نامه سرگشاده محسن عباسلو به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با ادای درود ویژه به شما چندی است که جنا‌بعالی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران منصوب شده اید، به شما شادباش گفته و آرزوی پیروزی شما در راستای انجام این مأموریت مهم را دارم. اینجانب محسن عباسلو، عضو فعال کانون حقوق بشری آوا در کشور اتریش و اروپای شرقی میباشم. کانون آوا متشکل از اعضای جدا شده فرقه مذهبی تروریستی مجاهدین خلق ایران میباشد. تک تک فعالین کانون آوا در‌واقع قربانیان فرقه ای میباشند که به هیچ معیار و ارزش بشری به ویژه به معیارهای شناخته شده حقوق بشری بین‌المللی پایبند نمیباشد. اینجانب و سایر فعالین کانون آوا با جسم و تن خویش طعم تلخ بی‌عدالتی‌های فرقه مجاهدین خلق را چشیده و شناخت کامل و دقیقی از مناسبات درونی این فرقه داریم. اعضای کانون آوا با وجود تمام سختی‌های راه و همچنین تهدیدها و فشارهای ادامه دار مسئولین و مزدوران فرقه مجاهدین خلق، در راستای رهائی اسرا و قربانیان این فرقه، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همیشه پیگیر سرنوشت غمبار نزدیک به 3500 تن از اسرای این فرقه در پادگان عراق جدید(کمپ اشرف سابق) واقع در کشور عراق و همچنین پادگان مریم واقع در اورسورواز فرانسه بوده و میباشیم. جناب آقای احمد شهید،گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از آنجا که مسئولیت شما پیگیری و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران میباشد و نظر به این که بیشتر قربانیان و اسرای فرقه مجاهدین خلق ایران، ایرانی هستند و با توجه به اینکه این فرقه به هیچ معیار و ارزش شناخته شده حقوق بشری بین‌المللی پایبند نبوده و در طول سالیان متمادی و در حال حاضر، روزانه حقوق بشر در این فرقه به طرز بسیار غیر انسانی نقض میشود، لذا توجه ویژه شما را به وضعیت نزدیک به 3500 تن از اسرای این فرقه در کمپ عراق جدید واقع در استان دیالی کشور عراق و همچنین پادگان مریم واقع در کشور فرانسه، جلب مینمایم. در اینجا به مواردی از نقض حقوق بشر در درون فرقه مجاهدین خلق ایران اشاره‌ای اجمالی میکنم: یک: فرقه مجاهدین خلق ایران، سابقه نزدیک به چهار دهه انجام عملیات تروریستی و خشونت طلبانه در ایران و کشور عراق رادرکارنامه سیاه خویش دارد. از این نظر فرقه مجاهدین خلق یکی از با سابقه ترین سازمانهای تروریستی شناخته شده، در خاورمیانه و حتی جهان در قرن بیستم و بیست و یکم میباشد. در طول این چهار دهه فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه، هزاران فرد غیرنظامی اعم از کودک، زن، پیر و جوان کشته شده،صدها تن نقض عضو گردیده و هزاران تن نیز مجروح شده‌اند. عده زیادی نیز به دلیل فعالیتهای خشونت آمیز این فرقه خانه وکاشانه خویش را از دست داده و آواره گردیده اند. دو: در درون فرقه مجاهدین خلق، اعضای این فرقه حق ازدواج، تشکیل خانواده و سرپرستی کودکان خویش را ندارند. سه: در صورتی که اعضای فرقه دارای همسر میباشند، میباید از همسر خویش جدا شوند. چهار: اسرای فرقه مجاهدین خلق ایران، حق دسترسی به رسانه‌های آزاد از قبیل اینترنت، رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب و… را ندارند. اسرای فرقه تنها حق دارند که روزنامه وابسته به فرقه را خوانده و تنها میتوانند از رادیو و تلویزیون وابسته به فرقه استفاده نمایند. پنج: سلب حق سرپرستی فرزندان از والدین عضو فرقه. در صورتی که یک عضو فرقه دارای فرزند باشد، فرزند وی از او گرفته شده و به مراکز سرپرستی کودکان بی والدین فرستاده شده و یا مستقیماٌ توسط فرقه در امور غیر انسانی مورد بهره کشی قرار میگیرد. شش:شنکجه فیزیکی و جسمانی اعضای ناراضی فرقه و حتی قتل آن‌ها توسط مسئولین فرقه. خود اینجانب از جمله افرادی میباشم که توسط مسئولین فرقه رجوی مورد غیر انسانی ترین شکنجه های جسمانی و روحی قرار گرفته ام. هفت: سلب حق انتخاب آزادانه روش زند گی از افراد. مسئولین فرقه رجوی بر این باورند که اگر کسی به عضویت این فرقه در آمد تا آخر عمر باید در خدمت این فرقه باقی‌مانده و حق خروج از فرقه مجاهدین خلق ایران را ندارد. هشت: اعضای فرقه مجاهدین خلق حق تماس مستقیم و غیر مستقیم با اعضای خانواده خویش را ندارند. نه:سلب حق مالکیت فردی افراد، هیچ عضو فرقه مجاهدین خلق حق برخورداری از اموال شخصی منقول و غیرمنقول را ندارد. در درون فرقه مجاهدین خلق به هیچ عنوان مالکیت فردی وجود نداشته و هرچه هست از آن رهبر فرقه یعنی آقای مسعود رجوی میباشد. ده: تمام 24 ساعت شبانه‌روز اسرای درونی فرقه مجاهدین خلق برنامه‌ریزی شده از سوی مسئولین فرقه میباشد و فرد برای زند گی روزمره خویش نیز،هیچ حق انتخاب و گزینشی ندارد. یازده: نقض آزادی ادیان و مذاهب توسط فرقه مجاهدین خلق ایران، اعضای فرقه مجاهدین خلق ایران حق انتخاب آزادانه مذهب و دین مورد دلخواه خویش را ندارند.تمامی اعضای فرقه مجاهدین خلق باید شیعه دوازده امامی مسلمان باشند. هیچ دین و مذهب دیگری در فرقه مجاهدین خلق ایران به رسمیت شناخته نمیشود. لازم به یادآوری میباشد که رهبری مجاهدین خلق دارای تعریف خاص خویش از مذهب شیعه دوازده امامی مسلمان را داشته و تنها این برداشت، مورد قبول فرقه میباشد. دوازده:اعضای فرقه مجاهدین خلق حق هیچ انتخاب و فعالیت آزادانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ندارند. تا کنون در درون فرقه مجاهدین خلق هیچ انتخابات درون حزبی آزادانه برگزار نگردیده است و فرقه دارای رهبری مادام العمری میباشد که تمام امور فرقه تحت هدایت و کنترل شخصی شدید وی میباشند. جناب آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران به موارد اسفبار نقض حقوق بشر توسط فرقه مجاهدین خلق ایران و کادر رهبری این فرقه، نگاهی کلی، اجمالی و گزینشی انداختم. گزارش ریز موارد به همراه اسناد مربوطه، شامل تعداد زیادی سی دی، فیلم، عکس، کتاب و مقالات نگارش شده در این زمینه و تعداد دیگر اسناد را به صورت ضمیمه به دفتر شما و همچنین آقای نوید،مسئول بخش ایران در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارسال خواهم نمود. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، جناب آقای احمد شهید با توجه به وضعیت اسفبار و دردناک حقوق بشر در درون فرقه مجاهدین خلق ایران در کمپ عراق جدید و همچنین پایگاه مریم در اورسور واز فرانسه و با نظر به اینکه بیشتر اعضای درونی فرقه از مناسبات درون فرقه ای ناخشنود بوده و خواستار جدایی از فرقه میباشند و به این دلیل هر لحظه جانشان مورد تهدید جدی رهبری و مسئولین ارشد فرقه مجاهدین خلق قرار دارد، لذا نگاه و توجه ویژه شما را به رسید گی به وضعیت حقوق بشر در درون این فرقه جلب نموده و خواستار تهیه گزارش مربوطه در این زمینه و ارائه آن به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران میباشم. لازم به یاد آوری است که سفر شما به پادگان عراق جدید (کمپ اشرف سابق) و همچنین بازدید شما از پادگان مریم واقع در اورسورواز سرژی فرانسه کمک شایانی به روشن شدن وضعیت حقوق بشر در این فرقه خواهد نمود. در صورت تأمین و تضمین حفظ جانی اینجانب از سوی مقامات مربوطه دولت عراق و همچنین نیروهای اشغالگر این کشور و نیز در صورت دریافت تضمینهای لازمه از سوی دولت فرانسه، من شخصاً حاضر به همراهی شما در بازدید از کمپ عراق جدید واقع در استان دیالی عراقی و نیز پادگان مریم واقع در اورسورواز سرژی فرانسه و نیز ارائه مشاوره و کمکهای لازمه برای روشن شدن وضعیت حقوق بشر در فرقه مجاهدین خلق ایران میباشم. با تقدیم احترامات ویژه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا