خانواده آقا جانی در دفتر انجمن نجات گیلان

محمد علی آقاجانی از اسرای جنگ هشت ساله بود که دراثراغفال ومغزشویی ازاسارتی به اسارت دیگردرآمد طوریکه تاکنون بالغ بر ربع قرن ازعمر و جوانی اش را بعنوان گروگان درفرقه بدنام رجوی به بطالت گذراند که مطلقا قابل بازگشت و جبران نبوده ونیست.

خانواده اسیر یادشده خصوصا والدین محترم بطورمضاعف ازقربانیان رجوی هستند که بواسطه ازدست دادن عزیزشان ودوری وفراق غم جانکاهی را به جان خریدند ولیکن نه اینکه خود پیروسالمند بودند ازهمان بدو آشنایی با انجمن نجات دیگرفرزند خود آقای ابراهیم آقاجانی را موظف کردند که برای رهایی محمد علی تلاش لاینقطع داشته باشند ودراین مسیرآقای ابراهیم آقاجانی نیزازهیچ تلاشی ازجمله مسافرت چندباره به عراق ناامن وبست نشستن درمقابل اسارتگاه اشرف مضمحل شده فروگزارنکرد وبهای سنگینی را برای رهایی برادرخود ازاسارت رجویها پرداخت.

آقای ابراهیم آقاجانی امروزنیزدردفترانجمن حضوربه هم رسانید وضمن ملاقات با رضا رجب زاده ازاعضای انجمن اظهارداشت ” بواقع هنوزکه هنوزاست ما برای درآغوش کشیدن برادرمان چشم انتظاری داریم وامیدواریم که درهمین نزدیکی مثل شما به آغوش خانواده بازگردد. ضمن اینکه اگرضروری باشد وتسهیلاتی فراهم شود من وهمسر ودیگرخواهرم فضه آقاجانی مثل سایردفعات که به عراق رفتیم آمادگی داریم اینباربه عراق ولیبرتی برویم وبرای رهایی اسرای لیبرتی ازجمله عزیزمان تلاش بکنیم وشخصا اعتقاد عمیق دارم که نباید رجوی وسایرعوامل سرکوبگرتشکیلات مافیایی اش ازدست وحضورخانواده ها لحظاتی آرامش داشته باشند وهمچنان باید بسان قبل کابوسی برایش باشیم تا اینکه موجبات رهایی عزیزانمان ازچنگال اهریمنی رجوی فراهم شود.”

آقای رضا رجب زاده عضورهاشده اززندان رجوی که خود سالیان با محمدعلی آقاجانی درتشکیلات سیاه رجوی هم بند بود وازنزدیک با خلقیات ایشان آشنا بود اظهارامیدواری کرد که به قطع ویقین درلحظه ضروری وفرصت مناسب محمدعلی ازشرفرقه رهایی یافته وبه آرزوی  دیرینه خود یعنی بازگشت به وطن وکانون پرمهرخانواده اقدام خواهد کرد وخانواده ای را برای همیشه ازنگرانی درخواهد آورد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا