مرور

انجمن نجات مرکز سیستان و بلوچستان

بازگشت ملک جمشید ده مرده به میهن

روز سه شنبه 14 بهمن ماه 1393، آقای ملک جمشید ده مرده، پس از گذشت 27 سال اسارت با گسستن بندهای ذهنی فرقه رجوی توانست به آغوش میهن و خانواده بازگردد. ایشان در سال 66 و در جریان جنگ تحمیلی در عملیات مجاهدین موسوم به حنیف که بر علیه رزمندگان…

رجوی خائن، چه بر سر بچه هایمان آورده ای؟

در آخر از همه مجامع بین المللی می خواهیم به شکایات ما خانواده ها رسیدگی کند چرا که رجوی با سوء استفاده از بچه هایمان دارد جنایتی علیه انسانیت انجام می دهد و با دجالگری تمام بچه هایمان را از حقوق اولیه بشری محروم کرده و از همه انسانهای شریف…

آرزوهای ما وقتی که در اسارت فرقه بودیم

صبحانه آن چیزی بخوریم که خودمان میل داریم نه آن چیزی که در برنامه فرقه بود برنامه روزمان را خودمان تنظیم کنیم نه آن چیزی که در فرقه دستور داده می شد و بایستی آن را مو به مو اجرا کنیم در مراسم صبح گاه هر روز شرکت نکنیم و هر روز سرودهای…

در درون فرقه رجوی چه میگذرد؟؟؟

رجوی به هر قیمت فقط به فکر رسیدن به قدرت است و می داند بین مردم ایران منفور است چرا که بسیاری از مردم خانواده هایی که رجوی آنها را از هم پاشیده را می بینند و همینطور جنایاتی که کرده را دیده و شنیده اند. رجوی فقط و فقط برای حفظ موقعیت تخیلی…

مرز سرخ رجوی در تماشای برنامه های تلویزیونی داخل ایران

در نهایت هم طوری فوتبال پخش میکردند که کمتر کسی حاضر میشد آن را نگاه کند چون برنامه صبح را فشرده میکردند و مجبور بودیم صبح، سر زمان بندی بیدار باشیم و برای خیلی ها سوال میشد که چرا فوتبال، حتی جام جهانی یا فوتبال باشگاههای اروپا را…

خیانت های مقدس در فرقه رجوی

بعد از اینکه در ذهن افراد جا انداختند که دشمن ما نظام جمهوری اسلامی ایران است این حرف و این اعتقادی که برای فرد قالب میکنند پایه ای میشود برای حرفها و جا انداختن افکار بعدی شان. دیگر بعد از این همه چیز را که عوض میکنند ما برای جنگ با ایران…

شلوغکاری مجاهدین در تیر و مرداد 88

با برنامه ریزی از قبل که ما هم از آن اطلاعی نداشتیم به ما گفته شد که جلوی آنها بایستید و ما هم جلوی درب ایستاده بودیم که ناگهان مجدد صدای نکره معصومه به گوش رسید که گفت میکشم میکشم آنکه برادرم را کشت که گویا در محل دیگری در همان زمان درگیری…

رجوی با دیدن این عکسها سکته می کند

در بضعی از سایتها عکسهای از چند تا از دوستانم که در اشرف با هم بودیم و آنها را به اصطلاح میلیشیا میگفتند یا همان بچه های سازمان را دیدم و درجا ناخود آگاه داد زدم رجوی بدبخت با دیدن این عکسها سکته میکنه چون سالیان سال به اینها هم خیانت کرد و…

کسی که جان آدمها برایش هیچ ارزشی ندارد و برای انسانیت هیچ ارزشی قائل نیست

جان انسانها همیشه با ارزش ترین چیز بوده و هست ولی به نظر من در کمتر جایی جان انسانها از جان دادنشان جلوی دوربینها ارزش کمتری دارد اما این را من خودم به عینه دیده و لمس کردم و در جایی از این کره خاکی و در همین سالهای اخیر که البته هم اکنون…