فرقه ها

برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و سوم

چرا جدا شدن از فرقه سخت است؟
… زمانی که یک فرد با نفوذ روانی و گروهی که توسط فرقه‌ای القا می‌گردد، جذب شود، فرد یاد شده پنج موردی که من در زیر می‌آورم، تجربه می‌نماید:
1- فریب دادن: ‌این کار در طول مرحله جذب و در طول مدت عضویت ادامه دارد.
2 – تضعیف جسمی: به دلیل ساعتها کار متوالی و میزان بالای تعهد کاری، فشار روانی و محدودیتهای داخلی و عدم تطابق جسم با همه ‌اینها به وجود می‌آید.
3 – ایجاد وابستگی: به راه‌های مختلف، در نتیجه قطع ارتباط با دنیای خارج،‌ایجاد می‌گردد.
4 – وحشت آفرینی: به دلیل اعتقادات القا شده به فرد از جانب فرقه، مبنی بر‌اینکه فردی که فرقه را ترک کند، زندگی واقعی را در خارج از فرقه نخواهد یافت، به وجود می‌آید.
5 – حساسیت زدایی: به طوری که آنچه که زمانی فرد را ناراحت می‌کرد، دیگر برایش مهم نیست (برای مثال، فهمیدن‌این مطلب که پول جمع آوری شده در فعالیت‌های جمع‌آوری پول به جای اهداف اعلام شده، صرف زندگی تجمّلی رهبر می‌گردد، یا مشاهده‌ این‌که با بچه‌ها بدرفتاری می‌شود، یا حتی کسانی کشته می‌شوند، در او هیچ حساسیتی بر نمی‌انگیزد).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا