انجمن نجات مرکز خراسان رضوی

 • نقض حقوق بشرخانواده‌ها و سازمان مجاهدین خلق

  خانواده‌ها و سازمان مجاهدین خلق

  افرادی که هریک دارای خانواده بوده‌اند و در صورت بازگشت و جدایی از سازمان با رأفت اسلامی و با عفو عمومی می‌توانند به آغوش خانواده برگردند و مانند سایر افراد در جامعه و در کنار خانواده به زندگی خود ادامه دهند، متأسفانه سازمان با دور…

 • اضمحلال فرقه رجویعلل ترس رجوی از فرار افراد فرقه اش چیست؟!

  علل ترس رجوی از فرار افراد فرقه اش چیست؟!

  چهارمین علت جلوگیری از فرار اسرا درماندگی رجویها در مقابل خواسته بحق خانواده هاست.خانواده ها بعد از رهایی فرزندشان نه از حق خودشان می گذرند نه از حق فرزندانشان که سالیان سال آنها را به اسارت ذهنی و جسمی خود گرفته و سالهاست از محبت…

 • خانواده هارابعه بهبهانی: پدرم کجایی که به درد دلهایم گوش کنی

  رابعه بهبهانی: پدرم کجایی که به درد دلهایم گوش کنی

  پدرعزیزم و بهتر از جانم اینک دخترت رابعه بهبهانی برای چندمین بار نامه ای برایت می نویسم امیدوارم این نامه ها این قدر برایت ارزشمند باشد که به دل نوشته هایش گوش کنی این نامه را از طرف خودم و خواهر و برادرانم و مادر…

 • خانواده هاشهین میش مست: دلم خیلی هوایت را کرده پدر جان

  شهین میش مست: دلم خیلی هوایت را کرده پدر جان

  پدرم رجوی تا که می خواهد شما را در اسارت افکار و نیات پلیدش در زندان خود ساخته اش زندانی کند آخر من نمی فهم چرا مرا از دیدنت مرحوم می کند او چه جور آدمی ست مگر خودش پسر خود را دیدار نمی کرد…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبريدن عاطفه ها در فرقه رجوی

  بریدن عاطفه ها در فرقه رجوی

  یک روز که گذری او را دیدم بعد از چند روز که از فوت پدرش گذشته بود دیدم خیلی ناراحت و گرفته است، گفتم: چی شده؟ علی گفت: در نشست های عملیات جاری من را سوژه کرده اند که چرا ناراحتم!!! و نباید گرفته باشم…

 • خانواده هابه خواهر عزیزم صدیقه کریمی در آلبانی

  به خواهر عزیزم صدیقه کریمی در آلبانی

  خواهر مهربان و قشنگم، تا زمانی که در عراق بودی دوبار برای دیدنت به عراق آمدیم ولی چشمان تنگ و حسود رجوی اجازه دیدار به ما را ندادند.رجویها بدانند که اگر خدا یاریم کند به آلبانی هم خواهم آمد وسختی ودوری راه را به جان…

 • مریم رجویلبخند دروغین مریم رجوی چه کسی را می فریبد؟!!!

  لبخند دروغین مریم رجوی چه کسی را می فریبد؟!!!

  خانم حسینی، لازم بود لااقل به عنوان یک روزنامه نگار بی طرف مصاحبه ای هم با افراد جداشده از این فرقه و خانواده های اسیران آنها انجام می دادید تا بیشتر در جریان جنایات وخیانتهای این فرقه قرار بگیرید و آن وقت قضاوت کنید. این…

 • خانواده هاتقدیم به پدری که ندارمش...، ولی بی حد دوستش دارم...

  تقدیم به پدری که ندارمش…، ولی بی حد دوستش دارم…

  ولی افسوس و صد افسوس که من در طول مدت عمرم از تولد تاکنون که 36 سال عمر دارم پدرم را برای یک بار هم ندیده ام لذا از شما گرامیان خواهشمندم که حداقل نوشته من را به ایشان برسانید که در آن به این…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویهمدردی با آقای احسان بیدی در آلبانی

  همدردی با آقای احسان بیدی در آلبانی

  اکنون از شما برادر بزرگوار خواهانیم، در صورت امکان به وطن عزیزمان ایران و به آغوش گرم خانواده خود بر گردید و خدا را شاکر باشید که از یوغ و بردگی این فرقه جدا شده و رهایی یافته اید البته اگر مایل باشید. ما هم…

 • نقض حقوق بشرمریم رجوی با چه رویی از روز زن و حقوق آن می گوید

  مریم رجوی با چه رویی از روز زن و حقوق آن می گوید

  اگر به رفتاری که امروز داعش تحت عنوان اجرای احکام اسلام زنان دارد نگاه کنی مانند گرفتن دختران ایزدی عراق به بردگی، دقیقا متوجه می شوی که نمونه هایی از اعمال فرقه شماست که هزاران زن ودختر مسلمان ایرانی رادر چنگال فرقه خود اسیر نموده…

 • مریم رجویمریم رجوی از کدام عید و از کدام بهار می گوید؟!!

  مریم رجوی از کدام عید و از کدام بهار می گوید؟!!

  حدود 3000نفر از بهترین فرزندان این وطن را به اسارت افکار وخواسته های خود گرفته ای و آوای آزادی و امنیت و رفاه سر می دهی.آیا افراد تحت سیطره تو در لیبرتی وآلبانی می توانند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند؟ آن امنیتی که تو…

 • وارونه نمایینتیجه انتخابات ایران چه سودی برای رجوی ها دارد؟

  نتیجه انتخابات ایران چه سودی برای رجوی ها دارد؟

  شما خوب می دانید در دمکراسی های غربی هم این قدر که در انتخابات ایران شرکت کردند نمی کنند گاهاً حتی به 30درصد هم نمی رسد حال اینکه شما 62 درصد نمی بینید وآن 40درصد باقیمانده به قول خودتان نیمه خالی لیوان را می بینید.…

دکمه بازگشت به بالا