مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

ســــــلاح نـــــــاموس رجــــــــوی

نمودار تند پیشروی و رشد ارتش او در خیانت به وطن بخصوص در جنگ 8 ساله ، آنچنان او را سرمست و مدهوش کرده بود که حتی بعد از آتش بس که خود نیز به منزله پایان جنگ و شکست استراتژی جنگی بود با کمک ارباب معدومش به گسترش آن پرداخته و چون خط و جبهه ای…

باورشان نمي شد از داخل زنگ مي زنم

بدليل در ليست تروريستي قرارداشتن آنان در كشورهاي آمريكا و اروپايي ديگر مثل قبل نمي توانند عكس العمل جدي داشته باشند و در صورت شكايت، شديدا مورد برخورد پليس قرار مي گيرند ولي در رابطه با آمدنم برخورد كوچكي داشتند و چند نفر از نیرو هاي خود را…

شگرد هاي كهنه شده فرقه رجوي

نگاهي كوتاه به شيوه جمع آوري نيرو در فرقه در سالهاي قبل كه غالبا از تركيه و كشورهاي عربي جمع آوري مي شدند ، داشته باشيم متوجه مي شويم كه اين افراد با ترفند و به بهانه كمك براي گرفتن پاسپورت پناهندگي در كشورهاي اروپايي به عراق آورده مي شدند…

ورشكسته گان سياسي در سمينار باز نشستگان امپرياليستي

مریم قجر كه تجربه آلت دست قرار گرفتن و مورد سوء استفاده سياسي توسط اين دول قرار دارد، ناباورانه قاطعيت موضع گيري دولت فرانسه عليه ايران را در جديت بر حمايت از فرقه و زيركانه آن را مشروط به رسميت شناختن آنان و خارج كردن نام آنان از ليست…

عيدي پدرانه

او اظهار مي داشت براي بار دوم نيز فقط بخاطر مادر مرحومش به اشرف رفته بودم كه او هم مثل من همه اين گرفتاريهاي ملاقات در قرارگاه اشرف را كشيد و او هم بعد از 20 سال فقط 4 ساعت ملاقات داشت كه همين هم باعث مرگ مادرش شد . او در ادامه اظهار داشت…

دزد پر رو يقه صاحب خانه را مي گيرد

رهبران فرقه و تحليل گران آنان كه موشكافانه در رسانه هاي غربي به دنبال مسائل حقوق بشري و هسته اي و سياسي ايران و عراق و ..... مي باشند تا مبادا حقي به حساب ملت ايران و كشورهاي منطقه رود ، اين بار چشم خود را به روي جنايت هاي اسرائيل در غزه…

پیام تسلیت به جناب آقاي علي قشقاوي

پدران و مادراني كه از سال 60 تاكنون چشم به روي جگر گوشه هايشان باز نكرده و در واپسين روزهاي عمر خود آرزوي مرگ رهبران فرقه رجوي و پاره شدن حصارهاي اشرف را دارند تا لحظه اي رويت ماه دل كنند و جان به جان آفرين تسليم نمايند .

قسمت دوم مصاحبه با آقاي نوريان، قهرمان بوكس

از نظر ورزشي استقبالي از طرف مردم از من شده كه از طرح آن شرم دارم واز طرف مسئولين نظام علي رغم ذهنياتي كه داشتم نه تنها هيچ برخوردي با من نشده است بلكه اعتمادم نسبت به آنها چند ين برابر شده و همانند يك قهرمان به من احترام گذاشتند و الان هم…

مرز سرخ رجوي يكي پس از ديگري پاره مي شود – قسمت اول

با توجه به اهداف بنده ازمن خواسته بود كه به همراه تيم به ايران برگردم و تصميم عجولانه و شتاب زده نگيرم و موقعيت خودم را خراب نكنم .ولي من آنقدر به لحاظ روحي در فشار بودم و فكر مي كردم كه افرادي مرا خراب كردند به همين خاطر تصميم جدي گرفتم تا…

ماندن تا كي تعهد پيشكش

خانم حسيني ، بهتر بود براي چند باره علم كردن پرچم " هيهات مناالذله " كه طي اين ساليان رهبر گم شده ات براي فريب و نگهداشتن افراد ا زآن استفاده مي كرد ، به نقد گذشته سازمان مي پرداختيد كه چرا سازمان علي رغم اتخاذ استراتژي هاي گوناگون امروز در…