عملکرد سازمان

ادبیات و فرهنگ سیاسی مجاهدین خلق

ادبیات و فرهنگ سیاسی مجاهدین خلق
کانون آوا، چهارم سپتامبر 2006
بنا بر نظر کارشناسان سیاسی و اجتماعی معیار و محک اعتقاد یک فرد به آزادی نوع برخوردش با عقاید دیگران است. در ادبیات سیاسی ایران، سازمان مجاهدین مبتکر سبک جدیدی است که در تاریخ نیروهای سیاسی تاکنون سابقه نداشته است.
این ادبیات زمانی بیشتر بارز میگردد که آنان در پهنه سیاسی با مخالفین و منتقدین خود روبرو میشوند. برخورد مجاهدین در این رابطه سرشار از مولفه ها و واژه هایی است که بیشتر نفی دیگران و اثبات تمام و کمال خود اصرار دارند.
ما جداشدگان از این جریان از جمله نیروهای مخالف و منتقد سازمان مجاهدین هستیم. جای خوشبختی است که سازمان مجاهدین امروزه علی رغم توصیه رهبر آن ، مسعود رجوی که در یک نشست عمومی برای همه جداشدگان حکم اعدام صادر کرده بود ، به جای اعدام فعلا به فحش و ناسزا بسنده کرده است که به نظر ما این امر برای سازمان مجاهدین یک گام به جلو محسوب میشود.
کانون آوا تصمیم دارد در راستای افشای بیشترفرهنگ سازمان مجاهدین ، مقالات اعضا وبخصوص مسئولین فعلی آن مانند محمد علی جابر زاده ، سید محمد سید المحدثین ، محسن رضایی بفرو، نادر ثانی و…. که با اسامی جعلی مانند ( ا.ج… آ. سلیمی…) علیه منتقدین و جدا شدگان انتشار می یابد را عینا درسایت خود درج نماید و قضاوت این امر به عهده خوانندگان میگذارد.
باید بپذیریم که به قول یکی از مشاهیرحقیقت آیینه شکسته ای است که هر تکه آن در دست کسی است این گونه اندیشیدن و نگرش به مسایل عملا در انسان ظرفیتی را پدید می اورد که بتوان نظرات مخالف را شنیده و کمی ها و نقصان اندیشه خود را به فراموشی نسپارد و این توان را در خود بوجود آورد تا با شنیدن نظرات و عقاید دیگران راه خود را برای شناخت پدیده های به غایت پیچیده جهان سیاست بگشاید.
لازم به یادآوری است اگر سازمان مجاهدین از اینگونه و نامه ها در آرشیوخود دارد بسیار بجاست که یک نسخه از آن را برای ما ارسال نماید تا این مجموعه بشکل کامل تری برای قضاوت عموم در دسترس همگان قرار گیرد.
*******
نمونه هایی از ادبیات سیاسی مجاهدین
نگارش 13-6-1385
ما و روشنفکران سفسطه باز دولتی – از: میترا محمودی
خانم میلانی؛ هنرمندان دولتی برای احساس شان فیلم نمی سازند، این کار فقط و فقط از هنرمندان مردمی وآزاد جامعه برمیآید که نه نامی از آنها در فستیوالها هست نه جزو دعوتی های آقای خامنه ای هستند. امثال شما هنرمندانی که شش دانگ در خدمت رژیم هستید بسیارند، هنرمندان دولتی هرگز در دل مردم جای نمی گیرند. شاید مهمترین عامل دعوت پابوسان ولایت فقیه به عنوان هنرمند به خارج کشور نداشتن شناخت تدارک بینندگان از ترفندهای رژیم است ،آیا می دانید شکل گیری حکومتهای خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و نادان ممکن نیست؟ این روشنفکران در عمل به رژیمی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آن هستند(3
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3710
نگارش : 15.02.06
رژه ارتش آزادیبخش و وحشت آخوندها؟! از: آ.ج
ما گفتیم سوراخ موش درد شما را حل نخواهد کرد، آنهم از روی کمک و نجات خودتان از غرق شدن هر چه بیشتر در منجلاب خیانت و مزدوری برای رژیم ضد ایرانی و ضد اسلامی آخوند ها می باشد که دنیا یکپارچه آنرا در آخرین نمایش دجالیت و خونریزی و خشونت محکوم نموده است. از قدیم و ندیم گفته اند یاسین به گوش خر خواندن است ولی من شما را بلانسبت خر نمی دانم بلکه مزدور آخوندها می دانم چون هر جا رژیم شکست خورده غم و اندوه در تمام نوشته های شما و عزاداری در سایتهایتان بیشتر می شود و جیغهای رنگی می کشید و هذیان می گوئید!
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=218
نگارش : مرداد1385
افلاس اطلاعات آخوندی و عَلَم کردن”جوخه های ترور مجاهدین”! در اروپا – از : احمد فروغی
برای آسودگی خاطر این وحوش تأکید میکنم, آنکه”امام دجالان” و عصاره تمامی خونخواران, مرتجعین و رذالت پیشه گان تاریخ ایران بود, از منتسب کردن مجاهدین به بیگانگان, از شوروی, آمریکا, اسرائیل و عراق و یک دوجین کشورهای دیگر طرفی نبست و چیزی جز لقب”منفور ترین چهره” جهان را با خود به گور نبرد, تا چه رسد به سفلگان بی مقدار و”کاسه لیسی” که در منتهای خودفروشی و عرضه خود به رژیمهای ستمگر تاریخ ایران, دستمالهای مصرف شده ای, بیشتر از امثال احسان نراقی کارگزار ساواک شاه و مستخدم دستگاه شکنجه آخوندی, نخواهند بود.
در دوران حاکمیت سیاهترین دیکتاتوری تاریخ این میهن, یعنی نظام ولایت فقیه, مقاومت درخشان ایران به نور افشانی پرصلابت خود در مسیر آزادی ملت ایران ادامه خواهد داد و هر مانعی را از سر راه برمیدارد, حال بگذار وقتی مه نور میافشاند,”سگان” تا دلشان میخواهد”عوعوکنند”….
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3458
نگارش : مرداد1385
5میلیون و200 هزار سیلی بر بناگوش آخوندها و دم و دنبالچه هایشان… از : بیژن قهرمانی
واقعا بایستی به این خائنین و عوامل رژیم پلید آخوندی گفت: بسوزید و بیشتر بسوزید که دوران دجالیت و عوامفریبی به سر آمده است. بی شک, ایام پاسخگویی به تمام رذالتها وجنایتها و همدستی با دشمن ترین دشمنان مردم ایران در سیاهترین دوران تاریخشان فرا خواهد رسید. جنایات آخوندها و انبوه شکنجه و قتل و غارت و سنگسار و…که توسط همین رژیم انجام شده است به محاکمه کشیده خواهد شد. انگلهایی که به پر و پای رشیدترین, فداکارترین و پاکبازترین فرزندان این خلق که با همه چیزشان کمر به سرنگونی این رژیم بسته اند, پیچیده اند, در آن زمان روزگار بسیار بدی خواهند داشت. واقعیت این است که دوران اینگونه پشتک و وارونه زدنها در آستان خمینی و خمینی صفتان به سرآمده و درد بی درمان سرنگونی رژیم را دوا نخواهد کرد, روز حسابرسی نزدیک است
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3502
نگارش : خرداد1385
قتل های مشکوک در داخل و مرده خواری در خارج – از : محمد داودی
بنابرگفته ای تاریخی”دشمنان آزادی (بخوانید دشمنان مردم و مقاومت خونبارشان) از میان حُمَقا آفریده شده اند” حالا در این میان نیز تعدادی پیدا میشوند که از هزاران کیلومتر دورتر بوی کباب جمهوری ذلت به مشامشان میرسد و با بهانه عشق به کباب خر داغ شده, درکسوت دشمنان مردم درآمده و خود را به آغوش اسلام عزیز یعنی”پدرمعنوی” معتادین به خیانت و مزدوران ول میکنند تا درآن غنوده و به آلاف و الوفی برسند و از خوان یغمائی که دیوجماران بنیان گذارد بی نصیب نمانند.
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3260
نگارش : خرداد1385
غیظ و کین آخوندها از پایداری پرشکوه در اشرف – از : خلیل ودود
چندی قبل مطلبی در یکی از سایتهای وزارت اطلاعات توجهم را جلب کرد. اگرچه آخوند دریده اژه ای همچنان غیظ وکین حیوانی و سوزش عمیق خود را با فرهنگ دجالگرانه و رذیلانه آخوندیش علیه مجاهدین در این مطلب بیان نموده ولی به رغم تمامی تلاش برای خالی کردن عقده ها و سوزش در برابر مجاهدین و دژ سرفراز و پایدار اشرف ناگزیر از اعتراف به شکست خود در برابر عزم و اراده پولادین تک تک مجاهدین در اشرف شده است.
در قسمتی از این لجن نامه مدعی شده است:”رجوی ظرف و مکان مناسب جاری کردن ایدئولوژیش را با نام… (اشرف) ثبت و با این نام گذاری آن را در ذهن مریدان تهی شده اش مقدس کرد…”
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3188
نگارش : مرداد1385
هویت فردی در فرهنگ اطلاعات آخوندی- از: راحله محسنی
برای من خیلی جالب است که مزدوران خودفروخته ای از”هویتِ فردی” دم میزنند که مدتهاست هویت انسانی خویش را در معرض تاراج ارتجاع ددمنش و وحشی حاکم بر ایران گذاشته اند. باید پرسید هویت فردی در فرهنگ وزارت اطلاعات برای این مزدوران چه تعریفی شده است و آنچه تحت عنوان فاصله”دنیای تنگ مجاهدین با دنیای آزاد” بلغور میکنند, آیا منظورشان”دنیای آزاد!” زیر قبای آخوندهاست و یا دنیای آزاد بی هویتی انسانی و خودفروشی سیاسی؟! اینکه هر کس دست در خون مجاهدین کرده و آنرا بنام کلمه مقدس آزادی بیان کند, یکی از رذالت پیشه ترین اقداماتی است که این مزدوران به آن مشغول هستند و البته به یمن پایداری مجاهدین, این اقدامات ضدانسانی بر همگان آشکار شده است و این حنای کهنه شده دیگر رنگی ندارد.
متن کامل
http://www.iran-efshagar.com/common/details.aspx?id=3486
نگارش : فروردین1385
طاق بالابلند و ظرفیت تاریخی کم نظیر مجاهدین – از : محمود یونسی
بدون شک سفارشات اکید برادر مسعود بود, که این مزدوران را برخلاف همه جنبشهای انقلابی و میهنی که خائنین را به سزای خیانت و جناباتشان می رساندند, مجاهدین به رغم بیش از 120000 شهید, حتی یک مورد به مجازات مزدوران در خارج از خاک ایران مبادرت نکرده اند. همه را رها کردند تا دنبال زندگی خودشان بروند. بنا به نوشته های خودشان (1) هیج گاه اهانت و اذیت و آزاری در کار نبوده است. این از افتخارات مقاومتی غرقه در خون است که از رهبری پاکبازش”مسعود” سرچشمه گرفته و از یک چنین ظرفیت تاریخی کم نظیری برخوردار است.
 

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا