مجاهدین خلق

بذله گوئی های فرقه رجوی

مدتی است که دستگاه تبلیغاتی فرقه خرابکار مجاهدین خلق با مظلوم نمائی مزورانه مدعی است که کمیته ویژه تشکیل شده از سوی نخست وزیر عراق در امور اردوگاه اشرف سابق، پادگان عراق جدید را به محاصره خویش در آورده و از ورود سوخت و مواد غذائی به این اردوگاه جلوگیری کرده و افراد حاضر در این مکان را در شرایط دشوار و غیر انسانی قرار داده است. این در حالی است که فرقه مجاهدین خلق نزدیک به سه دهه است که چندین کیلومتر مربع از خاک عراق را با همکاری دیکتاتور سابق عراق یعنی صدام حسین به اشغال خویش در آورده و از منابع مالی، تسلیحاتی،غذائی و… کشور عراق رایگان استفاده نموده، در صورتی که صدها هزار تن از مردم بیگناه عراق در شرایط بسیار بد معیشتی به سختی روزگار میگذرانند. دولت عراق مدتها است که به گونه ای کاملاٌ دیپلماتیک و انسانی از اعضاء و مسئولین فرقه غیرقانونی مجاهدین خواسته که به طریق مسالمت آمیز این مکان را ترک نمایند.حکومت عراق همواره بر برخورد انسانی با اعضای فریب خورده این فرقه تأکید نموده و اعلام آمادگی کرده که پس از ترک پادگان عراق جدید از سوی اعضای فرقه، دولت عراق تمامی امکانات معیشتی را در اختیار آنها خواهد گذاشت تا اعضای فرقه آزادانه در مورد آینده زنده گی و سرنوشت خویش تصمیم گیری نمایند. علیرغم مواضع انسانی دولتمردان عراقی مسئولین فرقه که خود را تافته جدا بافته از تمامی معیارها میدانند به هیچکدام از قوانین کشورعراق و همچنین قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیستند و هشدارها و مهلتهای مکرر دولت عراق در مورد تخلیه پادگان عراق جدید را نادیده گرفته و بر ادامه اشغال این قسمت از خاک عراق اصرار میورزند. جای تعجب و شگفتگی نیز میباشد این فرقه که در طول نزدیک به سه دهه حضور ننگینش در خاک عراق و علیرغم صدمات زیاد مالی و جانی که به مردم عراق نیز وارد کرده به جای اینکه به فکر جبران مافات باشند، هم اکنون اعلام میدارند در صورتی این مکان را ترک خواهند نمود که مبلغ 200 میلیون دلار به آنها پرداخته شود.! حال چگونه میشود با یک چنین فرقه ای که هیچ حرف حسابی حالیش نیست، درست برخود کرد؟تمامی قوانین بین المللی حق حاکمیت دولتها بر تمامی حیطه سرزمینیشان را به رسمیت شناخته و به آن احترام میگذارند، بنابراین به جای این کولی بازی هائی که مسئولین فرقه به راه انداخته اند بهتر است به قوانین دولت عراق احترام گذاشته و با این دولت همکاری نموده و ازخواب غفلت بیدار شوند.مسئولین فرقه بدانند که دوران حضور جنایتکارانه آنان دیگر در عراق به پایان راه خویش رسیده و در این کشور جائی برای فرقه خرابکار مجاهدین خلق وجود نخواهد داشت و این دست و پا زدنهای فرقه نیز دست و پا زدن های قبل از مرگ است. امیدوارم که با برچیده شدن هر چه سریعتر پادگان عراق جدید افراد گرفتار و فریب خورده تشکیلات ضدانسانی مجاهدین نیز راهی و روزنه ای برای تنفس آزادانه پیدا کرده و آزادی از دست رفته خویش را دگر بار بازیابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا