مجاهدین خلق

تحولات اخیرمنطقه ‌‌‌و موضع فریبکارانه فرقه مجاهدین خلق

در طی روزها وماههای گذشته در شمال آفریقا و همچنین منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه شاهد تحولات تاریخی‌ و بی نظیری بودیم. قیام جهان عرب علیه حکام مستبدشآن منطقه و جهان را وارد فاز جدیدی از تاریخ بشری نمود, هر چند که هنوز نتیجه دلخواه مردم این کشورها به دست نیامده ولی‌ همین بیداری مردم منطقه و تن ندادن آنها به جور حاکمان ستمگرشان تحولی‌ چشمگیر و تاریخی‌ به شمارمیاید.تحولات منطقه همه دنیا را به جنب و جوش انداخته و هردولت، حزب و سازمآنی‌ قصد دارد از این تحولات به نفع خویش بهره برداری کند. تمام مردم دنیا میدانند که این رژیمهای خود کامه بدون حمایت غرب بویژه دولت آمریکا به هیچ وجه قادربه حکومت کردن تا به حال نیز نبوده اند. دولت آمریکا به ویژه در جنایتهایی که تا به کنون این دولتها مرتکب شده ا‌ند سهیم میباشد. اما در گوشه‌ی دیگر به غوغا سالاریهای فرقه خرابکار مجاهدین خلق نیز باید توجه داشته باشیم: فرقه مجاهدین خلق نیز که خود را تنها آلترناتیو حکومت ایران میدانند مثل این که بوی کباب به مشامشان رسیده و خیز برداشته ا‌ند که از تحولات احتمالی‌ ایران نیز به نفع خودشان بهره برداری کنند اما نمیدانند که این بوی کباب نبوده، بلکه این جا خر داغ میکنند. اگر مردم جهان عرب تجربه چندانی در شورش وقیام علیه حکام ستمگر خویش را نداشته، اما مردم ما ۱۰۰سال است که با استبداد میجنگند. ما در این تجربه طولانی مبارزه خیلی‌ چیزها رایادگرفته ایم. شاید در کمترین انتظار بتوانیم تشخیص دهیم که چه حزب و گروهی تامین کننده خواست آزادیخواهی ومردمسالاری مردم ما میتواند باشد. همگان به خوبی میدانند که فرقه مجاهدین خلق هیچ سنخیتی با آزادی، مردم سالاری و حقوق بشر ندارد. این فرقه به دلیل عملکرد جنآیت بآرش هیچ جایگاه مردمی نداشته و مورد تنفر افکار عمومی ایرانی ها نیز می‌باشد. سرکرده گان مجاهدین خلق در درون این سازمان و در حق اعضای خودشان به کمترین حقوق انسانی‌ نیز پایبند نبوده و مرتکب جنایتهای بیشماری شده ا‌ند، حال تصور کنید که این خفاشان شب پرست با مردم ایران چه خواهند کرد! رجوی پرستان تا کنون دستشان به خون حداقل ده هزار ایرانی‌ آلوده می‌باشد، اینها با چه رویی دم از حقوق مردم ایران میزنند؟! در نمونه یی‌ به روز, چند هفته پیش شاهد بودیم که سرکرده گان فرقه جنایتکار رجوی با بیشرمی تمام ,خانواده های اسرای فرقه را که بعد از چندین دهه خواستار دیدار با فرزندانشان بودند را با چوب و سنگ مورد حمله قرار دادند. آری این ها کسانی‌ هستند که مدعی دفاع از حقوق ایرانیان ستمدیده نیز میباشند.! رجویها بدانند که آنها نیز به زباله دان تاریخ خواهند پیوست و جایی در یک ایران آزاد نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا