مرور

انجمن نجات مرکز فارس

خاطرات کامبیز باقر زاده – قسمت اول

قرار شد همکاری با سازمان را با کارهای مالی – اجتماعی شروع کنم. درس، دوستان و همه چیز را فراموش کرده بودم و ناخواسته به مسیری وارد شدم که انگار فقط راه پیش داشت و هیچ گونه تغییر مسیری امکان پذیر نبود. بعد از مدتی یکی از برادرهایم برای دیدن…

چه کسی نگران کودکان فرقه ی رجوی است

والدین درون فرقه پلی گامیست متهم هستند به این که شستشوی مغزی داده شده اند. چنان چه در همه ی فرقه ها معمول است ؛همانند مجاهدین خلق که پس از انقلاب ایدئولوژیک زوج ها پس از نشست های شستشوی مغزی مجبور به طلاق شدند و سپس در سال 1990 طی جنگ اول…

مادری که در فراق فرزندش به آسمان پرکشید

مادری که در فراق فرزندش عبدالرضا جوکار به آسمان پرکشید مادران اسوه های فداکاری، جلوه های صبوری و آینه های بردباری که فرزند را از آغاز بودنش در آغوش پر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود می پرورانند. لحظه ای از فکر فرزند خود غافل نمانده و…

آخرین فرصت

صحبت اصلی با دولت انگلستان است. شما که به تازگی فرقه را از لیست تروریستی خارج نموده اید و آنها را مسالمت جو و آرام ارزیابی کرده اید، الان که هنگام خروج این فرقه فرا رسیده است چرا ساکت نشسته اید و هیچ سخنی نمی گویید آیا بهتر نیست که این…

اینجا زمانی اشرف بود

. اینجا همانجایی است که افراد زیادی به نام کسب آزادی فریب خوردند و در عوض مبارزه برای آزادی، برای نجات خود از دیو فرقه دست به مبارزه برمی داشتند تا بلکه بتوانند خود را نجات دهند. اینجا جایی بود که همگان برای همیشه یا دست کم برای مدتی بس…

گروگانگیری جدید

این گروه تروریستی که ازسالیان پیش در پی ناکامی های پی درپی که در زمینه «استراتژی جنگ مسلحانه» متحمل شد برای جلوگیری از فرار نیروها به سرعت دست به کار شد و این سازمان سیاسی را به یک فرقه مخوف تبدیل کرد و در سایه آن تمامی اعضاء خود را در…

حربه قدیمی و زنگ زده

بنابراین کاملا واضح است که چرا فرقه اینقدر به مشکلات بیرونی و آب و رنگ دادن به آن می پردازد. آری برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات داخلی که انرژی فراوانی از سیستم رهبری آن گرفته است، بطوری مجبور است با سیل افشاگری های همین افراد جدا شده…

به بهانه 350 حرکت اعتراضی در مرداد ماه

آیا زمان آن نرسیده که با نگاهی به گذشته نکبت بار و خیانت بار خود و برخورد منطقی و واقعی با آرمان های مردم ایران دست از کوته بینی های خود برداشته و بیش از این آلت دست قدرت ها و ستمگران، این دشمنان قسم خورده و واقعی مردم ایران بردارید و به…

رجوی و رفع تبعیض علیه زنان

مسعود رجوی طی انقلاب ایدئولوژیک که سالها پیش مطرح کرد، برای رفع تبعیض علیه زنان، زنان را به رده های بالاتر ا ز مردان منسوب کرده و آنان را در موقعیت های فریب دهنده ی مردانه قرار داد تا بگوید ما نه تنها برای زنان ارزش زیادی قائل هستیم بلکه…

ترس و وحشت

گفتگوهایی در جریان است تا مسئولیت نگهداری و تعیین تکلیف کمپ اشرف بطور کامل به نیروهای عراقی واگذرا شود این موضوع فرقه را برآن داشته است تا با عجله و شتاب توام با هراس سراسیمه دست به تجمع در مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در واشنگتن…