مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

پیام 30 دی رجوی دیکتاتور: هر نوع سوال ممنوع

رجوی می‌خواهد مدعی شود که در ایران نیروهای زیادی دارد که با سازمان در ارتباط هستند. ترفندی که سال ها برای فریب نیروها در اشرف و امیدوار نگه داشتن آنها و بزرگ جلوه دادن سازمان استفاده می کرد، یکی دیگر از ویژگی های کم نظیر رجوی این است که…

پیام فرار و جدایی افراد از فرقه رجوی چیست؟

مگر درون فرقه چه می گذرد که این همه افراد با به جان خریدن خطرات و مشکلات در طی این سالیان حاضر به ماندن در آن نبوده و از آن فرار می کنند؟ مگر بسیاری از این افراد به اختیار خود به سمت این گروه جذب نشده بودند؟ پس بر آنان چه گذشته و چه بلایی…

آیا می شود خلقی را تا به ابد اسیر مجاهدین نگه داشت

اکنون رجوی سعی دارد با عوام فریبی باز هم تعدادی دیگر از نیروهای خود را به کشتن دهد و فکر می کند که با کشتن آنها صبح پیروزی او نزدیک تر خواهد شد. او اکنون با آویختن به غرب و درخواست از آنان برای حمله به ایران و تحریم همه جانبه سعی می کند که…

وطن پرستی از نوع رجوی ها

رجوی آگاهانه کاسه گدائی به سوی آمریکا دراز می‌کند. کسی که روزی مدعی قرار داشتن در نوک پیکان مبارزه با آمریکا بود، وقتی دید کارش از این راه پیش نرفت می خواهد با دخیل بستن به دامن چنین امامزاده ایی به اهدافش برسد. غافل از اینکه این امامزاده…

وعده سرنگونی، شعاری برای فریب نیروها در فرقه رجوی

یکی از ترفندهای مورد استفاده رجوی ها برای بزرگ جلوه دادن خود و روحیه دادن به نیروها یشان استفاده از وعده سرنگونی است. از بدو شروع جنگ مسلحانه آنها چنین روندی را با نیروهایشان در پیش گرفتند و علی رقم اینکه هیچ یک از این وعده ها به واقعیت نیز…

مسخرگی اولتیماتوم 12 ماهه مریم رجوی برای سرنگونی

واقعیت این است که رجوی ها در چنین فضایی که نیروهای وارفته وی در عراق در حال اخراج هستند نیاز به یک تغییر فضا و روحیه دادن به آنان دارد که با توجه به جریانات اخیر در داخل ایران خانم رجوی از فرصت استفاده نموده تا همانند گذشته با انگیزه دادن…

جعل خبر و دروغ از شگردهای همیشگی رجوی ها

فرقه رجوی بعد از خلع سلاح در عراق اکنون دست به حربه جدید تبلیغاتی دیگری زده است. رجوی در زمان صدام برای نگه داشتن نیروهای وارفته خودش دست به شهید سازی میزد او در آن زمان به طور مثال سعی می کرد که با علم کردن این افراد برای خودش آبرویی دست و…

مریم رجوی و دادن وعده های تو خالی

خانم مریم رجوی بارها و بارها در طی سال‌های گذشته برای فریب و نگهداری نیروهای فرقه به آنها وعده سرنگونی حکومت ایران در چند ماه و چند سال آینده را داده بود و حتی در مصاحبه با خبرگزاری های خارجی در سال 75 گفته بود که سال 2000 میلادی سال…

فرقه رجوی و آخرین خبر!

رجوی طبق برنامه ای که هر سال داشت بعد از تحویل سال عنوان می کرد که امسال سال سرنگونی است و همه در اشرف جشن می گرفتیم که بالاخره امسال تمام می شود جای شما خالی!!! کلی فیلم می دیدیم و یک روز در اختیار خودمان بودیم، ولی باز سالی تمام می شد ولی…

رجوی برای مطرح شدن، بی حرمتی به خون خدا را می پذیرد

توهم رجوی از بدو پیروزی انقلاب برای رهبری انقلاب بر کسی پوشیده نیست و مدعی است که هیچ اعتراضی و تظاهراتی و یا تجمعی در داخل کشور بدون برنامه او و همسر فراریش نمی باشد.ولی واقعیت این است که رجوی و سازمان او از 30 خرداد سال 60 به دلیل اتخاذ…