بذله گوئی های فرقه رجوی

مدتی است كه دستگاه تبلیغاتی فرقه خرابكار مجاهدین خلق با مظلوم نمائی مزورانه مدعی است كه كمیته ویژه تشكیل شده از سوی نخست وزیر عراق در امور اردوگاه اشرف سابق، پادگان عراق جدید را به محاصره خویش در آورده و از ورود سوخت و مواد غذائی به این اردوگاه جلوگیری كرده و افراد حاضر در این مكان را در شرایط دشوار و غیر انسانی قرار داده است. این در حالی است كه فرقه مجاهدین خلق نزدیك به سه دهه است كه چندین كیلومتر مربع از خاك عراق را با همكاری دیكتاتور سابق عراق یعنی صدام حسین به اشغال خویش در آورده و از منابع مالی، تسلیحاتی،غذائی و … كشور عراق رایگان استفاده نموده، در صورتی كه صدها هزار تن از مردم بیگناه عراق در شرایط بسیار بد معیشتی به سختی روزگار میگذرانند.

دولت عراق مدتها است كه به گونه ای كاملاٌ دیپلماتیك و انسانی از اعضاء و مسئولین فرقه غیرقانونی مجاهدین خواسته كه به طریق مسالمت آمیز این مكان را ترك نمایند.حكومت عراق همواره بر برخورد انسانی با اعضای فریب خورده این فرقه تأكید نموده و اعلام آمادگی كرده كه پس از ترك پادگان عراق جدید از سوی اعضای فرقه، دولت عراق تمامی امكانات معیشتی را در اختیار آنها خواهد گذاشت تا اعضای فرقه آزادانه در مورد آینده زنده گی و سرنوشت خویش تصمیم گیری نمایند.

علیرغم مواضع انسانی دولتمردان عراقی مسئولین فرقه كه خود را تافته جدا بافته از تمامی معیارها میدانند به هیچكدام از قوانین كشورعراق و همچنین قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیستند و هشدارها و مهلتهای مكرر دولت عراق در مورد تخلیه پادگان عراق جدید را نادیده گرفته و بر ادامه اشغال این قسمت از خاك عراق اصرار میورزند.

جای تعجب و شگفتگی نیز میباشد این فرقه كه در طول نزدیك به سه دهه حضور ننگینش در خاك عراق و علیرغم صدمات زیاد مالی و جانی كه به مردم عراق نیز وارد كرده به جای اینكه به فكر جبران مافات باشند، هم اكنون اعلام میدارند در صورتی این مكان را ترك خواهند نمود كه مبلغ 200 میلیون دلار به آنها پرداخته شود.!

حال چگونه میشود با یك چنین فرقه ای كه هیچ حرف حسابی حالیش نیست، درست برخود كرد؟تمامی قوانین بین المللی حق حاكمیت دولتها بر تمامی حیطه سرزمینیشان را به رسمیت شناخته و به آن احترام میگذارند، بنابراین به جای این كولی بازی هائی كه مسئولین فرقه به راه انداخته اند بهتر است به قوانین دولت عراق احترام گذاشته و با این دولت همكاری نموده و ازخواب غفلت بیدار شوند.مسئولین فرقه بدانند كه دوران حضور جنایتكارانه آنان دیگر در عراق به پایان راه خویش رسیده و در این كشور جائی برای فرقه خرابكار مجاهدین خلق وجود نخواهد داشت و این دست و پا زدنهای فرقه نیز دست و پا زدن های قبل از مرگ است.

امیدوارم كه با برچیده شدن هر چه سریعتر پادگان عراق جدید افراد گرفتار و فریب خورده تشكیلات ضدانسانی مجاهدین نیز راهی و روزنه ای برای تنفس آزادانه پیدا كرده و آزادی از دست رفته خویش را دگر بار بازیابند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.