مرور رده

اعضاء مجاهدین

سخنی با حمید اسدیان – قسمت سوم و پایانی

آقای اسدیان شما درهر سرفصل نشست های درونی و یا انتشار پیام های مسعود خان چند بیت شعر بیجا، کاملا مبالغه آمیز که با یک من سریشم هم به مسعود نمی چسبید ، سرودی. این شعرها درد اعضای دربند رجوی نبود. مثلا : هنگام وقوع كجا بودی؟ به یاد برادر…

همچنان بر طبل توخالی سرنگونی بکوبید

به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان این بار زهرا مریخی مسئول اول سازمان در اشرف سه به روده درازی پرداخته و حرفهایی زده که نشان می دهد آنان دست کمی از اربابان دروغگو خود یعنی رجوی ها ندارند.این بار زهرا مریخی یکی دیگر از انتصابهای کشکی مسئول اولی…

چرا شوهران مریم در مراسم سالگرد سازمان شرکت نکردند؟

غیبت شوهران مریم عضدانلو، در مراسم سالگرد 55 سالگی فرقه رجوی شهریور سال جاری ، مراسمی تحت عنوان آغاز پنجاه و پنجمین سال تاسیس سازمان در اردوگاه دهکده مانز ، برگزار شد ، اما غیبت شوهران مریم عضدانلو به چشم می زد! شوهر دوم مریم،…

زهرا مریخی در سالگرد تأسیس سازمان چه گفت؟

اوکه کارگزار مریمی است که خود کارگزار فرومایه ی مسعود رجوی است و عنوان دروغین مسئول اول رایدک میکشد ، اقلا صداقت امیرعباس هویدا نخست وزیر نیمه مادام العمر محمد رضا شاه رانداشت که وقتی باو گفتند که شخص دوم مملکت هستی، جواب داد که ما فقط یک…

سخنی با حمید اسدیان – قسمت دوم

اسدیان عزیز!!! شما با شعرهای خود شاید برای خود پز شورایی درکنار آقای هزار خانی را دارید ولی این شورا از زمان تاسیس چقدر از گروه ها وتشکل ها را داشت و امروز چطوراست؟! شرح این داستان را باید از کجا شروع کنیم واز خود سوال کنیم که چرا مسعود…

اندر احوالات حمید اسدیان یا بقول رجوی مستاجر بدون اجاره

من به شخصه و در طول تمامی این مدت در رابطه با اعضایی که هنوز در مناسبات فرقه مجاهدین خلق هستند دوست نداشته و ندارم که مطلبی بنویسم. حتی اعضایی که شاید تحت اجبار تشکیلات و یا اظهار وجود، من را با شیوه های غیر اصولی و گاها خارج از معیارهای…

سخنی با حمید اسدیان

قسمت اول باند رجوی مدتی بود که به خانواده ها وجدا شده ها درداخل حمله نمی کرد. فکر میکرد با آمدن به آلبانی ازفشار خانواده های گرفتار درامان مانده ویا به قول مریم تهران را فتح کردند! منظور ایشان خزیدن به قلعه ای درآلبانی که با کمک قاتلان…

فیلابی و همپالگیهایش

هذیان سرایی مسلم اسکندر فیلابی تن لش و تن پرورانی ازآغازبرای حفظ جان بی مقدارشان از ایران به فرنگ متواری شدند و درکنار دریا ودریاچه وسواحل فرانسه لمیدند و در ازای هذیان سرایی وتملق گویی مشمئزکننده ازفرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق،…

چرا زهرا مریخی در برنامه اشرف سه کنار زده شد؟

بعد از راه اندازی شوهای مسخره مریم قجر در اشرف سه ، اکنون زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین سعی نمود با پیامی همه چیز را به جیب خودش بریزد و این که او هم در صحنه حضور داشته است. چیزی که در مراسم های اشرف سه نمود داشت تحویل نگرفتن وی توسط…

مهدی افتخاری سر طعمه یا مجاهد صدیق؟

این پلیدی و دیو صفتی نیست که تا وقتی فردی زنده است باید به او حمله کرد و فرد را لجن مال کرد. وقتی جانش را از دست می دهد یک شبه نام مبارز خستگی ناپذیر و مجاهد و قهرمان بر او گذاشت. اکنون صحبت از مهدی افتخاری است مردی که در فرار رجوی در…