مرور

دکتر مارگارت تالر سینگر

‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و نهم

امروزه، مشاوره خروج به پروسه آموزشی اطلاق می‌شود که به منظور بازنگری اعضای فرقه نسبت به عضویتشان به اجرا گذاشته می‌شود. در حقیقت، «بازپروری» در بسیاری جهات توضیح دقیقتر پروسه وادار کردن عضو فرقه به شناخت آن چیزی است که بر سرش آمده است، اما…

‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و هشتم

اعضای سابق فرقه‌ها در بیرون از فرقه؛ اگر چه آزادند، اما با چالش بازگشت به جامعه‌ای که زمانی آن را طرد کردند، روبه‌رو هستند. مجموعه‌ای از تطابق‌های الزامی‌ باید برای بیرون آمدن از شخصیت مجازی ـ همان‌طور که برخی آن را نام گذاری کرده‌اند‌ ـ یا…

‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و هفتم

کنترل رفتاری بشدت محدود کننده و تنبیهی در خصوص بچه‌ها در بسیاری از فرقه‌ها اعمال می‌شود. کتک زدن‌های شدید برای «شکستن اراده، بیرون کشیدن گناهان و فایق آمدن بر روح شیطانی» روش‌های پذیرفته شده برخورد با کودکان است. در برخی فرقه‌ها، جن گیری بر…

‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و ششم

برخی اعضا توسط فرقه به علل مختلف اخراج می‌شوند که طیف گسترده ای از سیاست تصفیه آسیب دیدگان روانی و حتی جسمی به علت فشارهای موجود در زندگی فرقه‌ای گرفته تا برنامه‌های مشخص شده را که در آن رهبر فرقه به علل اقتصادی یا علل دیگر تصمیم می‌گیرد…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و پنجم

عامل محسوسی که افراد را در فرقه‌ها نگاه می‌دارد، ‌این است که آنان از گذشته خود جدا می‌شوند. در تقریبا تمامی ‌این گونه گروه‌ها‌، در طول زمان‌، رابطه تان با گذشته تان قطع می‌شود. دیگر اعضای خانواده یا دوستانی را که به گروه نپیوسته‌اند،…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و چهارم

ما طوری بار آمده ایم که به افراد دارای اتوریته، رهبران، و افرادی که به ما پاسخ سؤالهایمان را بدهند، احترام بگذاریم. در جوانی و در تمام سالهای مدرسه به ما گفته شده است که راه حل‌ها و اتوریته‌هایی وجود دارند. ما باید به پاسخ‌ها گوش بدهیم و از…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و سوم

... زمانی که یک فرد با نفوذ روانی و گروهی که توسط فرقه‌ای القا می‌گردد، جذب شود، فرد یاد شده پنج موردی که من در زیر می‌آورم، تجربه می‌نماید: فریب دادن: ‌این کار در طول مرحله جذب و در طول مدت عضویت ادامه دارد. تضعیف جسمی: به دلیل ساعتها کار…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و دوم

دلیل ساده دیگری که افراد فرقه‌ها را ترک نمیکنند، ‌این است که آنها میترسند.بسیاری از گروه‌ها جداشدگان را تعقیب میکنند، آنها را تهدید میکنند، تنبیه میکنند، وآنها را بازداشت خانگی میکنند. اگر اعضا سعی نمایند جدا شوند‌، توسط فرقه بازداشت…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و یکم

رهبران فرقه یک سیستم جاسوسی تولید می‌کنند؛ به طوری که رهبر می‌تواند ادعا کند همه چیز را بطور قطع در خصوص هر کسی می‌داند، فکر همه را می‌خواند و چیزهایی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، در حالی‌که در حقیقت اطلاعات مربوطه توسط اعضایی ارائه…

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیستم

... در همین دوران، روانکاوان، روان شناسان، و مددکاران اجتماعی روانکاو که با اعضـــای فرقه‌ها سر و کار داشتند، شاهد تغییرات رفتاری بودند که آن را «سندروم القای فرقه‌ای» نامیدند. برای مثال، تنگ و کند شدن قدرت نفوذ: عواطف عاشقانه سرکوب…