مرور

انجمن نجات مرکز فارس

ترس و وحشت

گفتگوهایی در جریان است تا مسئولیت نگهداری و تعیین تکلیف کمپ اشرف بطور کامل به نیروهای عراقی واگذرا شود این موضوع فرقه را برآن داشته است تا با عجله و شتاب توام با هراس سراسیمه دست به تجمع در مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در واشنگتن…

مینا

از مامان مریم برایم می گفت. اما 1 روز تمام برایش اشک ریختم وقتی فهمیدم که او مامان مریمش را هرگز ندیده است و اکنون 10 سال است که برایش اشک می ریزم چرا که او حتی مفهوم مادر را نمی دانست و گمان می برد و به یقینش رسانده بودند که فقط مریم مادرش…

فرقه خانواده دوست

باید از سران این فرقه هم پرسید که آیا آن افرادی که با در دست گرفتن عکس فرزندان خود در مقابل سفارت انگلستان و یا مقر UN در تهران جمع شدند و یا آنهایی که با پای خود و تحمل رنج و خطر مسافرت تا دم درب کمپ اشرف آمدند به امید دیداری ولو هر چند…

چاپلوسی های احمقانه

سردمداران امریکایی سیاست دوجانبه ی خود را در پیش می گیرند،اسم گروهی را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهند و بعد خودشان با رهبران همان گروه تروریست وارد معاملاتی غیرمنصفانه می شوند! فردی را به این دلیل که چند سال پیش عضو این گروه تروریست…

تبریک به مناسبت ازدواج آقای ابراهیم خدابنده

مسلما ازدواج آقای ابراهیم خدابنده که روزی مسئول روابط خارجی این فرقه بود برای سران آن خیلی دردناک و ناخوشایند جلوه خواهد کرد. به امید آزادی همه اسرای در بند کمپ اشرف.در انتها مجددا برای این زوج سعادتمند آرزوی خوشبختی میکنیم و این وصلت…

ضرب المثل دیگ و حلیم و افتادن در آن

می بینید که جلوگیری از سفر آقای مسعود خدابنده و همسرشان خانم آن سینگلتون نه بدلیل مزدوری و مأمور وزرات اطلاعات طبق گفته مجاهدین بلکه به خاطر عضویت در یک سازمان تروریستی صورت گرفته است. اما طبق معمول سایت های خود را مملو از اخباری کردند که…

توسل به مافیا

خانم مریم رجوی نیز در ادامه سفرهای بی پایان خود به کشورهای اروپایی که در آن از بذل هرنوع کمک های اطلاعاتی که از جاسوسی اعضاء کهنه کار خود علیه مردم ایران بدست آورده است برای جلب حمایت های بیشتر دریغ نمی کند تا بلکه بتواند از انزوای چند ساله…

مجلس ماتم “مجاهدین خلق” برای لرد جانستون

این روزها در کمپ اشرف یا همان اشرف سیتی مراسمی به مناسبت "فوت نابه هنگام" یکی از حامیان اصلی این فرقه برگزار میشود و مسئولین مختلف از "رئیس جمهور خود خوانده" تا سایرین و پایین تر به عزاداری مشغول هستند.

رجوی، مصدق، ایران

و امروز وقتی صفحه ی شبکه های تلویزیونی و اینترنتی فرقه ی رجوی را می بینیم کمی دلمان به حال مسعود و مریم می سوزد، برای این که چه نا آگاهانه قدم هایی بزرگ علیه خود بر می دارند! آنها عکس مصدق را همه جا نشان می دهند و این گونه به راحتی به…

حرکت در مسیر نابودی

تعداد بی شماری که از خارج کشور یعنی از کشورهای اروپایی و امریکا به وعده های پوچ و فریبکارانه به عراق آورده شده بودند و بدون اینکه اطلاعی از سلاح و رزم و میدان جنگ داشته باشند با یک آموزش مختصر در سازمان رزم قرار گرفتند و بعد هم به مسلخ…