وارونه نمایی

دجالگری مجاهدین برای روز کارگر

فرقه تروریستی رجوی که در دجالگری و وارونه نشان دادن همه چیز تبحر خاصی دارد این روزها که به روز جهانی کارگر نزدیک  میشویم تمرکز خود را بر روی این موضوع گذاشته است که تنها مدافع و حافظ منافع طبقه کارگر در کل دنیاست و اوست که میتواند لااقل در ایران حق پایمال شده کارگران را به آنها باز پس بدهد! اما اکنون دیگر بایستی بر همگان واضح شده باشد که گروه رجوی بدلیل ماهیت ضد انسانی اش نه تنها حقی برای کارگران قائل نیست بلکه برای هیچ انسانی بطور عام ارزشی و حقی نمیشناسد و همه چیز را در راستای منافع فرقه خود و رسیدن به اهداف خود تعریف و به رسمیت میشناسد! نمونه بارز و مشخص آن اینست که اکنون سالیان سال است که بیش از سه هزار تن از جوانان مردم ایران که اکنون دیگر همگی آنها پا به سن گذاشته اند را بدون اینکه کمترین حقی برای آینده آنها متصور باشد نگه داشته اند وهیچ اقدامی برای رهایی آنها از اسارتی که مجبور به تن دادن بدان هستند نمیکند! بخوبی بیاد دارم که مسئولین سازمان همواره باین نکته تاکید داشتند که شما هیچ حقی جز حق فدا کردن خود در راه سازمان ندارید. نیروهای سازمان را برای اینکه سرشان را بکاری گرم کنند مجبور میکردند که صبح تا شب مشغول کارهای پوشالی و بی ارزشی مانند جارو زدن خیابانهای قرارگاه یا کندن علف ها و خارهای بیابانهایی که تا شعاع چند کیلومتریش کسی زندگی نمیکرد یا اینکه برای نیروها برنامه می ریختند که بایستی در فلان نقطه قرارگاه یک انبار بسازند در صورتیکه از این اتاقک هایی که آماده بود بسیار داشتند و… و این در شرایطی بود که حداقل امکاناتی که یک نفر برای انجام چنین کارهایی بدانها نیاز داشت را در اختیار شان نمیگذاشتند امکانات اولیه ای مانند دستکش کار، کلاه ایمنی و…

واقعیت اینستکه سازمان مجاهدین در همه زمینه ها دستش رو شده است و این ژست ها و فیگورهای مترقی که بخود میگیرد اکنون دیگر کسی را فریب نخواهد داد. آنها با توجه به اینکه همه چیزشان را از دست داده اند فقط تلاش میکنند که با تبلیغ بروی چنین مراسمهایی مانند روز کارگر بگویند ما هنوز هستیم! در صورتیکه هر کسی میداند که یک جنبش یا سازمان یا گروهی به رهبر و شخص اولش معرفی میشود که اکنون سالیان سال است که شخص رجوی مانند موش به زیر زمین رفته و جرات سر درآوردن را ندارد!

اکنون سوال از رجوی اینست که تو خودرا مدافع حقوق کارگران میدانی آیا حق و حقوق نیروهای خودرا بدانها داده ای؟ آیا نیروهای تو در عصر ارتباطات امکان داشتن یک تماس تلفنی با خانواده های  خودرا دارند؟ آیا این حق را برای نیروهایت قائل هستی که بتوانند آزادانه بر خلاف میل تو و عقاید عقب مانده تو دست به اعتراض یا نوشتن یک مقاله علیه تو بزنند؟ یا اساسا خودت میتوانی بگویی که تو چه حقی را بطور کلی برای نیروهایت برسمیت میشناسی که اکنون دم از حقوق کارگر میزنی؟ آیابرفرض محال اگر فرقه تروریستی تو به قدرت رسیده بود چه برخوردی با اعتصاب یا سندیکای کارگری میکردی؟ آیا مانند قرارگاه اشرف تمام مخالفان و معترضانت را از دم تیغ میگذراندی؟

خیر آقای رجوی دست تو برای همه رو شده است و دیگر هیچکس فریب دجالگریهای تو را نخواهد خورد!

مراد

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا