فرقه ها

‌برگزیده ای از کتاب فرقه ها در میان ما – قسمت بیست و هشتم

بهبود یافتن از آثار جانبی یک فرقه
اعضای سابق فرقه‌ها در بیرون از فرقه؛ اگر چه آزادند، اما با چالش بازگشت به جامعه‌ای که زمانی آن را طرد کردند، روبه‌رو هستند. مجموعه‌ای از تطابق‌های الزامی‌ باید برای بیرون آمدن از شخصیت مجازی ـ همان‌طور که برخی آن را نام گذاری کرده‌اند‌ ـ یا کنار گذاشتن شخصیت کاذب و یا وحدت برقرار کردن با خویشتن قدیمی‌کنار گذاشته شده به وجود آیند. علاوه بر ‌این، یک راه حل کمک کننده برای نگریستن به انبوه مشکلاتی که اعضای سابق فرقه‌ها با آنها روبه‌رو می‌شوند ‌این است که آنان را در پنج عرصه اصلی انطباق وارد کنند: عملی، روانی و عاطفی، ادراکی، اجتماعی و شخصی، و فلسفی.
اعضای سابق فرقه‌ها باید:
• با مقولات عملی مربوط به زندگی روزمره روبه‌رو گردند.
• با مشکلات روانی و عاطفی که ممکن است ناراحتی‌های شدیدی برای مدتی به وجود بیاورند، برخورد نمایند.
• با نارسایی‌های ادراکی مقابله کنند.
• در صورت امکان، یک شبکه اجتماعی جدید به وجود آورده، روابط شخصی قدیمی‌را بازسازی نمایند.
• رضایت فلسفی و دیدگاهی به دست آمده در روزهای بودن در درون فرقه را ارزیابی و بازنگری کنند.
از طریق برخورد با‌ این عرصه‌هاست که عضو سابق فرقه دارای نظرگاهی در خصوص تجارب خود شده، در طول زمان، شخصیت مجازی فرقه را از خود دور می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا