سینه چاک دادنهای پرویز خزایی مفت خور برای رجوی حقه باز

باز هم مفت خور دیگری از فرقه رجوی دست به قلم شد تا به ادامه افاضات خود اندر باب به اصطلاح مقاومت و رهبری رجوی جنایت کار اظهار فضل نماید.
وقتی به گدایی پانصد تومان دادند فکر می کرد که پولدار عالم شده است حال و روز پرویز خزایی مفلس و مفتخور رجوی پلید دقیقا مانند این گدا می باشد. وقتی آقای روحانی مرزهای خود را با کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند مشخص می کند و از سفر به کشور اتریش انصراف دادند این وا ماندگان تاریخ انگار به پیروزی بزرگی رسیدند و در بوق و کرنا کردند که فرقه رجوی چقدر قدرت دارد!! نخیر. خزایی مفت خور این بوی کباب نیست بلکه دارند چیز دیگری داغ می کند.!!!
این قلم به دست بی خاصیت فرقه رجوی سعی نمود اندر باب پنج عنصری حرف بزند که رجوی زن باره اصلا بویی از آن نبرده است بطور مثال وی می گوید آرمان و عشق، تشکیلات، رهبری و پرداخت بالاترین بهای ممکن!! اگر کسی رجوی جنایت کار را نشناسد فکر می کند که این تعاریف در مورد وی صادق است.
اگر مورد آرمان می گوید باید گفت که آیا شما اینقدر کودن تشریف دارید چیزهایی که رجوی جنایت کار در ابتدای پیروزی انقلاب می گفت آیا اکنون به آن اعتقاد دارد؟ وقتی دم از مبارزه به اصطلاح  ضد امریکا می زد. در صورتیکه حالا در کنار جنگ طلبان امریکایی است و خواهان حمله به کشور و مردم خود می شود. آیا این است معنی آرمان خواهی که شما از آن دم می زنید؟
در حال حاضر که جنگ طلبان غربی هر روز در کنار همسر رجوی(مریم)!! دیده شده و حتی راضی اند در اور زندگی کنند. آیا این است معنی مبارزه به اصطلاح ضد امریکایی؟آیا حمایت رجوی جنایت کار از تروریست های داعشی را نمی بینید؟
آقای خزایی خودتان را گول می زنید یا فکر می کنید که مردم چیزی متوجه نمی شوند؟
اگر شما از عشق در فرقه رجوی جنایت کار حرف و دم می زنید که واقعا خنده دار است ما و بقیه دوستانم در درون مناسبات اشرف هرچه که یافتیم کینه، تنفر، کشتن، و ریختن خون و تبعیض علیه همدیگر بوده است در این بازار مکاره رجوی عشقی یافت نمی شود پس زیاد دلتان را به عشق از مدل رجوی خوش نکنید عشق شما در این است که در کافه های اروپا لبی تر کرده و از عشق حرف بزیند.
اگر شما از گرای درست در تشکیلات و رهبری رجوی جنایت کار حرف می زنید فقط در یک مورد از شما می خواهم بگویم که کدام گرای این حقه باز درست بوده است؟ اگر در مورد مبارزه مسلحانه حرف می زنید باید گفته شود که دیگر درب این دکان رجوی گل گرفته شده است و نعره کشیدن وی از روی شکم سیری و برای سرکار گذاشتن اعضای خود در لیبرتی و تشکیلاتش می باشد.
اگر رفتن به عراق و همکاری با صدام معدوم و برافروختن به اصطلاح آتش در کوهستانها بود که این خط هم با سرنگونی صدام معدوم از بین رفت و رجوی زن باره فقط برای برافروختن شمع در اتاقهای رقص رهایی بخوبی یاد گرفته و پیاده نمود.
اگردر مورد عملیات فریب و دروغ جاویدان حرف می زنید که این شکست هم،به اسم نیروهای وارفته معرفی شدند و رجوی جنایت کار خودش را مبرا از هر گناهی دانسته و برای اینکه این حلقه حقه بازی خود را کامل کند به راه اندازی شوی مسخره انقلاب طلاق مریم قجر اقدام نمود.
مگر مریم قجر این زن فریبکار و حقه باز و تنوع طلب از نوع خاص خودش شعار نمی دهد که سال 2000 سال به اصطلاح سرنگونی ج.ا.ا است اکنون قدری به ذهن پوک خود فشار آورده و ببیند که حالیه در سال 2016 قرار داریم چرا از گفته خودش، مبنی بر این که چرا کاری که قرار بود انجام دهد ولی صورت نگرفته، انتقاد نمی کند؟
مگر چندین بار رجوی حقه باز به اصطلاح دکل سرنگونی، استارت سرنگونی، و سین سرنگونی و اراجیفی از این قبیل سر هم نکرده بود؟ اکنون وی همانند ارباب سابقش درکجا قرار دارد؟ حتماً در سوراخی خزیده تا شاید اربابان قدیم و جدیدش به وی کمک کنند.
جالب تر اینکه مریم قجر این عروس پیر رجوی در تحویل سال 95 به صراحت به غلط کردن افتاده و گفته که سرنگونی دست ما نیست. مگر شما این گفته وی را مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی دهید؟ مگر متوجه نمی شوید که وی چه کلماتی را بیان نموده که جز معنی غلط کردم گویی چیز دیگری ندارد؟ البته شما به مانند بقیه دوستان معلوم الحالتان شب را در کافه های اروپا گذارنده و صبح دیگر حالی برای شما نمی ماند که به تحلیل گفته ای این زن عجوزه بپردازید.
نکته بعدی که همه را به خنده وا می دارد پرداخت بالاترین بهای ممکن و ضروری است که این گفته شما دیگر نوبر است. شما از کدام پرداخت بهای رجوی پلید حرف می زنید؟ هر موقع که ما در مناسبات بودیم و شرایط عراق سخت می شد وی راه فرار در پیش می گرفت.، همچنین مگر همسر سومش(مریم) نگفته بود برای حفظ جان بی ارزش از خطر بمباران امریکا در سال 70 وی را از عراق خارج کردیم؟ مگر وی در بمباران عراق در سال 1382 در عراق بود که اینگونه از پرداخت بها حرف می زنید؟ وی حتی در زمان شاه وقتی دستگیر شد در سلامت کامل تن به همکاری با ساواک شاه داد و حتی یک شلاق هم به او زده نشد و حتی عامل لو رفتن خانه تیمی و بنیان گذاران سازمان شد حال شما با حال زار خود باز هم به اصطلاح پرداخت بها حرف بزنید؟ او در تنها جایی که بالاترین بهای ممکن را پرداخته در رقص رهایی با زنان شورای رهبری و… بوده است!!!.
راستی یادم رفت قدری هم از آرمان مختص رجوی فاسد بگویم خوشبختانه از بس سر آرمانهای خود استوار بوده نمی دانم به کدام مورد آن اشاره نمایم. اگر منظورتان به اصطلاح شعار مبارزه با امریکا بوده که اکنون  با واسطه همسرسومش (مریم)کاسه گدایی نزد سناتورهای بی مصرف غربی گرفته تا وی را به حساب بیاورند.
وی به حدی در آرمان خواهی خود فرو رفته که دربست در اختیار و مامور حلقه بگوش سرویس های متعدد از جمله موساد شده است و برای نشان دادن این سرسپردگی اکنون باز هم اربابان دیگری البته این بار از مدل شیوخ شکم پرست(هر چند سابقه دیرینه در این زمنیه از قبل دارد) پیدا نموده است تا شاید کمکی به وی بکند ولی متاسفانه شما از روی غرض ورزی این واقعیت های موجود را برعکس جلوه می دهید.
او که حتی به نیروها و اعضای خود رحم نمی کند و آنان را به زندان انداخته و مورد شکنجه قرار  می دهد حال خود بخوان این داستان آرمان خواهی رجوی فریبکار را؟
در جای دیگر خزایی قلم بدست فرقه رجوی عنوان می کند که ما و ایران دوست خارجه نشین، همیشه ثابت می کنند که نیامده اند در این هجرت و پناهندگی اجباری جا خوش کنند.!!!
البته این شعارهایی است که رجوی جنایت کار سالیان آنرا برای دیگران بلغور کرده و خریداری نداشته، شما دیر آمدید. سردسته فاسد شما رجوی که این کلمات را نشخوار می کرد اکنون کجاست؟ شما در کجای این ناکجا آباد قرار دارید؟ آیا اگر رجوی جنایت کار سر ماه حقوق آغتشه به خون مردم ایران را به شما ندهد شما باز هم این گونه اراجیف سر هم می کنید؟
این مقاله نویس کودن در جای دیگری جای پای رجوی جنایت کار گذاشته و به خود جرات می دهد پیامی برای هموطنان خارجه نشین بدهد که با هر قومیت و دین و اعتقاد و هر تابعیت و هویتی که دارید به پیش.!!
رجوی جنایت کار همین کار را چندین سال قبل با نام همبستگی سعی نمود که تعدادی را گول بزند.ولی تیرش به سنگ خورد و از آنجایی که به ماهیت رجوی فریبکار پی برده بودند کسی پیامش را تحویل نگرفت چون رجوی قدرت طلب حاضر نیست کسی را به بازی خود راه دهد او همه چیز را برای خود می خواهد. وی به دنبال نفراتی از مدل پرویز خزایی حلقه بگوش می گردد که هرچه او بگوید باید چشم و گوش بسته انجام دهند و به همین خاطر کسی پیام رجوی حقه باز را تحویل نگرفته و این موضوع به شکست انجامید
در یک کلام برای اینکه کاملا به ماهیت رجوی جنایت کار پی ببرید باید شخصیت وی را این گونه مورد بررسی قرار دهید که رجوی دارای خود محوری(فردیت مطلق)، دارای مشکلات جنسی (‌داشتن مشکلات جنسی که منجر به ازدواج متعدد و حرمسرای رهایی)، قدرت طلبی بسیار و  مطلق گرائی وی می باشد اگر می خواهید به شناخت واقعی از رجوی پلید برسید روی این محورها کار کنید و آن وقت خواهید دید که چگونه طی این سالیان شما را فریب داده است.
هادی شبانی
 

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا