مرور

انجمن نجات مرکز اراک

سفر به اشرف؛ کشتارگاه عاطفه ها

سالها پیش برادرم اسماعیل در جنگ تحميلی به دست گرگ صفتانی به اسارت درآمد که اسم خود را مجاهد و آرمان خود را مثلا آزادی خلق گذاشته بودند. من، پدر و مادرم در نبود او روزگار بسیارسختی را گذرانديم آنگونه سخت برما گذشت که من حاضر شدم با همه…

در خواست کمک خانواده های انجمن نجات اراک از سفیر سوئد

رفتار فرقه رجوی در طول سالیان گذشته با خانواده های اعضای این سازمان گویای بسیار شفاف از ایدئولوژی این فرقه در برابر منطق وقوانین می باشد. خانواده هايی که سالها از فرزندانشان بدور بودند و سازمان اين حق را به خانواده ها نمی دهد که با…

نامه خانواده های عضو انجمن نجات اراک به سفیر عراق در ایران

ما تعدادی از خانواده های رنج کشيده در استان مرکزی ( اراک ) هستیم که فرزندانمان چندين سال است به دستور شخص رجوی تحت شستشوی مغزی قرار گرفته و در پادگان موصوف به اشرف به اسارت گرفته شده اند . طی اين چندين سال سازمان ظالم مجاهدين ملاقات ما را…

درخواست کمک خانواده های انجمن نجات اراک از کمیته صلیب سرخ

رهبران این فرقه جهنمی و تروریستی همیشه و به بهانه های مختلف و خصوصا در زمان احساس خطر ، نیروهای رده پایین و اسرای در بند خود را برای نیل به اهداف کثیف مسعود رجوی (رهبر این فرقه) قربانی نموده اند. لذا مجددا با توجه به اسارت تعدادی از…

مجاهدين فريب کار و دروغ گو هستند

نفرات سازمان دور تا دور ما را گرفته بودند تا می خواستم با حميد رضا صحبتی داشته باشم نفرات سازمان بحث را عوض می کردند پسرم با من حرف داشت از نفرات سازمان می ترسيد حرفی بزند . سازمان فقط با من اين رفتار را نکرد چند وقت پيش هم يک سری از…

نامه خانواده های انجمن نجات اراک به سفیر اسپانیا

ما خانواده های عضو انجمن نجات اراک فرزندانمان چندين سال است در سازمان مخوف ، ضد دمکراتيک و ناقض حقوق بشر یعنی سازمان مجاهدين خلق ایران در اسارت می باشند. حال تعجب ما از عملکرد کشوری با پیشنه کهن مانند اسپانیا است که چرا باید نماینده آن در…

سران مجاهدین از انسانیت بویی نبرده اند

من زمانی که اينها می گويند ما برای آزادی می جنگيم تعجب می کنم . همان جا از سران سازمان سئوال کردم که شما برای چه هدفی در عراق هستيد ؟ جواب دادند برای آزادی. به آنها گفتم کدام آزادی مگر برادر من درپادگان شما آزاد است برادر من که معنی…

درخواست خانواده نوری از نماینده محترم صلیب سرخ

با توجه به آخرين ديدار که برای بارسوم برادرش با وی داشت متوجه اين موضوع شديم که حميدرضا شستشوی مغزی شديد شده و به خاطر اسارت روحی وروانی که درآنجا دارد درمحل ملاقاتها ازگفتن واقعيت ترس دارد وعقيده داريم اگرملاقاتها به محل ديگری وبا آزادی…

گفتگو با آقای ولی ا… گل ريزان پدر عباس گل ريزان

اين چه سازمان آزادی خواهی است که فرزند مرا 18 سال پيش خودش نگه داشته طی اين 18 سال يک نامه از فرزندم بدستم نرسيده که از زنده ماندن آن با خبر شوم حتی يک تماس تلفنی با من نداشته است آنوقت اين سازمان مدعی آزادی است . فرزندم را که از نزديک ديدم…

خاطرات اسارت فواد بصری – قسمت دوم

با پذيرش قطعنامه، نفرات خيلی زيادی زن و مرد تحت پوش عمليات سرنگونی از خارج به عراق منتقل کردند در مقرها با کم بود جا مواجه بودند نفرات جديد شب ها در سالن غذا خوری استراحت می کردند . رجوی در رابطه با عمليات نشست توجيهی را در سالن اجتماعات…