مرور

انجمن نجات مرکز سیستان و بلوچستان

این بار تیر نفاق بر پیکر مادری دلسوخته اصابت کرد

این مادر که سالهاست در هجران تنها فرزند جگرگوشه اش، شب را به صبح میرساند، برای سومین بار است که بامید دیدار یوسف اش "خسرو بلوچ اربابی" در مقابل اسارتگاه اشرف، مصمم و استوار حضور یافته، و با اراده ای پولادین همچنان در مقابل جهنمی که رجوی…

همایش یک روزه انجمن نجات در شهرستان ایرانشهر

در این همایش که به دعوت انجمن نجات سیستان و بلوچستان و با همکاری هلال احمر ایرانشهر برگزار شد. سخنرانی یکی از اساتید محترم دانشگاه، با مضمون نگاه از بیرون به روابط و مناسبات درونی فرقه ها، بویژه فرقه رجوی، مورد توجه حضار قرار گرفت و پس از…

2500 کیلومترمسافت، با هدف نجات اسرای فرقه رجوی

اولین کاروان خانواده های 16 تن از اسیران در بند فرقه تروریستی رجوی، که سالهاست درقلعه اشرف، درشستشوی مغزی به سر می برند، روز پنجشنبه 24 شهریور و به مقصد عراق حرکت نمودند.این عزیزان با دلی شکسته، اما سرشار از امید و توکل به خدا وبا اراده ای…