مرور

انجمن نجات مرکز اراک

گرد و خاک رجوی در 22 بهمن

قسمتی از پیامت به بچه های اشرف نشان در ایران بود! آقای رجوی انگار با طولانی شدن زمان مبارزه یک تخته ات هم کم شده؟ آخر مرد ناحسابی بچه اشرف نشان در ایران کجا بود؟اصلا فکر میکنی چند درصد از جوانان ایرانی تا بحال اسم این اشرف پرآوازه شما به…

باز هم قمپز در کردن مسعود رجوی شروع شد

مگر شما به نيروی جوان اهميتی می دهيد اگر واقعا شما برای جوانها ارزشی قائل بوديد آنها را با فريب به عراق منتقل و در پادگان مخوف اشرف قرنطينه نمی کرديد و به آنها آموزش ضد مردمی نمی داديد که آنها را به ايران بفرستيد که اموال مردم را به آتش…

جهاد اکبر در ماشين لباسشويی آقای رجوی

مغز شويی که در سازمان مجاهدين وجود دارد در تاريخ سیستم های دیکتاتوری و قرون وسطایی بی سابقه بوده است. ماشین مکانيکی که آقای رجوی راه انداخته است تلاش دارد برخلاف تمايلات فرد ، فرد را تغيير دهد. افرادی که به او اعتماد کرده بودند رجوی هم سوار…

سران ظالم و ستیزه جوی مجاهدین، صدای دل مرا می شنوید

نگار عباسی ! او می داند که پدر و مادرش در پادگانی بنام اشرف اسیر هستند . وی تا کنون داستان پدر و مادرش را برای کسی بیان نکرده است . پدر و مادر نگار یکی از 3400 عضو سازمان هستند و در پادگان اشرف به اسارت در آمده اند . نگار این امید را دارد…

پيام تسليت به خانواده رضائی

درنهايت تاثر و تاسف ، مطلع شديم آقای مصطفی رضائی ، پدر حسن رضائی ، در منتهای آرزو ديدار فرزندش ، چشم از جهان فرو بست ودار فانی را وداع گفت . اين سوگ دردناک را به ويژه به آقای حسين رضائی و ديگر اعضای خانواده گرامی تسليت گفته و طول عمر آن…

کولاک رجوی ها در 16 آذر

شعار آزادی در دستگاه شما فقط برای فريب دادن دانشجوهاست ولاغير . آقای رجوی هيچ دروغی نمی تواند برای هميشه از چشم جامعه پنهان بماند . شما هم بهتر از هرکس می دانيد که وعده وعيدهای شما فرماليستی است. در دستگاه ارتجاعی شما آزادی معنی و مفهوم…

آه افراد شکنجه شده در فرقه رجوی نادر رفيعی نژاد را گرفت

دورانی که مخالفت های درون تشکيلاتی در فرقه مخوف رجوی به يک معضل تبديل شده بود . رجوی برای اين که با افراد مخالف برخورد و يا صفر ، صفر ، کند . کتيبه های خواهران مجاهد را تبديل به زندان کرد . افراد مخالف را زير پوشش نفوذی در کتيبه ها جمع آوری…

درباره پیام های يک ديوانه!

رجوی در پيام اخيرش مطرح کرده بود که اگر بخواهيم اشرف را ترک کنيم دولت عراق بايستی دويست ميليون دلار به ما قرامت بپردازد و در پيامش گفته بود 23 سال حاصل رنج و تلاش رزم آوران آزادی است که اشرف به اين نقطه رسيده است .بهتر بود می گفتيد حاصل…

باز هم دم خروس سران مجاهدین بیرون زد

72 روز اعتصاب نمايشی با فريب کاری رهبران فرقه . عادت ديرينه رهبری فرقه فقط لب گود نشستن و گفتن لنگش کن است . تمامی عکس و فيلم مربوط به اعتصاب غذا در سايت منفور سازمان درج شده بود را مشاهده کردم .حتی برای نمونه هم يکی از سران سازمان در عکس و…