریکه تاکنون نزدیک به 30 سال ازعمر و جوانی اش را بعنوان گروگان درفرقه بدنام رجوی به بطالت گذراند که مطلقا قابل بازگشت و جبران نبوده ونیست. خانواده اسیر…

 • خانواده ها

  پیام تسلیت انجمن نجات گیلان به خانواده آقاجانی

  بازگشت همه بسوی خداست با نهایت تالم و تاثر مطلع شدیم که حسین آقاجانی سیگارودی پدر پیر و سالمند در بستر بیماری ما بعد 30 سال دوری و بیخبری در چشم انتظاری طاقت فرسا دارفانی را به جانب دارباقی طی طریق نمودند واعضای خانواده محترم…

 • خانواده هاخانواده آقا جانی در دفتر انجمن نجات گیلان

  خانواده آقا جانی در دفتر انجمن نجات گیلان

  آقای رضا رجب زاده عضورهاشده اززندان رجوی که خود سالیان با محمدعلی آقاجانی درتشکیلات سیاه رجوی هم بند بود وازنزدیک با خلقیات ایشان آشنا بود اظهارامیدواری کرد که به قطع ویقین درلحظه ضروری وفرصت مناسب محمدعلی ازشرفرقه رهایی یافته وبه آرزوی دیرینه خود یعنی بازگشت…

دکمه بازگشت به بالا