محسن عباسلو

 • اضمحلال فرقه رجویاوجگیری بحران درونی فرقه مجاهدین خلق

  اوجگیری بحران درونی فرقه مجاهدین خلق

  فرار تعدادی از اسرای فرقه مجاهدین در ماههای اخیر و همچنین قتل ناجوانمردانه آقای احمد رازانی توسط مسئولین این تشکیلات با انگیزه زهر چشم گرفتن از سایر اعضای ناراضی درونی فرقه تحت امر رجوی، همگی نشان از افزایش بحران در درون این جریان دارد. بحرانی…

 • کشورهانامه محسن عباسلو به خانم کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا

  نامه محسن عباسلو به خانم کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا

  این جانب به عنوان کسی که تا زمان سقوط حکومت دیکتاتور سابق عراق، صدام حسین، گرفتار این فرقه بوده و با همکاری نیروهای ارتش آمریکا توانستم آزادی خویش را به دست آورم، یاد آوری میکنم به دلیل آنکه سالها در درون تشیکلات این سازمان تروریستی…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غربرویكرد دولت آمریكا در قبال تروریسم

  رویکرد دولت آمریکا در قبال تروریسم

  سابقه و عملکرد این دولت به خوبی نشان میدهد که دولت آمریکا دولتی قابل اعتماد در بحث مبارزه با تروریسم نیست. این کشور همیشه رویکردی دوگانه در قبال تروریستها داشته است. اکثر گروههای تروریستی موجود در منطقه،هم اکنون نیز در زیر چتر حمایتی ایالات متحده…

 • فرقه گرایی مجاهدینفراخوان همكاری و هم اندیشی برای آزادی اسیران اشرف

  فراخوان همکاری و هم اندیشی برای آزادی اسیران اشرف

  ، باید روانشناسان زبده و کارکشته بنشینند، تشکیلات فرقه را تحلیل و واشکافی کرده و برای آن راه حل ارائه دهند. تشکیلات فرقه رجوی بر جاهل نگه داشتن اعضا استوار است،مسلما محدوده ذهنی هزاران نفر را کنترل کردن کار ساده ای نیست، اما این امری…

 • کشورهافرقه مجاهدین خلق و انتخابات آتی عراق

  فرقه مجاهدین خلق و انتخابات آتی عراق

  نظر به حضور اعضای فرقه خرابکار مجاهدین خلق در عراق، مسئولین این فرقه نیز که ادامه حضور غیرقانونی شان در این کشور با تردیدهای جدی مواجه شده،بیکار ننشسته و دست به تحرکات گسترده ای زده اند.مسلماٌ با توجه به همکاری های دیرینه این فرقه با…

 • مجاهدین خلقبذله گوئی های فرقه رجوی

  بذله گوئی های فرقه رجوی

  علیرغم مواضع انسانی دولتمردان عراقی مسئولین فرقه رجوی که خود را تافته جدا بافته از تمامی معیارها میدانند به هیچکدام از قوانین کشورعراق و همچنین قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیستند و هشدارها و مهلتهای مکرر دولت عراق در مورد تخلیه پادگان عراق جدید…

 • مریم رجویانتظار بي پايان مريم قجر عضدانلو

  انتظار بی پایان مریم قجر عضدانلو

  خانم مریم قجر عضدانلو باید آرزوی رئیس جمهور شدن را به گور برده و بهتر است ایشان و شوهر یاوه سرایشان به جای سیر کردن در هپروت و رؤیاهای دست نیافتنی، فکری به حال اسرای پادگان عراق جدید کرده و اگر میتوانند از مرگ حتمی…

 • مجاهدین خلقفرقه مجاهدين خلق در تنگنائي تاريخي

  فرقه مجاهدین خلق در تنگنائی تاریخی

  در تازه ترین این اقدامات، فرقه رجوی با برپائی یک کنفرانس خبری در اروپا و نشان دادن یکسری اطلاعات ماهواره ای و چندتا اسم مدعی شده که در دو مکان در ایران رژیم در حال تولید بمب اتمی میباشد.هر چند که این اقدام فرقه بار…

 • اسیران اشرفاسراي فرقه رجوی به قربانگاه نزديك مي شوند

  اسرای فرقه رجوی به قربانگاه نزدیک می شوند

  رجوی و همدستانش امید دارند که در جریان این خودکشی تشکیلاتی تعداد زیادی از این افراد را به کام مرگ فرستاده و از شر آنان رهائی یابند.مرگ این افراد خوراک تبلیغاتی بسیار خوبی را برای فرقه فراهم مینماید.پر واضح است که سرکرده فرقه و عمالش…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا يا خودكشي تشكيلاتي؟!

  اعتصاب غذا یا خودکشی تشکیلاتی؟!

  رجوی و رجوی پرستان که زبانی جز زبان قداره کشی، نزاع،خون ریزی و باج گیری سرشان نمیشود با این ترفند سعی دارند که دولت عراق را وادار به تسلیم و عقب نشینی نمایند. امری که خود سرکرده گان فرقه نیز میدانند دست یافتن به آن…

 • کمپ اشرفنگاهي تحليلي به رويدادهاي پادگان عراق جديد

  نگاهی تحلیلی به رویدادهای پادگان عراق جدید

  تمامی دنیا حق حاکمیت و کنترل یک دولت بر حیطه سرزمینی خویش را به رسمیت شناخته و به آن احترام میگذارند اما رجوی خنگ و خیال پرداز، انتظار دارد که در درون سرزمین دیگران همچنان یکه تازی نموده بدون اینکه تابع و تحت کنترل هیچ…

 • تروریسم فرقه مجاهدینهمكاري مجاهدين با گروههاي تروريستي

  همکاری مجاهدین با گروههای تروریستی

  فرقه مجاهدین خلق در تمامی دوران حیات ننگین خود همواره برای پیشبرد اهداف پلیدش به خشونت و انجام عملیات تروریستی روی آورده و از این طریق در تلاش بوده که خواسته های غیرمشروعش را به جامعه تحمیل نماید. هرچند که در ظاهر امر پس از…

دکمه بازگشت به بالا