مسعود رجوی

حکایت رجوی خوابیده و پارس کردن او

اخیرا دار و دسته رجوی که از مقابله با افشاگریهای افراد جداشده و ارگانهای حقوق بشری ناتوان شده و دچار استیصال شده اند، دست به تهدید میزنند و مثل اراذل و اوباش که ذات رجوی و دار و دسته اش می باشد تهدید به قتل و آدمکشی می کنند.
رجوی در پیامی که اخیرا از تلویزیون رسمی مجاهدین پخش شد افراد جدا شده و خانواده های آنها که علیه سازمان حرفی می زنند و یا افشاگری می کنند و از عمر از دست رفته خود و یاران اسیرشان در دست رجوی حرف می زنند را تهدید کرد که «حتی اگر یک جمله یا کلمه علیه آنها گفته شود آنها را چه در ایران و چه در عراق و چه در سایر کشورها به قتل خواهد رساند» راستی که وقتی منطق و حرف حساب نباشد بایستی به تهدید و ارعاب و کشتن روی آورد.
این تهدید و ارعاب را رجوی در کتاب «خانواده ها» نیز به صراحت بیان کرده و گفته که بهای آن هر چه باشد خواهیم پرداخت و مخالفین خود را به سزایشان خواهیم رساند. البته به آقای رجوی باید گفت که فکر میکنی الان دهه چهل شمسی است که هرکسی هر غلطتی دلش خواست بکند و کسی با او کاری نداشته باشد؟ یا فکر کردی الان هم میشه سر کوچه وایستاد و عربده کشید و نفس کش طلبید؟ چه در ایران و چه در اروپا یا هرجای دیگر اگه دست از پا خطا کنی چوب توی آستینت میکنند و سر جالیز بعنوان مترسک می کارندت!!!
نکند با این پیر و پاتالهایی که دور و برت را گرفته اند میخواهی عربده کشی کنی؟ حکایت رجوی، حکایت سگ پیری است که حال ندارد بلند شود و مورد مشکوک را بررسی کند، و خوابیده پارس میکند تا به خیال خودش مورد مربوطه را نیز بترساند. رجوی هم الان بعد از هشت سال از جنگ عراق جرأت نمیکند قیافه اش را حتی با یک عکس یا فیلم نشان دهد. شروع به عربده کشی میکند نفس کش می طلبد. آخر تو اگه عرضه داشتی که مثل موش توی سوراخت قایم نمیشدی حتی یک عکس از هشت سال پیش تا کنون از تو منتشر نشده! تو حتی خودت را به آن بدبختهایی که توی اشرف اسیر کرده ای هم نشان نمی دهی چگونه می توانی برای دیگران شاخ و شانه بکشی. ظاهرا نمیدانی اربابت صدام به درک واصل شده و آمریکا هم شما را محل سگ نمی گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا