مرور

محسن عباسلو

جهنمی در قلب فرانسه،نگاهی به شرایط وحشتناک حاکم بر پادگان مریم

نگاهی تیتروار به موارد نقض حقوق بشر در پادگان جهنمی مریم واقع در اورسورواز فرانسه انداختم!اما اکنون این پرسش مطرح است:‌آیا نقض وحشیانه و روزانه ابتدائی ترین حقوق دهها انسان اسیر در پادگان هولناک مریم در اورسورواز فرانسه و پادگانهای فرعی…

مجاهدین خلق به بن‌بست استراتژیکی رسیده اند

دوران تسلط بر انسان‌ها و به برده گی کشانیدن آن‌ها به پایان رسیده و دیگر با وجود عصر انقلاب اطلاعات و دسترسی همگانی بشریت به وسایل ارتباط جمعی،نمیتوان انسان‌ها را در جهالت نگه داشته و در مسیر اهداف شوم و ضد انسانی به بهره کشی وادار نمود.فرقه…

تحلیلی بر نقش فرقه خشونت گرای مجاهدین در آشوب های عراق

این فرقه شرور، شناخته شده ترین جریان خشونت طلب مستقر در عراق میباشد. فرقه خشونتگرا و بحران افروز مجاهدین ضد خلق نزدیک به سه دهه است که در عراق حضوری فعال دارد. علاوه بر صدماتی که بر مردم بیگناه و غیر نظامی ایران از جانب این فرقه وارد شده…

ناگفته هائی از جنایات فرقه رجوی (مجاهدین ضد خلق)

از یک طرف فرقه مجاهدین میبایست خود را برای رویارویی با شرایط جدید منطقه مهیا میکرد و از طرف دیگر مسئولین فرقه درگیر قیام اعضای درونی فرقه بودند.از آنجا که رهبری فرقه هیچ جوابی در برابر خواسته ها و سؤالات به حق اعضای ناراضی نداشت لذا وی…

سخنی کوتاه با سرکرده فرقه رجوی

به جای این همه یاوه سرائی که در پیامهائی که به دروغ یا راست به تو نسبت میدهند،تمامی پیروزی هایت پیش کش خودت، دست از سر هزاران آدم اسیر و گرفتار کمپ لیبرتی بردار و بیش از این برای خانواده های ایرانی غم و غصه و ماتم درست نکن. همین دردهائی که…

سخنی کوتاه با وزیر امورخارجه آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا و وزارتخانه تحت کنترل شما جهت فشار بر رژیم جمهوری اسلامی،دگر بار از موضع ابرقدرت مآبانه و زورگویانه عمل نمود،شما مدعی شده‌اید که مجاهدین خلق دیگر عملکرد تروریستی ندارند! آیا نقش منفی و تروریستی فرقه خشونت طلب و…

ارتش آزادیخواهان یا تروریستها؟

میگویند دزد دزد را زود پیدا میکند و دانشمند دانشمند را. فرقه خرابکار مجاهدین خلق با ارتباط و به اصطلاح اظهار دوستی و نزدیکی به مخالفان خشونتگرای دولت سوریه بار دیگر پرده از روحیه جنگ طلب سران فرقه برداشت. فرقه مجاهدین خلق هرجا که بوی خون و…

نامه سرگشاده محسن عباسلو به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

اینجانب محسن عباسلو، عضو فعال کانون حقوق بشری آوا در کشور اتریش و اروپای شرقی میباشم. کانون آوا متشکل از اعضای جدا شده فرقه مذهبی تروریستی مجاهدین خلق ایران میباشد. تک تک فعالین کانون آوا در‌واقع قربانیان فرقه ای میباشند که به هیچ معیار و…

جایگاه مسئول اول در فرقه مجاهدین ضد خلق

فرقه و تشکیلاتی با این مشخصات چگونه میتواند مدعی برگزاری آزادانه انتخابات درون تشکیلاتی و انتخاب مسئول اول سازمان باشد؟ مریم قجر عضدانلو با بیشرمی وصف ناپذیر مدعی است که انتخاب مسئول اول در سازمان مجاهدین خلق از مظاهر دمکراتیسم درونی…

تأملی کوتاه بر سخنرانی مریم عضدانلو قجر در ژنو

خانم عضدانلو شما در ابتدای سخنرانیتان مدعی شدید که از جانب هموطنان ایرانی و خانواده‌های زندانیان سیاسی به شهر حقوق بشر(ژنو) آمده اید،!؟ در این رابطه باید به اطلاع شما برسانم که شما از جانب خودتان سخنرانی نمایید و حق ندارید که خودتان را…